Aeselfloden

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Stor flod i Kard som rinner genom norra Palinor och södra Ransard. Inne i södra Kardskogen tar den upp i sig floden Blå Fyle som även den har sina källor i Palinor. En av få säkra platser att korsa Aeselfloden inne i skogen är vid Herikols vad. Vid Aesels mynning ligger staden Cormwak. Tidigare levde flodsarder ensamma längs Aeselfloden.

Diskussion... http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=34868#p34868

Från Palinor:

Aeselfloden var ursprungligen Palinors livsnerv och från fästet Cormwak leddes missionärer och handelsmän in i landet. När Timolerien grundandes försvårades detta och efter det ödesdigra Andra soltåget skars vägen helt av. Det mera lyckosamma Tredje soltåget gjorde att flodvägen igen kunde hållas öppen under perioder, men fyrkorsbröderna i det nya riket Alerien var ofta omöjliga att ta sig förbi. Cormwaak föll och återtogs tretton gånger under en period på drygt hundrafemtio år. Förlusten av de två grevskapen Alermark och Müle samt Ransards våldsamma expansion på 500-talet eO innebar slutet för all palinorisk färd längs floden Aesel.