Magi i jorisk tradition

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Arvet från Kejsardömet Jorpagna

Kejsardömet Jorpagna samlade kunskap om magi från hela sitt imperium. De strukturerade upp den i olika skolor och utarbetade en encyklopedi för varje som skulle ligga till grund för en organiserad utbildning. Språket var kejserlig jori även om många lånord från olika kulturer lånades in och användes. Mycket av dagens magiutbildning bär fortfarande prägel av detta, särskilt i Aidne och andra länder som ser sig som arvtagare till den joriska kulturen. De fem goda skolorna är de som folk allmänt accepterar och de som både den Lysande Vägen och De Unga Gudarnas prästerskap ser som de rätta. Nekromanti räknas som svartkonst och är fördömd och förbjuden.

De joriska encyklopedierna

  • Encyclopaedia Animisma
  • Encyclopaedia Mentalisma
  • Encyclopaedia Elementaerisma
  • Encyclopaedia Illusionisma *
  • Encyclopaedia Symbolisma
  • Encyclopaedia Necromantisma **

Klassiska magiskolor

De Fem Goda

Svartkonst

Nyare magiskolor

Ytterligare skolor innom magien har tillkommit sedan Kejsardömet Jorpagnas dagar och även om de inte i lika stor grad utformats efter samma mönster så har det joriska systemet ofta stått som modell. En encyklopedi har gjorts för Harmonism och en for Stavmagi, medans en ofullständigt gjorts för Röstmagi. **** I Aidne har det sedan 400-talet e.O. reducerats till endast fyra godkända skolor då det trakoriska kätteriet Illusism har gjort att skolan Illusionism blivit fördömt av den Lysande Vägen.

** Nekromanti anses nästan överallt som ond men ursprungligen utarbetades ett system för även denna typ av magi. Kejsar Aurelion II (885-863 f.O.) förbjöd dock skolan och förstörde nästan alla encyclopedier (som numera är ytterst sällsynta och sägs beskriva en neutral nekromanti).

*** Encyclopaedia Oreare började skrivas av dvärgavännen Stentor Gapa verksam i den klomelliska stadsstaten Bozsa men blev alldrig fullförd då författaren försvann under en expedition till det fallna dvärgariket Mirin-Khôn 479 e.O. Dvärgiska magiker fnyser föraktfullt i skägget åt skriverierna men encyclopedien används vid flera akademier och ordnar där övriga raser ser potensial i den udda magiformen. Magistrar vid akademin i Tricilve har framhävdat att det faktisk inte är någon skillnad i själva besvarjelserna mellan dvärgarnas form och människornas men detta har alldrig kunnat verifieras då dvärgiska korthômer (magihus) håller hårt på sina hemligheter i utlärandet av magi.