Unga Gudarna

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Gudafamilj som dyrkas framförallt i Berendien efter att närmast totalt ha ersatt de Gamla Gudarna efter Tredje Konfluxen. Unggudadyrkare finns även i Jorpagna och Erebos.


Allmänt dyrkade Unga Gudar

Sholak

Allfadern, solens, vishetens och magins gud.

Högtider

Gudarnas allfader har inga högtider eller festdagar utan äras genom en kort bön som avslutar alla andra böner, ritualer och ceremonier tillägnat någon annan av de Unga Gudarna. En magiker och trogen Unggudadyrkare avslutar också varje magisk ritual med en bön till Sholak. I alla slags lärdomscentrum inom de Unga Gudarnas kultursfär, magiska som akademiska, står en staty av Sholak som vishetens gud och denna passeras alltid med en i vördnad nersänkt blick.

Sankma

Atmosfärens gud, vildsint, lynnig, lekfull och tanklös.

Högtider

Prästeskapet flyger drakar till Sankmas ära. De fyra dagarna firas av alla Unggudadyrkare med sånger, leker, dans och gyckel.
  • Lugnet och reningens dag (1 Taragan)
Sankma blåser denna rent sina trognas hjärtan och lämnar själen i ett harmonisk lugn. Kallas även Blåsbortdagen.

Visha

Jordbrukets gud.

Högtider

  • Välsignelsesdagen (varierar beroende på väder och ort men infaller någon gång på våren)
När allt som skal sås är i jorden tillkallas Vishas präster som välsignar det som skal gro. Det anses som lyckosamt när Välsignelsedagen kan firas innan eller samtidigt som den till Ninnave firade högtiden Eldvår.
  • Tacksägelsedagen (varierar beroende på väder och ort men infaller någon gång på hösten)
När skörden är bärgad tillkallas Vishas präster som tackar för det som nu är i hus. Tacksägelsedagen brukar firas samtidigt som den till Ninnave firade högtiden Höstbrinne.

Ninnave

Fruktbarhetsgudinnan och Vishas gemål.

Högtider

Ninnaves prästinnor håller ceremonier och utfor ritualer vid vad som är viktiga tillfällen i de intelligenta humanoidernas liv (kulten är noggrann med att människorna endast är en bland andra humanoider). Vid födsel och död, trolovning och bandbindning, finns prästinnorna där, för att hjälpa och trösta, vittna och knyta. En sedvana som alla Unggudadyrkare har är att be en kort bön till Ninnave när elden görs upp i ett hushåll då det var hon som gav gåvan om elden.

Fruktbarhetsgudinnans stora högtid är vid våreqvinet. Ninnave gav elden som gåva till människorna och för att hylla henne eldar man stora vårdkasar. De dräktiga kreaturen samlas även de vid elden för att avkomman skall känna gudinnans värme. På den berendiska landsbygden är det vanligt att ynglingar nu dansar nakna kring elden för att visa sin skönhet och livskraft för gudinnan. Vishas präster brukar ibland utföra ritualerna för Välsignelsedagen vid samma tid som Eldvår.
  • Höstbrinne (varierar beroende på vädret men infaller sent på hösten, oftast mot slutet av månaden Nusin)
När sista lövet har fallit från träden och lagts i hög samlas folk för att elda. Stora högar av kvist, löv och segrotsgräs (ökänt berendiskt åkerogräs) har under hösten samlats och bränns nu upp. Ju större brasa, desto mer värme ges till gudinnan under vintern. Där ynglingarna under våren klädde sig nakna är det nu åldringar som inför Ninnave visar att de inte behåller någon värme för sig själva utan ger allt som offer till gudinnan. Ninnaves prästinnor brukar under Höstbrinne välsigna de brunstiga kreaturen. Höstbrinne firas sällan innan Vishas präster har utfört ritualerna för Tacksägelsedagen.

Kushta

Dödsguden och väktaren av dödsriket.

Högtider

  • Bortgångnas minne (3 Tannan)
Enligt myterna dog Kushtas kärlek av en olyckshändelse vid hösteqvinet. Kushta sörjde i sextiotre dagar vid sin älskades sida och höll sen en stor fest till hennes minne. Unggudadyrkare sörjer därför även de sina döda i sextiotre dagar innan den avlidne begravs och firas. Tillsammans med Kushta ärar de sen sina döda varje år på denna dag med att tända ljus i hem och helgedomar. Den långa sorgetiden gör att döda kroppar måste bevaras på något sätt innan de begravs och detta har gjort Kushtas arbetspräster till duktiga balsamerare.<ref>Prästerskapet som tjänar Kushta benämner sig själva för Dödens arbetare då det är de som sköter allt praktiskt arbete kring död och begravningar. Kushtas arbetspräster är också de som beger sig ut på slagfält och in i sjukdomsdrabbade områden för att ta hand om de döda.</ref>

Kartov

Ödesguden som vaklar över balans och ordning i Altor.

Högtider

I urtiden fördrevs de Gamla Gudarna och De Sju Seglen sattes för att skydda världen mot deras ondska. Under denna natt bevakar Kartovs munkpräster noga alla punkter och kända passager mellan Altor och utomvärlden då profetiorna berättar att "de Gamble komma åther när cirkanthen kan sluthas". Alla Unggudadyrkare vet att tiden rör sig i cirklar och fruktar återkommande ödespunkter. Under Kartovvaka håller man sig bäst i ro för att inte störa prästerskapet, många beger sig till Sholaktemplen för att där visa sitt stöd och vaka tillsammans med Kartov. Innan Kartovvaka bör varje hushåll ha förnyat sina skyddssymboler.

Eliana

Mångudinnan som råder över natten och det som då sker.

Högtider

De nätter då Lahunias fullmåne och nytändning syns är av alla Unggudadyrkare omtalade som Eilanas nätter. Det är endast prästerskapet och vigda Eilanadyrkare <ref>Unggudadyrkare som ser Eilana som sin speciella gudinna kallar sig ”vigda” till gudinnan.</ref> som utför ritualer och deltar i ceremonier, men alla berendier respekterar gudinnan och har inget emot hennes ställning då det är hon som skyddar mot mörkrets faror. Dock föredrar folk att hålla sig inomhus under dessa nätter och hålla ett visst avstånd till kända tillhåll för Eilanadyrkan. I Berendien säger man inte ”En vacker fullmånenatt” utan ”En vacker Eilananatt”. Lahunias fullmåne infaller den 2 varje kalendermånad och nytändning (första natten efter mörkmåne) infaller den 18 varje kalendermånad. Tack vare en förskjutning i kalendern och okända astronomiska förhållanden stämmer inte längre månmånaden och kalendermånaden överens med varandra i den Nyjoriska kalendern.<ref>Kartovs munkpräster sägs veta vad denna förskjutning beror på men de tiger om sin kunskap och avvisar både frågor och de kreativa komputiska lösningar som diverse lärde till och från kommer med för att åtgärda felaktigheten.</ref> Olika religiösa högtider som endast vigda eilanadyrkare vet den sanna innebörden av är Ljusbad, Pantergåva, Skimmerskatt och Vattensyn.

  • Fullmåne (Lahunias tolv fullmånar)
Vid månens uppgång beger sig alla vigda dyrkare av Eilana till ett av kultens dolda tempel. Här berättar de i tysthet vilket offer de tänker ge sin gudinna och lämnar sen templet för att hämta hem detta föremål. Innan månen gått ner skall de vara tillbaka i templet. Att bli bestulen denna Eilananatt anses av alla Unggudadyrkare som lyckosamt, då vet man att ett offer har getts till Eilana och att hon glädjer sig.
  • Nytändning (Lahunias tolv nytändningar)
De vigda samlar sig i templen och utför rituella danser och skuggspel till Eilanas ära. Det är ett välkänt faktum i Berendien att dagarna efter nytändningen kan man se vem som är eilanavigd eftersom ett svagt men varmt ljus syns kring ögonen till den som dansat med gudinnan.

Mindre kända Unga Gudar

Delitha

Gudinna för helande och läkekonst. Halvsyster till Ninnave.

Högtider

Kring höga pålar dansar gudinnan Delithas dyrkare intrikata dansar där de flätar samman färgglada band fästa i pålens spets. Olika typer av enhörningsmönster bildas av banden och väver in bönerna som de dansande riktar mot sin gudinna.

Zeeris

Guddom för makt och rikedom. Kallas även Det svarta sinnet och Vänstra vägens apostel. Hans tillbedjare benämns svartpräster. Zeeris även i Felicien.

Högtider

  • Röda Döden (okänt när högtiden infaller och firas, inte ens säkert att den är jämnligt återkommande)
Zeeriskulten sägs fira en högtid vid detta namn men ingen utanförstående vet den sanna innebörden av Röda Döden.<references/>