Krun

Från Ereb altor
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Krun, ett av Erebs äldsta riken, har genom historien spelat en stor roll för områdena runt Kopparhavet. Krunhalvön utgjorde till en början en del av en av de tidigaste mänskliga högkulturerna, Golwyndakulturen. Golwyndakulturens sönderfall blev början på Kruns guldålder, under vilken Krun koloniserade stora områden kring Kopparhavet och spred den krunska kulturen och vetenskapen till de barbariska folken som levde i kustområdena. Den viktigaste kolonin var Jorpur, barbarkusten, ett område som senare kom att få en stor betydelse för hela den historiska utvecklingen i Ereb genom Kejsardömet Jorpagna. 610 e.O. är Krun dock bara en skugga av sitt forna jag. Inflytandet över Kopparhavet är minimalt, även om den slumrande jätten under de sista åren börjat vända blicken västerut, och den enda kontakt som många av medborgarna i de övriga kopparhavsländerna har med Krun är genom staden Stabul, som är en viktig knutpunkt i handeln mellan Erebs, Akrogals och Solunas köpmän. Utöver de tullinkomster som Stabul inbringar så försörjer sig kejsardömet Krun i huvudsak på fiske, slavhandel och jordbruk.

Landsfakta

Invånarantal: 3 200 000
Befolkning: 99% Människor, 1% övriga (halvlängdsmän, råttmän, vättar)
Huvudstad: Arkhaz (ca 200 000)
Statsöverhuvud: Keshar Karhram Kutsal Zur Ashihaman
Styrelseform: Kejsardöme med en stark ämbetsmannaadel
Exportvaror: Kryddor, metaller, köttprodukter
Importvaror: Tyger, slavar, livsmedel
Välstånd: Fattigt
Armé: Stor men svag kejserlig armé, stor vältränad flotta
Religion: Ashînas lära
Övrigt:
S krun.jpg

Historia

Krun Historia:
Nyare historia: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=8022#p8022
Äldre historia: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=150#p150

Tredje konfluxen

599-598 f.O.

Efter konfluxen är det tänkt att akrogaliska nomader vandrar in i Krun och dagens krun är resultatet av sammanblandningen av den joriska kulturen med den akrogaliska nomadkulturen. Språket är i stort sett nomadernas men har lånat mycket från joriskan som talades i Krun, vissa områden i Krun är mindre ”krunifierade” och där lever en jorisk minoriet som fortfarande talar nyjori vid sidan om krunskan. Som det är tänkt nu splittras Krun efter konfluxen och nomadernas intrång upp i många små furstendömen, styrda av både joriska och akrogaliska krigsherrar. Med allmän oreda som följd.

De många furstarnas era

400-50 f.O.

Efter den tredje konfluxens gått hårt åt Kruns befolkning och försvarsanläggningarna i öster avbefolkats, utsätts Krun för omfattande plundringar av akrogaliska nomader. Dessa bosatte sig sedermera på de glesbefolkade slätterna i landet mellan 500-400 fO. Det krunska samhällets sammanbrott och de akrogaliska nomadstammarnas ankomst medförde århundraden av oreda och strider, med rövarband och krigsherrar som härjade fritt på halvön, den så kallade mörkertiden. Under dessa mörka år sjönk landet allt längre ner i barbari och många av de krunska kulturskatterna gick nu förlorade i de oräkneliga skärmytslingar som utkämpades om makten och rikedomarna i området. På Krunhalvön förekommer under denna tidsperiod ett stort antal riken under ständig ombildning och epoken 400-50 fO benämns ofta av krunska historiker som ”de många furstarnas era”.

Det är under denna period som pojkprofeten Markenuz, som sedemera får namnet Ashina, börjar sprida sin lära. Hans lära faller i god jord hos en av nomadfurstarna och de två börjar enandet av Krun. Det så kallade enandets tid. Nu erövras bl,a, Hysix som får sitt krunska namn Arkhaz. Enandets tid slutar med att två fraktioner blir dominerande på krunhalvön och perioden som går under namnet ”de två hovens era” tar vid. De två fraktionerna är Ashînas söner som domineras av nomaderna men även inkluderar jorer, med huvudsäte i Arkhaz, och det joriska förbundet av uteslutande jorer med huvudsäte i Garhuea (Stabul).

De två hovens era

50 f.O.-283 e.O.

Ashînas söner med säte i Arkhaz kämpar om makten med Det joriska/krunska förbundet som har säte i Garhuea (Stabul).

... Att solfararna skulle ta vägen förbi Raas Narram hade inte slagit furgiernas storkonung och dennes ministrar, då förbindelser med jorerna i det Krunska förbundet vid den aktuella tidpunkten var mycket goda. När jorerna vände furgierna ryggen genom att tillåta solfararna att passera Raas Narram, var det som att huggas i ryggen av en broder.
... Jorerna i det Krunska förbundet övergav sina gamla bundsförvanter i kampen mot de akrogaliska nomadern, till vilka de och furgierna räknade de mulekhtrogna i Krun, i tron om att furgierna gick mot ett oundvikligt nederlag i kriget mot kalmurrierna, och att solfararna därav var ett säkrare kort i kampen mot de mulekhtrogna. Efter att solfararna förhandlat sig till tillgång till slusstrappan mot löften om att stöda sin joriska bröder i det Krunska förbundet i deras kamp mot de mulekhtrogna, avseglade således en ansenlig flotta mot Furgia, via Garhuea - nuvarande Stabul. ...
... Furgiernas flotta nedkämpades förhållandevis lätt av solfararna med understöd av krigsskepp från det Krunska förbundet. ...

Kungariket Garhuea

219-283 e.O.

Kungariket Garhuea upprättas kring staden Garhuea (Stabul) av solfarare från västra Ereb. Statsbildningen blir kortvarig.

Det enade Krun

283 e.O.

450-600 e.O.

Sen så är det runt 200 (150) år som jag inte några direkta händelser för. Men har väl tänkt mig att Krun åtminstone stärker sitt inflytande i Golwyndadelen av Efaro. Har också tänkt mig att någon form av renässans för det antika Krun och Jorpagniska kejsardömet, med en av följderna att många krunier ser Krun som den rättmätiga arvtagaren till det Jorpagniska riket. Och från att tidigare varit mer intresserade av området kring Golwyndahavet börjar nu krunierna vända lystna blickar västerut. En del i detta blir att reparera slusstrappan vid Raas Narram, för att bl.a. få möjlighet att förflytta delar av den väldiga Golwyndaflottan till Kopparhavet. Reparationen av trappan skall alltså inte vara färdig ännu.

Nu!

607-609? e.O.

En annan händelse jag har planer på för Krun är ”den stora palatsbranden” runt 607-609 eO, där den unge och reformvänlige Keshar (kejsar) Parlak Kutsal Zur Ashihaman ”försvinner” i lågorna, och ersätts av den allt för unge Keshar Karhram Kutsal Zur Ashihaman. Som är i händerna på sin förmyndare, och det kejserliga rådet, och kejsarmodern som misstänks vara den som i bakgrunden styr det mesta av den kejserliga statsapparaten efter Parlaks bortfall. I bakgrunden finns dock en hel del andra tronpretendenter stödda av olika fraktioner och en maktkamp om kruns kejsartitel är pågång.

Misstänkta för branden bl.a. kruns befolkning är bl.a. feliciska agenter, även nidländska agenter har det ryktats om. Tyst talas det om att det var adelsmän nära kejsaren som var involverade. Ja det kan surra en hel del rykten om olika möjliga fraktioner som låg bakom branden och kejsarens troliga död. Sen så kan det ju även surras om att kejsaren har synts till på en massa olika ställen runt omkring i Krun.

Keshar Parlak Kutsal Zur Ashihaman behöver dock inte ha dött utan kan ha överlevt ett mordförsök och flytt. Han ligger nu lågt och försöker med några få förtrogna ta reda på vilka som låg bakom (om detta scenario är fallet är det troligt att krunska adelsmän var involverade på något sätt) samt förbereda sin återkomst. Men detta är ju något som snarare kan vara ett äventyrs/kampanjuppslag, än något som skrivs in som historiskahändelser i Krun. Men än så länge är ju detta bara funderingar


Om Krun efter Nidländska reningen: [1]

Kronologi

1539-1534 f.O.
Järnkriget utkämpas mellan krunierna och dvärgarna i Grynnerbergen. Dvärgkungen Targald Karskfot besegras och tvingas avslöja järnsmidets hemligheter för människorna.
1299 f.O.
Slaget vid Desj-kha. Kruns kejsare korsar Demontungan för att hejda anstormningen av stäppnomader som drivs västerut av de onda margylerna från Yndar.
1080 f.O.
Krig bryter ut mellan Krun och de narguriska hynerna som sedan Järnkriget varit kruniernas lydfolk.
1065 f.O.
Hynerna besegrar krunierna vid Grivela och det gamla Krun går under. På dess grunder uppstår Kejsardömet Jorpagna.
800 f.O.
Lasutyp kommer under kontroll av krunska/joriska styrkor. (Var regionen tidigare under kontroll av margylerna?)
750-600 f.O.
Stäppnomader från Akrogal (dyrkare av guden Sathmog?) korsar Demontungan och härjar Lasutyp men hålls borta från Krun.
599-598 f.O.
Tredje Konfluxen.
400 f.O.
Resterna av det forna akragh-folket som levt i Furgia som ett lydfolk drivs över Demontungan av kalmurrier. De orsakar Sexstammarskriget i Lasutyp innan de fortsätter in i Krun. I Krun kommer de att kallas uvhaier.
27 f.O.
Kîmzonerna dyker upp i Golwyndahavet och kräver att få passera Raas Narram. Slaget om slussarna utkämpas och kîmzonerna tar sig ner i Kopparhavet där de grundar Felicien.
214-217 e.O.
Det furgiska äventyret.
219-283 e.O.
Solfarare tar kontroll över Kungariket Garhuea.
223 e.O.
Felicien tar kontroll över den efariska staden Bylos och etablerar sitt östligaste fäste i Efaro.
283 e.O.
Mulekhtrogna krunier erövrar Garhuea tillsammans med furgiska styrkor. Solfararna flyr mot Raas Naram och förstör slusstrapporna efter sig. Garhuea får namnet Stabul och Krun är återigen ett enat rike.

...Garhuea som styrs av solriddare trogna fastlandsgrenen av den Lysande Vägen, erövras med hjälp av stadens invånare (ledande är den ätt av ädlingar som senare tar namnet Garhushman) år XXX e.O. (runt 280-300 e.O.?) av Kejsar XXXs styrkor med understöd av furgiska styrkor. För första gången efter den tredje konfluxen är Krunhalvön enad i ett rike. ...

309 e.O.
Krun fördriver Den Helige Odos Orden från ön Lopenta och inleder en kolonisering av Efaros kust mot Kopparhavet.
ca. 340 e.O.
Krun hamnar i konflikt med Felicien om slavkolonierna i Efaro.
369 e.O.
Solstaten i norra Efaro direkt söder om Krun erövras av efarier. Lysande Vägen behåller dock ett antal solkloster och ett fäste i staden Kwoske.
400-talet e.O.
Konflikten med Felicien trappas upp.
451 e.O.
Slaget vid Lopenta. Krun förlorar sina besittningar i Efaro på Kopparhavsidan och stamlandet Aderrahaman men behåller de på Golwyndasidan i stamlanden Salah och Al-radi.

Från Felicien:

451-456 e.O. Slaget vid Lopenta och Felicisk-krunska kriget
Efter en lång tid av småstrider med det expansiva Krun som försöker styrka sin ställning i Efaro på bekostnad av Felicien, drabbar de två staterna samman i ett väldigt sjöslag. Utanför ön Lopenta utkämpas östra Kopparhavets största sjöslag någonsin. Striden blir hård men efter tre dagar drar sig krunierna tillbaka. Följderna blir att Krun tvingas ge upp sina efariska planer. Dock behåller de kontrollen över Lopenta som de feliciska belägringsmaskinerna trots envetna försök inte lyckats krossa. Felicierna lyckas tidvis sätta Stabul i blockad och i fredsslutet tvingas krunierna åter sänka tullen för felicier till samma nivå som för erebosier och dalker. ,,
450-600 e.O.
Sen är det runt 200 (150) år som inte har några direkta händelser. Men har väl tänkt mig att Krun åtminstone stärker sitt inflytande i Golwyndadelen av Efaro. Har också tänkt mig att någon form av renässans för det antika Krun och Jorpagniska kejsardömet, med en av följderna att många krunier ser Krun som den rättmätiga arvtagaren till det Jorpagniska riket. Och från att tidigare varit mer intresserade av området kring Golwyndahavet börjar nu krunierna vända lystna blickar västerut. En del i detta blir att reparera slusstrappan vid Raas Narram, för att bl.a. få möjlighet att förflytta delar av den väldiga Golwyndaflottan till Kopparhavet. Reparationen av trappan skall alltså inte vara färdig ännu.
607-609? e.O.
”Den stora palatsbranden”

Geografi

Krun ligger i sydöstra Ereb på den Krunska halvön och upptar större delen av denna. I nordväst utgör Serviliafloden en naturlig gräns mot Hynsolge och i nordost gränsar kejsardömet mot Nidland och den nidländska muren. I väster angränsar landet Kopparhavet och i söder och öster Golwyndas sötvattenhav. Krun består till större delen av slättland, men det finns även några bergområden och större skogar i landet. Rikets befolkning är till största delen koncentrerade till de bördiga kustområdena längsmed Golwyndahavet och utefter de två stora floderna Arhamfloden och Yalgiznikum. Om Krunhalvöns långa historia vittnar allehanda historiska lämningar från det gamla Krun som står att finna över hela halvön. Vanligast är de emellertid i de befolkningstätaste södra och östra delarna av landet. Där har de lämningar som inte längre används oftast plundrats på allt av värde. I städerna brukas alltjämt många av det gamla Kruns ståtliga byggnader och på landsbygden är det inte ovanligt med gamla hedniska tempel som nu tillägnas Mulekh. I de mer sparsamt befolkade nordvästra delarna av Krun finns många förvånansvärt välbevarade lämningar att finna utefter den förr så vältrafikerade, men nu övergivna och igenvuxna, Grivelavägen.

Förslag: Gränsfloden mot Nidland är Usheshana

Platser att beskriva:

...Garkhiyislätten...
...Ikebelslätten...
...Ineshstäppen...


Om Kruns kust mot Kopparhavet: [2]

Inspiration till platsnamn: [3]

Om nordvästra Krun: [4]

Om namn: [5]

Om Ineshstäppen: [6]

Karta

caption

Karta över Krun

(Ön Lopenta är felmarkerad)

Klimat

Landet har ett tämligen behagligt klimat tack vare dess sydliga läge. I inlandet är de långa somrarna heta och torra, längst med kusterna varma och fuktiga, med lite eller inget regn. Under de svalare nätterna bildas mycket dagg i kustområdena, vilket är välgörande för den omfattande växtligheten och jordbruket längst med Golwyndakusten. De korta vintrarna är vid kustområdena svala och regniga, med nederbörden koncentrerat till ett fåtal dagar då regnet formligen öser ner. På högre höjder i och kring Grynnerbergen och Khuruhavahöglandet är vintrarna kyligare med en mer omfattande och utspridd nederbörd. Efter vinterns regn och snö infinner sig så småningom våren och under en kort intensiv period blommar i det torra inlandet allehanda färgsprakande växter, före den torra sommarens ankomst. Krun kan geografisk delas upp i sex distinkta områden och nedan kommer dessa och ett antal andra intressanta platser presenteras.

Diskussion: [7]

Flora & Fauna

... är det hästar, lamor, enhornade bufflar, samt en uns hippogrifer och solunska elefanter som utgör stommen av rid och dragdjuren i Krun. [8]

Platser

Bemirkhapi

Bergdahl skrev:

För Krun hade jag idéer om en gemensam krunsk/grynnerbergsdvärgisk stad, i krun benämnd Bemirkhapi - Järnporten. Detta skulle vara en gränsstad där den sydligaste dvärgaporten låg. Runt denna port hade under århundraden, ända sedan kriget med dvärgarna, en blomstrande handelsstad vuxit fram. I och med grynnerdvärgarnas självvalda isolering har järnporten stängts, men då dvärgavaror inte tycks sina på stadens många marknader tyder allt på att dvärgarna kanske ändå inte stängt alla portar gentemot sina bundsförvanter krunierna.[9]

Berget Kara khymun

Bergdahl skrev:

Beläget mellan Garkhiyislätten och Grynnerbergen står i ensam majestät berget Kara khymun - det svarta fåret. I tidernas begynnelse hem åt vättar, men ända sedan det Jorpagniska imperiets era hemvist åt ett krunskt halvlängdsfolk.

Grefhnskogen

Skog i östra Krun.[10]

Kaplumbaganöarna

Ögrupp i Golwyndahavet sydöst för huvudstaden Arkhaz. Här talas fortfarande jori.

Lopenta

Ö utanför sydvästkusten av Krun och norr om Raas Narram (ön är markerad på fel plats på ovanstående karta). Strategisk mycket betydelsefull och krunierna har offrat mycket för att behålla kontrollen över ön. Tidigare kontrollerade Den Helige Odos Orden ön.

Raas Narram

Huvudartikel:Raas Narram

Enormt vattenfall där Golwyndas sötvattenshav störtar ner i Kopparhavet. På den norra sidan finns en gammal slusstrappa som Krun nu arbetar med att restaurera.

Demonologiakademin i Sybiall

[11]

Städer

[Kruns städer]

Arkhaz

Huvudartikel:Arkhaz

Kruns huvudstad belägen vid kusten mot Golwyndahavet. Tidigare namn var Hysix.

Om råttmän i Arkhaz : [12]

Stabul

Huvudartikel:Stabul

Stor hamnstad vid Raas Narram där Golwyndas sötvattenshav störtar ner i Kopparhavet. Intill 283 e.O. var namnet Garhuea.

Khaka

Stad i utkanten av Grefhnskogen norr om Arkhaz.

Smyrrha

[Stad söder om Arkhaz vid Golwyndahavet]

Befolkning

Människor

Krunier är samlingsnamnet på alla människofolk i Krun. Beteckningan innefattar både joriska kulturer och akrogaliska folk. [13]

Krunier

Krunier - majoritetsfolket - ett joriskt folkslag med uppblandat med akrogaliska nomadfolk. Jag tror att jag väljer att klassificera dem som jorer då jag tänker mig att det joriska arvet är det som dominerar, även om de i mångt och mycket tagit till sig mycket av nomadernas kultur osv.

Azahier

Azahier - västkrunier - ett joriskt folk från de västra delarna av Krun, som var det område som införlivades sist i Ashinas rike. Koncentrerade kring Stabul med omnejd. Mer "joriska" än krunierna, men skillnaderna blir allt mindre med tiden.

[Detta samma jorer som utgjorde Joriska förbundet fram till 283 e.O.]

Agpaier

Agpaier - öbor - ett joriskt folkslag koncentrerade till Kaplumbaganöarna. inte mycket har förändrats hos dessa öbor sedan Jorpagnas och Kruns storhetstid. Men lever ett rätt så isolerat liv på sina öar och försörjer sig i huvudsak på fiske och sköldpadsjakt. man talar en mycket ålderdomlig variant av joriskan, och här frodas fortfarande dyrkan av de golwyndiska gudarna.

Tidiga idéer: [14]

Uvhaier

Uvhaier - slättens folk - ett akrogaliskt folk som mestadels lever på Garkhiyislätten. Man har bevarat mycket av de nomadiska kulturen även om man idag i huvudsak lever i små byar. Livnär sig gör man bl.a. på att föda upp hästar, silkespälsad stäpplama och hippogrifer. De kejserliga hippogrifryttarna kommer alla från detta folk.

Bagshier

Bagshier - bergsfolket - i området kring och i Grynnerbergen, besläktade med de nidländska bergsmännen. Varken jorer eller akrogaler föreställer jag mig, utan av mer barbarisk härkomst.

Halvlängdsmän

Många halvlängdsmän lever kring berget Kara khymun . [15]

Dvärgar

Dvärgar och Krun. Efter järnkriget slöts ett avtal mellan krunierna och de besegrade dvärgarna där dvärgarna erkände kruniernas rätt till slättlandet och även skulle ”stötta” vid behov, samt handla med människorna. De skulle också årligen erlägga en tribut på X (lämplig viktenhet) järn, betydelsefull summa då men symbolisk nu. Utöver detta skulle man också skicka ”gisslan” på X antal dvärgiska ädlingar till det kejserliga hovet i Arkhaz eller som staden då kallades Hysix. Avtalet slöts under överseende av Hysix överstepräst och så länge detta ämbete finns kvar i Krun känner sig dvärgarna tvungna att hedra avtalet. Översteprästens roll har traditionellt varit att även kröna kruns kejsare, och Ashinas söner lät det ”hedniska” ämbetet finnas kvar även efter övertagandet av Hysix och kejsartiteln, för att få med sig den joriska befolkningen. Idag finns inte många kvar som dyrkar de ”gamla” gudarna men ämbetet har institutionaliserats och dvärgarnas avtal ser inte ut att upplösas under en överskådlig tid. Förbindelserna mellan dvärgar och människor har med tiden blivit allt mer vänskaplig och runt den dvärgiska ”gisslan” har det med tiden vuxit upp en liten dvärgkoloni i Arkhaz. Dvärgagisslan har med tiden allt mer kommit att fungera som ambassadörer och rådgivare till kejsaren och när dvärgagisslan byts ut när en ny kejsare tillträder tronen, tar de som inte väljer att stanna i dvärgakolonin med sig sina kunskaper om människorna på slätten, och inte sällan sina vänskapsband till hovet, till dvärgriket Tharath-Khôn.

[16]

Vättar

Vättarna i tårarnas skog
Ända sedan de sveks av människorna och fördrevs från sitt urhem av det Jorpagniska imperiet och dess nya bundsförvanter dvärgarna, har tårarnas skog givit skydd åt vättarna. Det en gång i tiden mycket stolta och listigt folket, som lyckades stjäla dvärgarnas största hemlighet, har nu förvandlats till ett folk präglat att hämnd och en brinnande lust att återvända till sitt berg, av vars märg Graawk skapade dem. Det berg människorna kallar Kara khymun. I skydd av den snåriga ogästvänliga skogen har vättarna vuxit sig allt starkare och är idag lika mångtaliga som under deras glansdagar... [17]

Illvättar? http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=29591#p29591

Råttmän

... Arkhaz kloaker har sedan det Jorpagniska riket varit hemvist för en stam råttmän som sköter om dess underhåll och håller ohyra borta. ... [18], [19]

Samhälle

Politik

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=2843#p2843

Sociala stånd

Styre

Kejsaren

Om bl.a. kejsaren som överhuvud för religionen: [20]

Ämbetsadeln

Om en icke-religiös ämbetsadel: [21]

Utrikespolitik

Caddo

Krun har mycket goda kontaktern med Caddo sedan lång tid tillbaka i historien. [22] [23]

Om investeringar i slusstrapporna vid Raas Naram: [24]

Felicien

[25]

Från Stabul:

Bergdahl skrev: I dagsläget är Krun förmodligen den enda kopparhavsmakt som på allvar skulle kunna utmana den feliciska flottan (enligt KK, s. 29) problemet är ju bara att nästan hela den kejserliga flottan finns i Golwyndahavet, och det är ju här som vikten av slusstrappan i Stabul aktualiseras. Om krunierna reparerar slusstrappan, kan de börja föra över stora delar av sin golwyndaflotta till kopparhavet och på allvar börja utmana felicierna om makten i östra kopparhavet och skära av felicierna från deras efariska kolonier. Detta i kombination med de goda förbindelserna Krun har med Caddo är en nagel i ögat på Felicien. Iom detta är nog även krunfaktorn inkluderad i de feliciska planerna för erövrandet av Kopparhavet. Jag tror dock inte att de är intresserade av, och har resurserna för att kontrollera Golwyndahavet. Utan de är nog mer intresserade av att hålla den krunska kejserliga flottan borta från kopparhavet. Hur kan de då göra detta? Först måste de slå ut den lilla men dugliga krunska kopparhavsflottan. Sedan måste de antingen försöka invadera Stabul och ta kontroll över slussen innan den är färdigreparerad, men att hålla staden kommer nog att kräva mycket manskap vilket troligen används bättre på annat håll. En annan strategi skulle vara att inta staden för att sedan förstöra de reparationer som skett av slusstrappan samt bränna staden med de skeppsvarv som finns där, för att sedan dra sig tillbaka. Då skulle man försena ett krunskt inträde i kopparhavet, antagligen tills man är färdig med övriga fiender. En annan möjlighet är ju att i löndom försöka förstöra reparationerna av slusstrappan. ...[26]

Nidland

...Kanske är också nidlänska agenter med i det fördolda och försöker sätta käppar i hjulet för felicierna (som vill förstöra slusstrappan vid Raas Narram), då de inser vikten av slussen efter att man lagt under sig Krun.... [27]

Hynsolge

...Felicien ock Krun skulle då främst bekämpa varandras intressen genom ombud. Mest öppet sker det i Efaro och Hynsolge där man stöder olika faktioner. ...

Sombatze

Krun beroende av spannmål från Sombatze: [28]

Militärmakt

Om krunska legosoldater som tjänar furstar i Jorpagna (som följer den dalkiska grenen av LV): http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=8718#p8718

Mer om legosoldater: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=28336#p28336

Flottan

Om flottan i Golwyndas sötvattenshav: [29]

Om flottan i Kopparhavet: [30]

Handel

Om handel med spannmål från Berendien: [31]

Religion

Ashînas lära

Huvudartikel:Ashînas lära

Ashînas lära är den dominerande religionen i Krun. Tron präglas av kampen mellan den gode Mulekh och den onde Sakhmug så som den predikades av den helige Ashîna 150 f.O.

Mulekh

Huvudartikel: Mulekh

Mulekhs fem odödliga tjänare

Sakhmug

Huvudartikel: Sakhmug

Gamkrigare

[32], [33]

Stjärnläran

Huvudartikel:Stjärnläran

Anhängare till Stjärnläran förekommer bland adeln i västra och sydvästra Krun. [34]

Kultur

Begravningstraditioner

Krun låter de dödas kroppar först läggas i höga torn förat där förtäras av gamar. Sedan flyttas de renätna skeletten ner i underjordiska katakomber för att vila där. [35], [36]

Magi

Om elementarmagi i Krun: [37]

Om Ordo Magica: [38]

Språk

Det dominerande språket är ett akrogalisk språk besläktat med nidländska och nomadspråken norr om Kalmurri. Mindre språk är en utvecklad form av fornjori som talades i Krun innan Kejsardömet Jorpagnas tid och även Kejserlig jori som talades i det forna Kungariket Garhuea.

Diskussion: [39]

Krunska namn

[40]

Astrologi

... Då Krun verkar ha haft många framstående astrologer tidigare tycker jag att dessa borde ha en aktningsvärd position i dagens Krun. ... [41]

Matvanor

Surget [42]