Arcivaliska tideräkningen

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Denna tideräkning infördes 212 e.O. av Lysande Vägens exark Arcival I (Arcivallõ) och räknar åren från profeten Odos uppenbarelse.* Tidigare hade den Kejserliga Jorpagniska tideräkningen varit använd och även det gamla joriska kalendersystemet. Bakgrunden för reformen var dels en motvilja mot att använda hedniska namn på månader och högtider men huvudsakligen att komma till rätta med kalendariska felaktigheter som uppstått under Mörkertiden samt att räkna åren från en mera relevant händelse. Arcivals nya system gjorde tideräkningen mycket mera exakt och även om alla hans tankar inte kom till sin fulla rätt var det avsevärda förbättringar som gjordes. Speciellt folket uppskattade de regelbundna högtiderna och de lediga dagarna som nu infördes. Själva genomförandet av reformen där 1277 PV följdes av 212 e.O. arbetades fram av de två mandelmunkarna Kostobir Klavius och Lugo Illiõ. Dessa två lärda komputörer färdades genom alla den Lysande Vägen domäner och det var tack vare det väl utbyggda nätverk av präster och munkar som tideräkningen kunde införas samtidig över ett stort område. Värt att notera är att år 0 inräknas i den Arcivaliska tideräkningen som ett eget år och motsvarar 1066 PV i den Kejserliga Jorpagniska tideräkningen.

De flesta användare av Arcivaliska tideräkningen räknar månader och dygn enligt Exarkens kalendersystem men många brukare av Joriska kalendersystemet och Nyjoriska kalendern har av praktiska skäl valt att även de räkna åren efter Odos uppenbarelse.

Kalendrar som använder Arcivaliska tideräkningen


* På vissa platser förekommer dock tyvärr ett vanligt missförstånd att den Arcivaliska tideräkningen utgår från Odos födelse, vilket inte är fallet.