S:t Dericus

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Helgon innom Lysande Vägen och den som grundande munkväsendet på 200-talet e.O.

S:t Dericus har även haft stort inflytande över den dalkiska mentaliteten genom sina skrifter. (från Caddo: ...Ämbete och uppträdande betyder mer för en dalk än social status. Enligt S:t Dericus, som varit formgivande inte bara för klosterrörelsen utan för caddisk mentalitet, är det viktigt att följa traditionella förordningar för relationen mellan över- och underordnade. Men den respekt som skall visas måste vara förtjänad. S:t Dericus skrev ett tjockt verk som i detalj beskrev hur en undersåte skall förhålla sig till sin herre, en hustru till sin man, en värd till sin gäst, ett barn till sin förälder, en munk till sin dédo samt en vän till sin vän - och vice versa. Denna hederskod fastställer mycket av hur man bör bete sig inför varandra på Caddo. Odos lära om alla tänkande varelsers lika värde i Etins ögon spelar också en stor roll. ...)

S:t Dericus grotta: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=11235#p11235