Sjökriget

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Zorakins namn på kriget med Felicien 370-394 e.O. Bakgrunden till konflikten var att Zorakin allierade sig med Berendien i det utdragna Felicisk-Berendiska kriget. Den utlösande faktorn var Duellen i Ventimiglia där zorakiska skepp som sökt tillflykt i den berendiska staden Ventimiglia från den sammanfallande Solstaten i Efaro angreps av feliciska krigsskepp. Zorakins kronprins fanns dödlig sårad ombord på ett av solfararnas skepp och utmanades till duell av en förolämpad felicisk amiral. Kronprinsens väpnare antog utmaningen i sin herres namn och besegrade amiralen. Felicierna som inledningsvis hade erbjudit zorakierna att lämna staden oskadda gick omedelbart till fullt angrepp. Det påföljande Ventimigliska gatloppet där zorakierna i ett eldhav orsakad av feliciernas artilleri lyckades undsläppa är nästan lika besjunget av Zorakins barder som väpnarens heroiska duell och kan ses som en av få lyckade operationer zorakierna kom att lyckas med i det påföljande kriget.

Fortsättning kommer...

...Sjöslaget vid Selim...


Följder för Zorakin

-en av amiralerna under Sjökriget var den erfarne greve Uveklo som i krigets tidiga skede efter en av Zorakins få framgångar dör, inte vid Selime (!!!) men förslagsvis vid det inledande feliciska angreppet på Zorakin och Drälline/Pendon ( http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=30917#p30917 )

-den dåvarande hertigen av Yttersol som var Zorakins riksamiral dör i kriget och lämnar inga ättlingar - titeln som hertig av yttersol går över till den nya grev Uveklo som gifter sig med den gamla hertigens unga änka ( http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=14998#p14998 )

-hertigen av Slättebo stupar i Slaget vid Selime och utan arvingar(?) går titeln till den under kriget framgångsrika kaparen "baron William" från Dreverike (William Stirzberg?) som gifter sig med änkan till den förre hertigen. Från denna nya hertigfamilj härstammar hertig Anvil av Slättebo (Anvil Stirzberg?). ( http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=14998#p14998 )

Den knäckta zorakiska ekonomin som följer: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=29753#p29753

Om feliciernas häststöld: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=14999#p14999


Om Hakkais sista zorakiska befälhavare: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=30916#p30916Fraxinus kommentarer: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=22521#p22521

DrHus kommentarer: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=22540#p22540

Kronologi

370 e.O.
Efter en olycklig incident i Ventimiglia allierar sig Zorakin med Berendien och går i krig med Felicien. Strider utbryter också i norra Efaro men dessa är mest skärmytslingar och räder.
371 e.O.
I ett blixtanfall erövrar en felicisk legosoldatsarmé den zorakiska staden Drällinge och marscherar sen mot Pendon, men besegras i slaget vid Pendons kullar. Legosoldatsarmén kapitulerar senare till den zorakiske kungen i Drällinge.
371-390 e.O.
Feliciska skepp gör strandhugg längs Zorakins kuster men undviker sammandrabbningar med landburna försvarsstyrkor. Målet är att hindra zorakierna att skicka skepp och trupper till Berendiens stöd.
391 e.O.
Belägringen av Montagor inleds av en felicisk styrka samtidigt som hela Hakkai försätts i blockad.
392 e.O. Sjöslaget vid Selim
Felicierna krossar den zorakiska flottan och påbörjar en lång och grundlig plundring av Zorakins kustland. Mycket av rikedomarna hamnar i dalkiska och erebosiska penningpungar då de ger tillstånd åt felicierna att köpa förnödenheter i Caddos och Erebos hamnar.
393 e.O.
Hakkai kapitulerar efter att den zorakiska generalsadmiralsflaggan, erövrad vid Selim, har visats upp under en förhandling för den nyutsedde zorakiske befälhavaren Kronstäd i Montagor.
394 e.O.
Fredsslutet med Zorakin som avträder kolonin Hakkai.

[1]