Sextetterna

Från Ereb altor
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sextetten är en kriminell sammanslutning av ankor runt Kopparhavet. Den startades en gång av vita ankor med svart sinne. Den styrs idag av sex ankklaner som understöds av flera mindre. Sextetten bedriver förutom den dominerande aktiviteten sjöröveri, också slavhandel, utpressning, kidnappning, häleri, droghandel, ocker och spioneri. Organisationen arbetar i huvudsak i det fördolda och få icke-ankor känner till dess existens.

Ursprungligen var det en triad vita ankfamiljer som inte tyckte förfädernas strävsamma klättrande till makt och rikedom gick fort nog. De fann efterfråga och tog för sig av ”svarta” behov bland de sina. Tillslut hade behovet växt sig så stort att de behövde använda sig av de förskjutna svarta ankorna för att möta efterfrågan. Så småningom bildades så Sextetten av tre vita klaner och tre svarta klaner för drygt 400 år sedan. Maktkamp har förekommit och klanerna har skiftat runt. Idag är enbart Trefot och Dluring ursprungsklaner, och Dunfjat har varit med nästan lika länge. Den vita klanen Kao-yaa blev utmanövrerad när De Fyras Gäng tog över, men de ruvar på hämnd. Organisationens medlemmar omfattar vita, svarta och en mindre del bruna ankor.

Vilka de svarta klanerna i sextetten är känner välinformerade sjömän och spioner till, men de vita klanerna är ännu okända. I städer utanför Morëlvidyn använder organisationen alltid täckmantlar såsom tvätterier, handelshus eller restauranger. De sex styrande klanerna möts sällan allihop, men i Ankh Castellum finns en dammig sal med ett runt rum med sex rund bord i en cirkel, med sex stolar kring varje för stormötena när alla klanerna träffas. Sextettens hemliga symbol, sex cirklar i en cirkel.

Dess sex styrande klaner är sedan ett par hundra år:

Det här med triad och sextett blev grogrund för stor siffermysticism. Detta syns också i organisationen där rangordning anges också med nummer oftare än hedersnamnen.

1. Drake
2. Vågmästare
3. Myrrahförare
4. Vassbåt
5. Röd huggare
6. Sextetten
7. Blått sköldbröst
...
18. Bokförare
36. Shaman (heligt nummer liksom 216, 648 och 666 (QQQ))
49. vanlig medlem

(Siffror som börjar med 100 är inte medlemmar men allierade, ex 118, allierad bokförare. 25 betyder spion eller förrädare och 99 används som slang för idiot eller den ovetande allmänheten.)

Initieringsriten innehåller myrrah och blodsoffer, ofta människor hos de svarta klanerna, tre eller sex stycken. Efter att ha druckit en blandning av blod och vin ska aspiranten passera under en huggarhäck av 48 där man vet att man är medlem om ingen hugger en innan man når andra sidan, och det hjälper inte att springa. Klanens ed reciteras under hela riten och slutligen bränns en vasspappersfigur föreställande den nya medlemmen. Slutligen höjer man sex egna stjärtfjädrar mot himlen och lovar evig trohet. De svarta ankorna har ofta tatueringsritualer för nya medlemmar, det har inte de vita.


Se: Edaar Dunfjat

Se: Samon Kilbin

Se: Constantin Dluring