Arviden I Hårdhänte

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Zorakins regentlängd

Historisk kung av Zorakin

  • Födelse: 36 f.O.
  • Trontillträde: 6 e.O.
  • Död: 12 e.O.

Beskrivning: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=21833#p21833

-hertig av Salamora och överhuvud för det zorakiska adelshuset Grijp

-valdes som Zorakins tredje kung efter att hans företrädare Girloff Lindeworm omkommit under oklara omständigheter (se beskrivning)

-började dyrka Etin kort tid efter Odos uppenbarelse men kom i djup konflikt med profeten själv pga sina våldsamma gärningar (se beskrivning)

-bekämpade dyrkandet av Ingeril i Zorakin (se beskrivning)

-byggde Pendons första soltempel (se beskrivning) (...eller revs detta alt. var egentligen bara en slags tidig bönepemod då även Alexeris sägs ha byggt det första templet 63 eO?)

-dödades av ett blixtnedslag som av många tolkas som ett ingripande av Etin själv, alternativt Ingeril (se beskrivning)

-begraven vid släktsätet i Salamora och inte i Pendon (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=37583#p37583)