Ereb altor:Om

Från Ereb altor
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt Ereb Altor är ett ideellt, icke-kommersiellt, projekt för att skapa en levande spelvärld för fantasyrollspel. Genom att ta utgångspunkt i den information om Ereb Altor som publicerades i materialet för Drakar och Demoners äldre regler under åren runt 1990 är målet att skapa en sammanhållen, välskriven och fritt distribuerbar spelvärld. Målet är inte nödvändigtvis att blint gestalta det ”officiella” Ereb. Eftersom vi kommer att skriva nya texter blir det nästan med nödvändighet ett Ereb Altor v.2. Det blir Ereb Altor skrivet på 2000-talet av rollspelare som har haft tid och möjlighet att reflektera kring hur man bäst ska beskriva en fantasyvärld. Alla som vill och som följer projektets regler för upphovsrätt är välkomna att bidra med tankar, texter, illustrationer eller redaktionsarbete.

Det ska också påpekas att det inte ingår i vårt projekt att skriva ett nytt regelsystem för Ereb Altor. Vår uppgift är att beskriva världen. Det är upp till varje spelgrupp att själv välja vilket regelsysystem de tycker har bäst möjlighet att förverkliga just deras bild av Ereb Altor.

Projektets arbete kan sägas genomgå tre faser. I den första fasen diskuteras ett ämnesområde här på forumet, baserat på dessa diskussioner skapas i den andra fasen en (eller flera) sidor om ämnet på vår wiki. I den tredje fasen redigeras materialet från wikin och omformas till en (eller återigen flera) pdf-filer.