Aidniska kalendern

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Kalender som används i Kardien, Zorakin, Magilre, Berendien (brevid Nyjoriska kalendern), delar av Klomellien, Monturerna och Palinor.

Aidniska kalendern använder exarkens kalendersystem och Arcivaliska tideräkningen.

Bakgrund

Utgår från den Arcivaliska tideräkningen och är mycket lik den kalender som exark Arcival ursprungligen konstruerade. Används huvudsakligen i länder och av etinstrogna som bekänner sig till Lysande Vägens aidniska gren.

Månader och Festeveckor

Etinsmånad

Huvudartikel: Etinsmånad
1/2 Etinsmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Öppnemånad

Huvudartikel: Öppnemånad
Öppnemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Kalltemånad

Huvudartikel: Köldmånad
Kalltemånad (28 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Töemånad

Huvudartikel: Töemånad
Töemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2 ¤, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Spiremånad

Huvudartikel: Spiremånad
Spiremånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Första Sådag, Andra Sådag

Groddmånad

Huvudartikel: Groddmånad
Groddmånad (31 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Halvmånad

Huvudartikel: Halvemånad
1/2 Halvmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sommarfesteveckan

Huvudartikel: Sommarfesteveckan
Sommarfesteveckan (7 dagar)

Mundes dag

Tyrs dag

Odes dag

Soldagen ¤

Tars dag

Frids dag

Lars dag

Halvmånad

Huvudartikel: Halvemånad
1/2 Halvmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Växtmånad

Huvudartikel: Växtmånad
Växtmånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mognemånad

Huvudartikel: Mognemånad
Mognemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Skördemånad

Huvudartikel: Skördemånad
Skördemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , Odosdag ¤, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vilemånad

Huvudartikel: Vilemånad
Vilemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mörkmånad

Huvudartikel: Mörkmånad
Mörkermånad (30 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, #, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Etinsmånad

Huvudartikel: Etinsmånad
1/2 Etinsmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vinterfesteveckan

Huvudartikel: Vinterfesteveckan
Vinterfesteveckan (5 dagar)

Ångerdag

Sistadag

Etinsdag ¤

Förstadag

Botsdag

Helgdagar och festdagar

Vårdagjämningen

(17 Töemånad, vårdagjämning)

Stora marknader hålls, ofta arrangerat av den lokale länsherren och folk som inte setts på en lång vinter träffas. På kvällen firas spontana små "ljusfester" för att markera att mörkret nu har övervunnits och dagarna blir långa.

Såddedagarna

(30-31 Spiremånad)

Första Sådag

Andra Sådag

Sommarfesteveckan

Mundes dag

Tyrs dag

Odes dag

Soldagen (sommarsolstånd)

Tars dag

Frids dag

Lars dag


Stora Skördedagen

(3 Skördemånad)

Man firar vad skörden givit och vad den kommer att ge, oberoende av hur man faktisk ligger till med skördearbetet. Gåvor ges och inga onda ord får yttras, på kvällen efter ett besök i soltemplet hålls en stor fest i varje by och varje stadskvarter.


Lilla höstfesteveckan

(14-15 Skördemånad)

Marknader och festligheter anordnas i kopingar och städer, benämningen inte så ofta användt utan man säger i stället "första dagen i lilla höstfeste".
Marknader och festligheter anordnas i köpingar och städer, sina benämningar från den infallande Odosdagen och jämndygnet.

Sköna Damers dag

(1 Vilemånad)

Alla giftade damer är denna dag "sköna" och av sina respektive visas de stor heder och mottar fina gåvor. Flickor som har turen att vara födt på Sköna Damer anses välsignade då sjalva Odos moder föddes denna dag. Ofta firas bröllop och trolovningar.


Aidniska kyrkans heliga dag

(21 Vilemånad)

Denna dag 281 e.O. utropade den echtiske kerigassen Pergon av Ekeborg sig till Exark över den Lysande Vägens aidniska gren.


Hemaquiels dag

("13 Mörkmånad")

Även om denna dagen är den trettonde av måndens 30 dagar dateras Mörkermånad som om den hade endast 29 dagar.


Vinterfesteveckan

  • Etinsdag (vintersolstånd) Denna dag är kalenderårets första och man börjar fira med solens uppgång.

Profetens tre heliga dagar

Odos död (12 Spiremånad)

Odos uppståndelse (16 Spiremånad)

Odos återförening (10 Halvemånad)

Olika länders helgdagar

Kardiska helgdagar

Zorakiska helgdagar

Magilliska helgdagar

Berendiska helgdagar

Firas endast av de etinstrogna berendierna.

Klomelliska helgdagar

Firas endast i de etinstrogna stadsstaterna.

Monturiska helgdagar

Palinoriska helgdagar