Indarsol

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Huvudstad i hertigdömet Indarrike i Zorakin. Centrum för handel med spannmål i Zorakin.

Stadsfakta

Innevånarantal:

Befolkning:

Heraldisk vapen:

Grundad: 154 f.O.

Kända platser:

Geografi

Staden ligger på en brant kulle som höjer sig ett par hundra meter över den omkringliggande flacka slätten. Från kullens topp ser man långt ut över den flacka terrängen på Indar. Det sägs att klara dagar kan man se Kopparhavet glittra vid horisonten åt tre väderstreck och ana Nordbergaskogens älvfolksrike i norr.

Arkitektur

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=14634#p14634

Karta

http://www.erebaltor.se/other/Indarsol.jpg

http://www.erebaltor.se/other/Indarsol_paint.jpg

http://www.erebaltor.se/other/Indarsolweb.jpg

Historia

Förhistorisk tid

Troligtvis var halvlängdsmän kullens första invånare då man vid byggandet av källare ibland har stött på små tunnlar (utan tecken på gruvdrift vilken kunde inneburit vättar eller dvärgar). Det var dock när människofolket Penterna vandrade in i Aidne från nordost som kullen fick namnet Inder Kumar. Penterna hade snart drivit bort de människor som innan dess bebodde Indars kuster (av vilka idag pamperna tros vara en rest). Penternas druider såg berget som heligt och lät resa stora bautastenar i ringar på dess topp. (Flera av stenarna och dess inskriptioner kan idag bli funna som delar av och i dagens bebyggelse.)

Kejserlig tid

På 900-talet f.O. erövrades Indar av Kejsardömet Jorpagna och penterna drevs västerut. Under kejsardömets dagar stod en mindre borg med ett högt torn på platsen, byggt av dvärgar åt magikern Carsac. Jorerna hade ett fort vid floden nedanför kullen. Det var jorerna som gav halvön namnet Inadar och kullen blev känd som Carsac Kumar, vilket idag gett kullen namnet Carcumar. Carsac dog tillslut av hög ålder (vissa magiker gör det) och Imperiet tog över kullen som nu blivit viktig för att övervaka spannmålsproduktionen på halvön. Under tronföljdskriget på 720-talet f.O. förstördes fortet och delar av borgen när Befriarnas (vilka är dessa?) arméer krossade general Dirivins armé förlagd till fortet. (Snart efter krossades resten av Dirivins armé.) Under Solkejsaren gjordes endast mindre reparationer av borgen för att kunna kontrollera jordbrukarna. Redan på denna tiden var dock legerdierna lätta att styra och ordet revolt fanns inte ens i deras vokabulär.

Tredje konfluxen och dess efterspel

Under Tredje konfluxen drabbades Indar hårt och drygt hälften av befolkningen dog. Legerdierna hade drabbats hårt, men då halvön varit tätbefolkad innan konfluxen var befolkningen även efteråt förhållandevis stor. Legerdierna slog sig ihop i en slags kollektivjordbruk, en organisationsform som höll fram till lindskiarnakrigen. Carsacs torn undveks och ansågs hemsökt då köttbitarna hade kryllat på tornet som svärmande getingar och kullen övergavs därför. I vågorna av inbördeskriget efter konfluxen mellan advokat Dirivin och general Jegher förstördes borgen på kullen definitivt. Kvar stod endast rester av murarna, några torn, teatern och några raserade byggnader. Dvärgarnas välbyggda torn var dock intakt.

I 400 år ansågs kullen och ruinerna hemsökta. Det var först ca 340 fO då Mandelmunkar gjorde en expedition till det ruinområde som syntes milsvitt omkring men som alla legerdier undvek. Man hittade flera intakta konstföremål och statyer samt resterna efter ett bibliotek på kullen. Hänförda av denna orörda skatt från kejsartiden startade man ett lycée även här. Man anställde en mindre vaktstyrka bland de Legerdiska stammarna som bodde i närheten (efter mycket övertalning och en hel del betalning). Snart flyttade mer folk från det tättbefolkade området som idag utgör Indarrike dit och en liten och primitiv köping skapades. Köping var ända fram till år 153 f.O. Zorakins största, men då växte penternas Pendon förbi.

Legerdierna och Caddo

Staden Indarsol byggdes av legerdierna år 154 f.O. efter påtryckningar av Caddo som ville ha en enda plats att handla upp Indars spannmål på. Dalkerna gav de legerdiska ledarna en stor summa guld för byggandet av en sådan stad och blev mycket irriterade när de fick veta att staden byggdes drygt 10 mil från närmaste kust! Valet av kullen var självklart för de legerdiska ledarna som såg till det egna behovet av skydd före dalkernas behov av effektiv handel. (Dalkerna vände sig därför till Indarhalvöns näst största folkgrupp luksilerna och hjälpte dem att bygga staden Luksilo på östkusten.)

Lindiskiarnerkriget

Under lindskiarnakrigen på första hälften av 60-talet före Odo belägrades och erövrades staden av pharynkierna. Att Pharynkierna kunde inta staden anses bero på samarbetssvårigheter mellan de Erebosiska och Caddiska legoknektarna som hyrts in av stadens Legerdiska herrar.

Indarsol under attackerna: http://www.landtreks.com/image/land274.jpg

Efter att pharynkierna besegrats är pennerna obestridliga herrar på Indar. Den penniska adeln hade inga problem att kuva legerdierna och har byggt vidare på staden efter freden. Efter att tron på Etin erövrat Zorakin döptes staden om till Indarssol.


Om situationen i Indarsol och på Indar såg ut vid Lindskiarnerkriget: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=13610#p13610

Beskrivning

Indarsol är Zorakins andra stad med ca 20 000 invånare. Staden ligger på en brant kulle som höjer sig ett par hundra meter över den omkringliggande flacka slätten. Från kullens topp ser man långt ut över den flacka terrängen på Indar. Det sägs att klara dagar kan man se Kopparhavet glittra vid horisonten åt tre väderstreck och ana Nordbergaskogens älvfolksrike i norr. Staden är minst lika väl befäst som huvudstaden Pendon. Staden har höga dubbla murar och ett stort antal torn av olika typ och utseende. Tornen har olika tak då inte alla följt med i tidernas idéer om försvarsteknik. Några av stadsmurens torn har väderkvarnsvingar på taket och runt om kullen syns flera av de här på Indar så vanliga kvarnarna. Vid kullens västra fot flyter den breda Solaån (som dock är en flod) sakta förbi. Från staden går en befäst kaponjär omgiven av enklare bebyggelse ner till Solaån och en muromgärdad pråmhamn. Även utanför stadens murar på flodsidan av kullen finns bebyggelse med kanske ytterligare något tusental invånare.

Kullen är de eroderade resterna av en vulkan från tiden kring den första konfluxen. Området som då utgjordes av en mycket större halvö begravdes med sina urtidsvarelser i lava och aska från vulkanen som steg upp ur underjorden som en infekterad finne på den Altors feta näsa som är Ereb. Block av lava kan ännu bli funna i terrängen ända upp längs Aidnebergens sluttningar och vulkanens aska är grunden till den bördiga jorden på Indar. Kullen har än idag en sänka på toppen vilket är den gamla kratern.

Staden har en borg som till skillnad från staden ägs av kungen. Detta är en av de borgar kungen reser mellan under året. Staden ingår i hertigen av Indarrikes domän, men hans borg, eller slott av Magilisk stil, ligger ett par mil från staden nära den lilla byn Touln. I staden finns ett mindre kloster från 280-talet och en större katedral, den femte största inom den Lysande Vägen. I anslutning till klostret finns även ett solriddar-hospit (detta bör kallas Solordensborg då staden är huvudsäte för ett priorât). Solriddarna bevakar exarkens och kyrkans tillgångar och ägor på Indar. Kvar står också Carsacs torn, idag stadsvaktens kvarter och hertigens administration. I övrigt finns hantverkare och tjänstefolk för att stadens maskineri skall snurra. Stadens hela existens är dock som ni säkert förstått beroende av jordbruksprodukterna som poduceras på Indar, i huvudsak spannmål. En hel del förädlas i staden, men mycket skeppas också som råvaror på pråmar längs floden ner till Hixani där det skeppas vidare.

Viktiga platser och byggnader

-en katedralskola skall finnas i Indarsol

-hertigen av Indarrike behöver en residens i staden


1. Pråmhamnen

2. Väderkvarnar

3. Hamnbarfred

4. Kaponjären

5. Kungliga borgen

6. Solkatedralen

7. Amfiteatern, med anor från strax innan tredje konfluxen

8. Carsacs torn (Carsac jorifierat till Karsak?)

9. Storporten

10. Yttre porthuset

11. Kvarterstempel, med intilligande litet munkkloster

12. Solriddarhospital (detta bör kallas Solordensborg då staden är huvudsäte för ett priorât)

13. Gamla gravgården. (Dess placering i öster beror på en gammal legend om att solen vid Odos födelse vände över Indar. Den nya allmänhetens gravgård ligger på kullens västra sida i höjd med katedralen.)

14. "Råkornas torn", övergivet sedan imperiets dagar

Katedralskolan i Indarsol

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=15402#p15402

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?f=2&t=29&p=16863&hilit=Indarsol#p16863

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=14090#p14090

Handel

Tillverkning/Export

Spannmål

Ostar

Vin

Öl

Timmer

Indarsol är i praktiken en stor silo och omlastningscentral för spannmål och andra jordbruksprodukter som tillverkas på Indarhalvön