Reptilmän

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök


Folkslagsfakta

Namn: Reptilmän (Oshteolêmuz zapiens)
Antal:
Regioner: Marsklandet (Kardien), Baxar (Klomellien), Berendien (längs floderna), Grimmaniträsket (Zorakin), Skuggornas träsk (Trakorien)
Språk:
Religion:
Folkets namn på sig själva:
Kallas även:
Släkte: Oshteolêmuz
Kategori: Djurfolk
Övrigt:


Utdrag ur skrift

Nedanstående rader står att finna i en gammal sliten lunta av okänd författare. Texten har i omgångar senare redigerats av efterföljande antroploger. Boken, som förvaras i Pendons lycceum är författad på kardiska.

...Dessa bestmän äro tyvärr alltför vanligt förekommande i erebs marskland.(*,**) De utgiöra en fara för båd fä och fränder som irrar sig in på deras självutnämnda territorier. För dem äro vi blott bytesdjur, om än stingsligare än tapirer och träckgetter. Men betänk då att i den omgivningen kunna bataljtyg och kittelhatt lika lätt bringa ruin som frälsning. Vi äro trots spjuth ock yxa likväl ett enklare byte än krokodil och sumphaj.

Utseende: De hava muskulösa humanoida kroppar. Huden som äro i skiftningarna mellan grå, gröhn occ brun, äro tjock och seg med antydningar till fjäll eller liknande utvexter. Den tjocka huden, om än illaluktande kunna garvas till ett gott slithstarkt läder. (***) Huvudena påminner om träskkrokodilens, med avlånga käftar översållade med sylvassa tänder, väl lämpade att slita kött från ben med. De mörka ögonen kunna glöda till och avslöja en slags lömsk intelligens som markerar deras status som potenta rovdjur. De kloförsedda händer som kröner deras främre extremiteter har en viss greppförmåga och de kunna likt apor nyttja påkar och störar som tillhyggen i de fall klor och tänder vara otillräckliga. (****) Dess monstruösa utseende avslutas med en muskulös svans, med vilken den kan kan mana styrsel och kraft när den förflyttar sig genom det dyiga träskvattnet, eller som ett effektivt vapen att överraskande omkullslå en fiende innan det vräker sig över det och sliter det i stycken med sina fasansfulla käftar.

Uppträdande: De äro som tidigare nämnt flockdjur och tycks ledas av den starkaste individen. En flock rör sig vanligtvis om ett tiotal individer men anses beroende på levnadsmiljö kunna variera. Under särskilt gynnsamma förhållanden kunna flocken sannolikt uppnå tjogtalet individer. Arten är svår att könsbestämma men en kvalificerad gissning är att ungefär hälften utgöras av honor. De äro utpräglade köttätare och jaga utan urskiljning alla typer av vilt som de anse sig kapabla att nedlägga. Vidare tycks de vara mycket revirinriktade och varelser eller män som inkräktar tenderar likaledes hamna på menyn.(****)


(*) Not 1: I det område benämnt ”Marsklandet” beläget i norra Kardien finnas starka belägg för närvaron av minst en stam reptilmän. Dessa påstås vid enstaka tillfällen och i fred idkat byteshandel med det lokala primitiva folkslaget Ker-bosh som tagit träskmarken som sitt habitat.

(**) Not 2: Eder ödmjuke skribent tecknar här ned att det anses vedertaget att reptilmän kan nå högre civilisationsnivåer än tydligare uppfattat. Utbyte med människor förekommer, men är allt annat än riskfritt. Vidare skulle jag vilja nedtona min föregångares ordval angående Konungariket Kardiens lojala undersåtar Ker-bosh, som primitiva.

(***) Not 3: Det anses idag som högst opassande att göra rustningar eller andra läderhantverk av reptilmäns hudar.

(****) Not 4: Reptilmännens intelligens och tekniska kunnande är mer framstående än vad man tidigare trodde. Deras finmotoriska förmåga är tämligen god och de är kapabla att framställa en mängd bruksföremål såsom korgar, fiskeredskap och vapen. Många lärde anser att de flesta reptilmän lever på nivåer liknande de människan uppnåt under Stenens ålder. Det ryktas även om reptilmansbaserade högkulturer i Samkarna.

(*****) Not 5: Idag benämner man reptilmansgrupperingar som ”stammar” snarare än ”flockar” Man vet vidare att de utöver jakt även fiskar med nät, ljuster och harpun. På visa platser har reptilmän setts nyttja rustningar av krokodil och hajskin, samt hajtandsbrynjor. Sköldar av uppspända hudar samt hjälmar av kranium och sköldpaddsskal har också observerats.

Historia

Utbredning

Ereb

Kardien

Marsklandet...

Zorakin

Grimmaniträsket...

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=24551#p24551

Berendien

Kromsjön i äventyret "Enhörningshornet"...

Klomellien

Baxardeltat i södra Klomellien...

Trakorien

Paratorna -Skuggornas träsk

Samkarna

Morginnerskogen

Kultur och samhälle

Religion

Relationer med andra folkslag

Språk

Teknologi

Kropp och själ

Hjältar och personer

Typisk bosättning