Lyceum

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Läroanstalt och studiekloster upprättade av Mandelorden.

Under Mörkertiden upprättades ett tjugotal lyceer runt omkring Kopparhavet men av dessa återstår bara Lyceet i Pendon och Lyceet i Mafor. Övriga lyceer lades ner eller blev förstörda och Mandelordens samlade all sin kunskap till de två kvarvarande. Av de övriga lyceerna är alla kända till namnet, men ett fåtal kan inte längre lokaliseras geografiskt.

På senare tid har dock nya lyceer upprättats.

Ursprungliga lyceer

Nya lyceer