Fredsdomare

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Juridisk titel använd i Kardien. Fredsdomaren är högste domare i en domsaga och äger rätt att fälla dom i mål som rör hög rätt (mål som rör brott som kan leda till döden). Mål som rör låg rätt döms av lagmän. Fredsdomarna kommer oftast ur lågadeln. De har en lång juridisk utbildning och endast ett fåtal av de lärde juristerna i Pendon och en i Ekeborg duger som examinatorer för den som vill bli fredsdomare. Endast echter kan vara fredsdomare. Brottsbekämpning i en domsaga står en landsfogde för.