Gryndur - grammatik

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Gryndur

Gryndur är det mest spridda av de dvärgiska språken. Språket är uppbyggt kring "grundläggande koncept" som alla svarar mot en ordrot bestående av 1-4 konsonanter, s.k. radikaler. Genom att lägga till vokaler och olika förstavelser i och till dessa rötter ,kan man skapa en mängd ord som är relaterade till det ursprungliga konceptet.

Ex.
zdn - härska, inflytande, makt, rikedom (grundkoncept)
kizdin (ki-zdin) - kung (pl. kizîdin)
zazdan (za-zdan) - adelsman (pl. zazâdan)
izdin - att härska
zâdan - pengar
ôzdin - bemäktiga sig, överta

Fonetik

Konsonanter

Gryndur har följande konsonanter: b, d, f, g, γ, ħ, h, k, ķ, l, m, n, p, r, R, s, š, t, z och ž.

Anmärkningar

γ, som också kan skrivas gh, uttalas som ett frikativt g - ungefär som ett mellanting mellan g och y.
ħ, som också kan skrivas H, är ett h som uttalas längre bak i halsen än ett vanligt h, samtidigt som strupen är något mer tillsluten.
ķ, som också kan skrivas kh, liknar det tyska ach-ljudet.
R är ett "skorrande" r till skillnad från r, som uttalas med tungspetsen.
š, som också kan skrivas sh, uttalas som sh i engelskans shame.
ž, som också kan skrivas zh, uttalas ungefär som j i franskans je.

Vokaler

Gryndurs vokaler är: a, e, i, o, u, y. Alla vokaler utom y finns även i långa varianter. Detta markeras med ett cirkumflex (^).


Ordbildning

Som sagts ovan bildas ord i dvärgiska språk genom att man sätter in vokaler mellan konsonanterna i sk. stammar.
I listorna nedan betyder V vokal och C konsonant. Andra bokstäver, exempelvis a eller ê betyder att denna bokstav måste sättas in i motsvarande position.
Paranteser runt en bokstav betyder att den sätts ut i vissa ord men inte i andra.
R betyder att intilliggande konsonant redupliceras, dvs. dubbleras.(Reduplicering sker endast i början eller slutet av ord)
/ betyder att flera alternativ finns.

Substantiv

2 radikaler:
CVC
VCC
3 radikaler:
CCVC - det normala är att vokalen här är a
CVCVC
C(V)CVCû
CiCêC(a) - abstrakta substantiv
CaCaCa(a) - substantiv som kommer från verb
rê- - förstavelse som anger att substantivet kommer från ett verb, kan även användas på ord med 2 radikaler.
RC(V)CaC - yrke, agent Ofta betecknar i något litet, medan ô betyder något stort.

Adjektiv

ûC(V)C(V)(C)
VC(V)C(V)(C) - ofta när det handlar om material eller färger

Verb

Ca/e/i/o/yC
CVCVC
a/iC(a)C(V)(C)(az)
CaCaC(a)z
(C)(V)CôC(V)R - kausativa verb (något som får något annat att hända)
(C)(V)CôC(az) - inkoativa verb (något som påbörjas eller inleds)
âC(a)C(V)(C) - negativa verb (något som inte händer)
CîCê(z)(C) - abstrakta verbformer
Ca(z)Cy(C) - statiska verb (verb som betecknar stillastående tillstånd)
C(V)(C)îC(a)z - dynamiska verb (rörelseverb)

En handledning att skapa ord på Gryndur

1. Välj eller skapa en kombination av 2-4 konsonanter som finns i Gryndur, en rot, och ge denna konsonantkombination en grundläggande betydelse. Dvs. hitta på kategorin som ordet du vill uppfinna ska tillhöra. T.ex. har roten m-h betydelsen vatten eller vätska och ger bl.a. upphov både till ordet mûh, vatten och amahaz, rinna.
2. Bestäm vilken ordklass och form ditt ord är. (Är ordet ett kausativt verb eller är det ett abstrakt substantiv? osv. osv.) Mâhyz, vara våt, är t.ex. ett verb som beskriver ett tillstånd och är därför statiskt.
3. Bestäm gärna fler ord som är härledda ur samma rot. Förutom mûh, vatten, amahaz, rinna, mâhyz, vara våt, kan man även ur roten m-h härleda: môh, rinna fram, bryta fram (inkoativ), mihêz, passera (om tid) (abstrakt betydelse) och môhû, vattendrag, flod.

Ordlista