Palinism

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Den avart av Lysande Vägen som följs i Palinor.


Diskussion:


anders skrev:

Gemene man och riark i södern (läs: Aidne) känner nog knappast till de palinoriska soltågen. Möjligtvis har man hört rykten om LV:s expansion i nordanlanden, och att små soltåg företas där. Däremot känner ju exarken och kerîsariet till mer av vad som pågår, och är på vippen att förklara palinismen som en kättersk heresi. Om de skulle få veta exakt hur mycket nekromanti och odöda ingår, inte bara i soltågen, utan i palinismen som tro, skulle det inte längre vara en fråga. Just nu kan man kanske kalla relationen mellan LV och Palinor som kall och avvaktande. Som ordensstat skulle jag gissa att Palinor agerar ganska oberoende, och inte ser sig som stående under exarken. Troligtvis har man genom åren inte ens en formell relation till Ordû-kerîgassen. (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=23841#p23841)

Peter skrev:

Jag skulle lägga en lite annan tonvikt: att man inom LV har en hyfsad uppfattning om att Palinor ägnar sig åt kätterier, men ingen fullgod politisk orsak att öppet bannlysa dem (och dessutom en aktiv palinlobby). Den (oundvikliga?) kollisionen mellan Lysande Vägen och Palinor tycker jag skall vara en latent konflikt som man kan bygga äventyr på. Se f.ö. äventyr no. 2 i Palinor Wikin. Vad gäller Palinors relation till LV:s hierarki har jag även skrivit lite om den. Min tanke är att den är luddig: Palinor har vid flera tillfällen gjort yttre tecken av att inordna sig i den officiella kyrkan, och har fått kerigasser etc. tillsända sig. I praktiken svarar dock orden f.n. inte inför någon: vilket är ett andra skäl till konflikt. Vad gäller soltågen och Palinor skulle jag hellre se att folk är mer medvetna om att det bedrivs soltåg i norr än om Palinor som stat. Alltså: när man talar med Riarken på gatan så kan han nämna de nordliga soltågen, man kanske inte Palinor. Och dessa soltåg är alltså inte Soltågen (som i folkmedvetandet alltid går österut eller rent av alltid till Efaro) (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=23850#p23850)

Peter skrev:

P.s. Kan det inte vara så här: "palinism" är en term som börjar dyka upp allt eftersom misstänksamheten mot vad de egentligen sysslar med däruppe ökar (dvs. kanske användas i specifika sammanhang, en ensam riarks oroade observationer, en nitisk medlem av den Ljusa Handens ilskna propåer). Annars kan man tala i allmänna termer om "den lysande vägen enligt palinorisk tradition" el. dyl.

anders skrev:

Låter utmärkt.[1]