Nemereth Draconis III

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Demonolog och demonbetvingare. Känd som förespråkare för uppfattningen att multiversum styrs av en kamp mellan ont och gott. (Enligt beskrivningen i "Kaos väktare")

Nemereth förklarar att i begynnelsen fanns bara kaos, ondska och mörker. Ur kaos skapades ljuset som genast började tränga undan mörkret. I ljustes härliga sken skapades värdlar och dessa var trygga platser, förbjudna för mörkret. Men i utkanterna, där ljus och mörker möttes uppstod strider och ondskans horder hotade sluka ljuset. Ljusets förkämpar enades därför och byggde ståtliga murar som fjättrade mörkret. Demoner sattes att vakta mörkret. Men väktarna kallades bort av nyfikna dårar och skyddet rämnade. Nu är det upp till demonologerna, demonbetvingarna, att rädda världen.

Den kritik som ofta riktas mot teorin ovan är att den bara fokuserar på en kamp mellan gott och ont, närmare bestämt en kamp mellan goda demonologer och onda. Gudarnas roll är utspelade och det är upp till de fria folken att hålla mörkret borta. Av många orsaker föredrar Lysande Vägen liknande världsåskådningar då deras egen inslagna väg blir så mycket tydligare och begriplig då. Men de flesta andra är ense om att det rör sig om en grov förenkling, inte minst de som är medvetna om de gudomliga runorna.[1]