Luksilo

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Huvudsäte i hertigdömet Gredelmark. Tidigare huvudstad i Kungariket Luksilo. Luksilos Bibliotek som drivs av Luksilos Lärde tävlar med katedralskolan i Indarsol om att vara östra Zorakins viktigaste lärdomscentrum

Diskussion...

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=19051#p19051

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=30395#p30395

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=20713#p20713 (Institutionen i Luksilo)

Historia

153 f.O.
Luksilo omgås av Pendon som Zorakins största stad. (Fast har Luksilo hunnit grundats än vid denna tidpunkt?)
67 f.O.
Staden belägras av pharynkerna under Lindskiarnerkriget men intas aldrig.
57-54 f.O. (Kopplat till Zorakins utropande)
Luksilierna vill inte erkänna pennernas överhöghet och stridigheter utbryter mellan Luksiliska riket och Zorakiska riket. Caddo misstolkar situationen och ger inte sott stöd till luksilierna vilket gör att de till slut uppger sin självständighet. Luksiliska riket delas och kärnområdet blir till markgrevskapet Gredelmark (som senare blir hertigdömet Gredelmark).
ca 284/292-308 e.O. (Årtalen osäkra)
Markgreven av Gredelmark stödjer möjligtvis den dalkisktrogna kung Iberiko Bastarden i Zorakiska brödrakriget, om han då inte är neutral?.
308 e.O.
Markgrevskapet Gredelmark görs till ett hertigdöme av den nykrönte kung Valien IV.