Kardiska adelsfamiljer

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Kardien

Förslag till heraldiska vapen: [1]

Hertigfamiljerna

? (Philmark)

Hertigar av Philmark

Medlemmar

  • (nuvarande hertig)

Annat

? (Ridmark)

Hertigar av Ridmark

Medlemmar

  • (nuvarande hertig)

Annat

Hallt (Nordmark)

Hertigar av Nordmark

Medlemmar

Annat

? (Inmark)

Inmark regerades tidigare av familjen xxx men då denne allierade sig med Svarta Tornet förlänades Tornriddarna hertigdömet.

(Hjorthorn?) (Videlrike)

Hertigar av Videlrike

Medlemmar

  • Förslag: Enderas Hjorthorn (nuvarande hertig)

Annat

Sparre (Darensslätt)

Hertigar av Darensslätt

Medlemmar

Annat

(Hammar?) (Havsmanland)

Hertigar av Havsmanland

Medlemmar

  • Förslag: Borol Hammar (nuvarande hertig)

Annat

Rödesköld (Grinfara)

Hertigar av Grinfara

Medlemmar

Annat

Echte (Ekenfara & Haperike)

Hertigar av Haperike och Ekenfara

Medlemmar

Annat

Familjen Echte regerar både Ekenfara och Haperike. Tronarvingen är hertig av Ekenfara men då ingen sådan för närvarande finns bär kungen själv titeln.

Måne (Satgherin)

Hertigar av Satgherin

Medlemmar

Annat

Släkten Måne är Kardiens mäktigaste och inflytelserikaste näst efter kungahuset. Deras vapensköld är styckad, det nedre vänstra fältet har hos alla släktens medlemmar svart bakgrund och en silverfärgad månskära (vit) det övre högra har oftast en bakgrund i silver (silver = vitt) och ett färgat motiv. Hertigens familj har en röd grip vars ställning varieras för att skilja mellan de otaliga sönerna. Den son som skall ärva färgar sin måne röd. Andra motiv som förekommer är lejon, örn och olika vapen (svärd, sporre, yxa m.m). Den okunnige blandar ofta ihop hela släkten med hertigens familj och tror att det är samma sak. Då skall man veta att två av fem grevar och många av baronerna i hertigdömet också tillhör släkten. Detta kommer sig av att släkten redan innan det echtiska maktövertagandet hade en mycket framskjutande position som stormän i området och efterföljande framgång i krig och giftermål. Efter maktövertagandet föll det sig naturligt för Vidar II Rättråde att tillsätta släktens medlemmar som Satgherins adel. De här släktbanden gör att sammanhållningen i hertigdömet är osedvanligt stark och även om hertigen kan få motthugg från sin hetlevrade släkt så slutar de samman som en man när han ryter till och slår näven i bordet. Släkten ser sig som Kardiens äldsta och mäktigaste näst efter den kungliga. Detta speciellt efter att man erövrat och införlivat hertigdömet Divra med sitt eget.

Detta skedde under Elfstan Fagerkinds regeringstid. Det hände sig att hertigen av Divras son var trolovad med hertigen av Satgherins dotter. Hon var inte känd som en skönhet, men ansågs av alla vara ett gott parti. Äntligen skulle man slutligen råda bot på de stridigheter som tidigare rått mellan de båda hertigdömena. Allt var frid och fröjd till dess att hertigen av Divra under lysningsfesten råkar antyda den blivande brudens brist på skönhet. Hertigen av Satgherin brusar då upp, spottar, svär och likställer Divraätten med en hoper faltrakiska bönder. Trolovningen bryts och klanen Måne beger sig hem. Hertigen av Divra kan dock inte svälja förtreten, samlar sina vasaller och går till anfall mot sin granne. Han möter dock till sin förvåning inte en överrumplad hertig på väg hem utan hela släkten Månes härsmakt, förstärkt med caddiska legoknektar. Hertigen av Divras armé blir fullständigt förintad och hertigdömet ockuperas. När sedan kungen saktionerar erövringen med orden ”om man anfaller hertigen av Satgherin får man väl skylla sig själv” så har man säkrat positionen som kardiens starkaste adelssläkt. Kungens ord har sedan upphöjts till valspråk för släkten.

Släkten har som sedvänja att äldste sonen vid sin 21 årsdag erhåller den del av hertigens mark som ligger närmast Ekenfara som apanage och blir därigenom greve. Greveskapet återgår till hertigdömet då hertigen dör, för att sedan återigen bli grevskap då den äldste sonen fyller 21. Man anser att detta ger den övning som krävs för att kunna styra Kardiens främsta hertigdöme på bästa sätt.

Sönerna: Den nuvarande länsherren Hertig Riddar Chestiern Måne av Satgherin, Banérförare av Greverydska orden har alltid varit en viril man. Två fruar har avlidit i barnasäng, hans tredje är för närvarande gravid. Han verkar också ha förmågan att mestadels avla pojkar, över tjugo söner sägs han ha (Överklasstil SG Sv => 22 st för närvarande). Till detta kommer ett okänt antal bastarder som när de kommer upp i mogen ålder kan se fram emot en plats bland riddarna ifall de duger och har en echtisk mor. Det vore lögn att säga att sönerna alltid kan hålla sams då de är många att dela på kakan så att säga, men Chestiern har inga problem att kontrollera deras käbbel.

? (Divra)

Familjen/släkten xxx förlorade sitt hertigdöme till släkten Måne under kung Elfstan Fagerkinds regeringstid (498-530 e.O.).

Övriga

Endast echtiska familjer har ställning som adel.

Halvörn

  • Gottfrid Halvörn (väpnare [2])

Hjorthorn

Narvabas Hjorthorn

Hjortlöpe

Järnsida

Måne och Stolpe

Möjligens rör detta sig om de två familjerna Måne och Stolpe?

Se : http://www.erebaltor.se/wiki/index.php?title=Kardien#Makt.C3.B6vertagandet

Månvarg

Skugge

Baron Riddar Pilon Skugge av Långefjärd, Hogsätra, Oxie och Svarte

Sporre

Spjutudde

Stolpe

Strang

Tvåtorn

Vale

Vargklo

Tidigare

Efter Maktskiftet 424 e.O. förlorade alla icke-echtiska familjer sin ställning som adel. Flera av de faltrakiska familjerna finns dock fortfarande kvar.

Bergensväärd

Bougar

Ekir

Hökvinge

Se Drottning Ysolina