Slimpaku

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Mystiskt område i nordöstra Akrogal bebott av slempukar. Det talas om ett mystiskt rike vars invånare vill vara ifred. En lång mur skiljer Slimpaku från områdena längre söderut. När människor varit dumdristiga nog att korsa muren har slempukarna avvisat dem. När människors kungar och krigare inte respekterat gränsen har hela riken utraderats av slempukarna - bl.a. det mäktiga imperiet Yndar.

En annan legend är den om det merkwerdiga Slimpaku. Detta land som sägs wara omgerdat af en hög mur, och der ingen menniska har satt sin fot, bebos af de fruktans werda slempukarna. Dessa omenskliga warelser förstörde en gång i forntiden hela Kamsun och ön Yndar, som ligger lengst i sydost. Hwilken sanning det ligger i denna legend är owisst. Men säkert är att det område der man säger att Slimpaku är beleget är obefaret af alla Akrogals folk och stammar.
-Nedtecknat af Melio Blåfot den wittbereste, på hans ålders höst i Pendon, i slutet af nådens år 496 efter Odos födelse.