Satenu

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Älvfolkens språk kallas satenu. Språket speglar dessa folks sinne väl. Det är ett närmast konstant språk som ändrats ytterst lite under den tid som det talats. Av denna anledning har språket tidvis varit populärt bland lärde, men det begränsas en aning av vokabuläret, då älvfolkens sinnesbild betydligt särskiljer sig från människans. Satenu skrivs med en runrad bestående av xx tecken.

Ordlista

(Forumtråd: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=1224#p1224)

Satenu från källorna

Alatan - namn på helgedom på flygön Caranor

alen - gryning (Oraklets fyra ögon)

asarim - den period då en alv ger sig ut i världen för att lära sig bli en egen person (ungdomsperiod)

Caranor - namn på helig flygö

Casiri - namn på magikerakademi på flygön Caranor

Dorindalil - kvinnonamn, betyder skogens dotter (Sinkadus 32)

Goiana - namn på alvfolksrike

ka- - i enighet med

kateva - en person som är del av naturens stora helhet, som känner naturens balans och lever i harmoni med den (att vara i enighet med naturen)

kirisantisin - "att vänta till rätt tidpunkt" (~tålamod)

khrâsti - blodsalv

Landori - namn på alvfolksrike

meleas - mörk (Oraklets fyra ögon)

ni- - mest

niwontenu - avfällning, skogsrå, siren

panarmon - "att förena sig med och upptaga" (perfektion, en livssträvan)

santisin - "rätt tidpunkt"

Saran - namn på sjö på flygön Caranor

satenu - älviska

Santono - namn på magikerakademi

Siri li, ah Saran, siri li, haya den - Sjung för mig, oh Saran, sjung för mig, mitt hem (sång från Caranor, om sjön Saran)

tenu (pl. teni) - älvfolksvarelse

teva - naturen

Tevatenu - Moder Jord

won- - i motsatsförhållande till, icke-, anti-

wonasarim - alver som aldrig uppnått asarim (betraktas som barn)

wontenu - icke-älvfolksvarelse

wonteva - separerad från naturen, en person som upplever sig utanför eller ovanför naturen, materialist (att gå emot naturen)

Satenu från Alver-modulen

aeli* - järn

aloinor* - "alvhjärtan" (gröna ädelstenar)

amari* - naturmystikerna (skogsalver)

Antari* - alvnamn

arion* - grottalvskortsvärd

Artali* - Öronblomma (växt)

asti* - injirkniv

caroli* - silver

car'tani* - gråalvyxa

ceril* - injirkniv

cerini* - krigarna (naturmystiker)

certoli* - sköld som bärs av mörkeralver

côloni* - de blodtörstiga (mörkeralvernas "mörkerbröder")

doeli* - koppar

Eleoril* - alvnamn

eliathlon* - alvisk kortbåge

etharion* - mörkeralvskortsvärd

Enia* - alvnamn

eniri* - alviskt sädesslag

enolion* - injirhögtid

fealor* - brons

foria* - skolor

galvorn* - svart gryning

hir'eliath* alvlångbåge

iniril* - "namn på svåröversatt symbol som betyder avskildhet/instänghet/ensamhet

Inirtilon* - Andeträd (växt)

injir* - hästbröderna

ivari* - modern (äldre alvkvinna)

korpion - gråalvernas avståndsvapen till havs

lanastari* - mörkeralvsstångvapen

leth'arion* - mörkeralvssvärd

laeron* - stål

Leriol* - namn på ett berömd svärd

Londorianio* - alvnamn

malor* - guld

mithril - måneld*

meriol-a-raenia* - Mästersmedernas råd

merol* - "glödsten", en sorts metall

Miranda* - alvnamn

mistali* - gråalvselitförband

mistaristani* - de gråa havsbrödernas boningar

narn* - åtsittande läderbyxor

Narnior* - alvnamn

Nilvanor* - alvnamn

oin - vinge

palarion* - spec. glas

raila* - solfesten

rani* - lundarna

Ratalion* - alvnamn

retalion* - injirspjut

rilinion* - grottalvssköld

Riolin* - alvnamn

satari* - skogsalver

tanoli* - medaljong

Tarior* - alvnamn

teriol* - totemdjur

tiri* - galningarna injirbärsärkar

tivariol* - stora modern (de besjälade skogarna)

trivani* - mörkeralvskrigare på flygödlor

troili* - gråalvernas halsband av mithril

talion* - gråalvsspjut

tavariol* - mörkeralvernas lätta armborst

varani* - segerfesterna

vâli* - injirspjut

yoni* - tenn

Alviska namn

Huvudartikel: Alviska namn