Takloobiöknen

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Handelsalliansens västra gräns utgörs av den vidsträckta Takloobiöknen. Klimatet och det farliga djurlivet gör att stora delar av öknen fortfarande är dåligt kartlagda. Vad man vet så består området mestadels av sand, sten och svårforcerade taggiga klippor. Enbart ett fåtal platser kan bära någon form av civilisation, bland annat Atakamadalen i norr, stadsstaten Tulu i öknens centrala regioner samt den ökända rövarbosättningen Dákata i gränslandet mellan Takloobi och Zaranórs vildskog.

I södra Takloobi finns Margylernas väg. Detta är en välbyggd stenväg som sträcker sig flera mil i en rak linje från det sammanrasade Nemgiuk-passet vid gränsen till Kamsun och ut i öknen. Vägen slutar sen tvärt som om bygget avbrutits plötsligt. Margylerna från Yndar byggde vägen men vart den skulle leda eller varför den inte färdigställdes är okänt. Karavaner och nomadstammar använder aldrig vägen utan korsar den snabbt om de måste förbi. Enstaka präster från Kamsun kan ibland ses på själva vägen men i vilka syften är okänt. Vid jämna mellanrum står ondskefullt utseende statyer på var sida om vägen och enligt de khanturiska och adankhiska folken i väster offrade margylerna här blod för att säkra sin färd.

Djurlivet domineras av vargillrar, syrödlor, skorpioner och diverse rovfåglar. Under de senaste åren har det även kommit oroväckande rapporter från vissa handelskaravaner som säger sig ha blivit anfallna av en enorm tunnelmask strax söder om Atakamadalen. Det hela har blivit så allvarligt att flera handelshus gått ihop för att utrusta ett mindre garde elitsoldater med uppgiften att bege sig ut i öknen och förgöra hotet.

Atakama

Atakama i Takloobis norra del har ett flertal små oaser men beroende på geomagiska förhållanden i grunden är vattentillgången mycket oförutsägbar. På bara timmar kan vattnet i källorna sjunka bort. Det återkommer alltid men det kan gå flera dagar eller månader. Ubchikhfolket från väster om Takloobi besöker Atakama och är de enda som vet hur vattenkällorna kan utnyttjas. Kring Atakama finns det stora geoglyfer, mönster byggda med låga stenmurar på marken och endast synliga i sin helhet från hög höjd. De föreställer enligt myterna djur och varelser från innan Gudarnas Vrede.

Tulupan

Tulupan i Takloobis centrala del kontrolleras av stadsstaten Tulu. Vattentillgången här bygger på sinnrika brunnar men tulupanaterna kräver dyra avgifter för att låta andra använda brunnarna.