S:t Andamis Orden

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Den största munkorden innom Lysande Vägen. Har sitt huvudsäte i Ekenfara, norr om Ekeborg.

Ursprunglig text:

Sankt Andami 212-282 eO gjorde sig under sin livstid känd som tidernas främste uttolkare av den Gyllene Boken. Står än idag för Lysande Vägens bästa skrifter till stöd för den aidniska grenens rättfärdighet och det goda i att behålla Lysande Vägens makt, rikedom och struktur i befintligt skick. Otaliga är Sankt Andamis skrifter och de finns spridda över hela Aidnehalvön översatta till såväl kardiska och zorakiska som dalkiska. Andami själv var ursprungligen jorpagnier.
Sankt Andamis orden är den största orden och är vida spridd i såväl Kardien som Zorakin. Orden står väldigt nära Ekeborg och stödjer den aidniska grenen i allt den gör. Inom orden sysslar man mest med att tolka den Lysande Vägens heliga skrifter, översätta och kopiera redan skrivna verk, anordna forum för teologisk debatt och undervisa välbärgade mäns söner och döttrar i skrivandets och tänkandets nobla konst, man lär även ut annan av Lysande Vägen sanktionerad lärdom såsom traditionell läkekonst, botanik, historia och heraldik. Orden är förhållandevis rik då dess intellektuella alster stödjer Lysande Vägens makt och position och därmed bidrar till dess goda anseende. Orden håller sig skeptisk eller avvisande till andra ordnar som alltför mycket frångår den breda traditionella tolkningen av Odo och hans läror. Nytänkare från andra ordnar och sällskap betraktar gärna Sankt Andamis orden som något stagnerad.

Även om orden är stor och vida utsträckt finn endast två egentliga kloster. (Ändras till att detta är två kända kloster)
*Tora kloster i Kardien. Klostret ligger strax norr om Kastellien uppe på en hög kulle. Klostret är stort och består av blandade gamla stenbyggnader och en del nyare och provisoriska i trä. Pallisad och en mindre trädgård finns här också.
*Frynvards kloster i Zorakin. Klostret som är inhyst i en mindre borg strax nordväst om Pendon är utan tvekan Lysande Vägens största munkordenskloster. Här finn ett någorlunda stort bibliotek fyllt av olika tolkningar av den Lysande Vägen och även andra lärda skrifter samt en imponerande trädgård, både vacker att se på och fylld av värdefulla odlingar.[1]

Ändringar:

(anders:) S:t Andami ses naturligtvis som en ärkekättare på Caddo! Här har vi någon som enligt dalkerna helt missuppfattat den Gyllene Boken. Ibland kanske aidniska LV-troende kallas "andamer" av dalkerna, p.g.a. dennes involverande i utvecklingen av den aidniska teologin... Men jag skulle nog ändå gärna se fler än två kloster.[2]
(Regil:) men då kan vi köra med de här ordnarna då, utan att nödvändigtvis definiera så mycket mer, eller? jag slänger in Andami orden som den vanligast förekommande och mäktigaste orden i Kardien. och, ja, de kommer att få fler kloster än två (snare 22). Jag tänker mig till att börja med ett jättelikt klosterkomplex inte långt ifrån Ekeborg som fungerar som ordens högsäte: guld, glitter & glamour! Feta abbotar som ägnar sig mer åt politik än böner. De kommer också skrivas in som de som står för en stor del av adelns bildning. (Har hela tiden tänkt mig att kyrkan står för den, men utan att definiera vem inom kyrkan). [3]