Pendon

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Huvudstad i kungariket Zorakin.

Stadsfakta

Beskrivning (senaste): http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=32906#p32906

Innevånarantal: ca 21 000 (Eller ca 36 000?)

Befolkning: 80% Zorakier, 6% dalker, 5% ankor, 9% övriga

Heraldisk vapen:

Grundad: 367 f.O. av Leon Inergryd, stormästare av Mandelorden.

Kända platser: Pendons kungliga slott, Kora-katedralen, Mandelordens Lyceum, Lycèeplan, Kunglig Biblioteket.

Historia

367 f.O.
Mandelorderns Lyceum grundades i Pendon av Leon Inergryd, Mandelorderns stormästare.
55 f.O.
Kungariket Zorakin utropas vid Stora Tinget i Pendon.
54 f.O.
Pendon intas på våren av caddiska och morëlvidynska styrkor. I stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet som dalkerna förväntade sig samlar kung Valien I en stor armé bestående av penniska och raxoriska krigare och barbariska legoknektar från Kasenu och tågar mot Pendon för att befria staden. Zorakerna överraskar dalkerna och deras morëlvidynska legoknektar och slår sig snabb in i staden. Vildsinta strider utspelar sig på Pendon gator och de överlevande dalkerna tvingas fly. Dalkerna och morëlvidynerna hinner dock bränna ner stora delar av Pendon i samband med striderna. Däribland Mandelordens ursprungliga kloster. Ovärderliga dokument och böcker går förlorade i lågorna.
53 f.O.
Pendon börjar återuppbyggas. Kung Valien påbörjar ett slottsbygge där Mandelordens kloster tidigare legat. Slottet ursprungliga del står färdigt efter tio års byggande.
46 f.O.
Mandelordens guldskatt hittas i samband med bygget av Kunglig slottet i det som tidigare var klostrets källarvalv. Pharynx Lösen betalas och kriget mellan Zorakin och Caddo upphör.
40 f.O.
Mandelordens nya lyceum byggs.
22 f.O.
Kungliga Biblioteket byggs i Pendon.
63 e.O.
Första templet tillägnat Lysande Vägen byggs i Pendon.
107 e.O.
Mynt börjar präglas i Pendon av kung Valien II Myntslagare.
130 e.O.
I samband med att Kung Kruxhelm Armstarke Korp tömt stadens Pendons garnisoner sånär som ett kompani om 100 man anfalls Pendon av 300 morëlvidynska pirater som förklätt sig till köpmän. Den kvarvarande vaktstyrkan dödas i strid mot piraterna. Piraterna plundrar, våldför och super sig redlösa i tre dagar tills stadens borgare får nog och kastar ut inkräktarna. Kung Kruxhelm är nu så impopulär i Pendon att han inte vågar sig tillbaka till staden under resten av sin när trettioåriga regeringstid. Han regerar under denna tid från Drällinge.
132 e.O.
Byggandet av ringmuren runt Pendon byggs efter beslut av stadens borgmästare.
275 e.O.
Zorakiska solfarare avseglar från Pendon för att deltaga i Andra soltåget. Kung Girlof II leder styrkan och detta är sista gången han står på zorakisk mark. Kungen dör år 281 e.O. i kolonin Hakkai.
321-329 e.O.
Katedralen i Pendon börjar byggas och står fullbordad efter åtta år.
371 e.O.
Slaget vid Pendons Kullar utkämpas utanför Pendon.
506 e.O.
Kungliga Biblioteket och Mandelordens Lyceum byggs om i den så kallade jorpagniska renässansstilen med snövit marmor från Caddo. Biblioteket blir nu också mycket större.
603 e.O.
En ny stadsdel byggs upp runt det som tidigare kallades den östra förstaden. Ringmuren utvidgas runt stadsdelen.

Geografi

Pendons Geografi och läge.

Klimat

Befolkning

Om befolkning: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26715#p26715

Administrationen

Styre

Försvar

Stadsvakten

Befästningarna

Arkitektur

Byggnadernas utformning

Speciella byggnader

Korakatedralen

Kora-katedralen är den största katedralen i Zorakin och den fjärde största i världen. Den är byggd som ett 130 meter högt spetsigt torn med utlöpare åt alla vädersträck och utgör därmed ett välkänt landmärke. Porten pekar rakt mot Arno.

Religion

Kultur

Stadsdelarna

Omnejd

SLP