Gudar

Från Ereb altor
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gudar

Många gudar dyrkas på Altors rund. Nedan följer ett urval.

Gudar är av sin natur outgrundliga. Kunskaper, åsikter och perspektiv om dessa makter går som regel vitt isär. En och samma gudomliga varelse dyrkas kanhända på olika platser under olika namn. Vissa gudar kanske inte är gudar alls, utan andar, demoner, eller något helt annat. Andra kanske inte existerar alls. Bland Altors lärde och olika prästerskap råder ingen enhällighet när det gäller religion, tvärtom.

Denna lista ska således varken tolkas som bekräftelse eller förnekelse angående någon enskild varelses gudomliga status.

- A -

Angusia

Huvudartikel:Angusia

Gudinna som tillbes huvudsakligen i Hynsolge och Niferland.

Anxalis

Huvudartikel:Anxalis

Havsgudinna som bl.a. tillbes i Trakorien.

Anyak

Huvudartikel:Anyak

Ljus- och eldgud som dyrkas i Hynsolge. Ledargud för Parbagerna.

- B -

Baawk

Huvudartikel:Baawk

Gammal varggud som ses som svartalfernas skapare.

Bjarowulf

Huvudartikel: Bjarowulf

Nordanfolkens bärsärkargud. Av vissa kallad Tveserk.

Bolgove

Huvudartikel:Bolgove

Tystnadens mystiska drömgudinna bland Parbagerna.

Bolthar

Huvudartikel:Bolthar

Yxsvingande stridsgud som främst dyrkas i Hynsolge.

- D -

Delitha

Huvudartikel:Baawk

Läkekonstens gudinna. Nu nästan bortglömd, men tillhör de Unga Gudarna.

- E -

Eledain

Huvudartikel:Eledain

Gud som tidigare dyrkades i östra Akrogal.

Eliana

Huvudartikel: Eliana

Nattens mångudinna, populär i Berendien.

Elokìr

Huvudartikel:Elokìr

Havets gud för æsírdyrkare.

Enki

Huvudartikel:Enki

Sötvattnets gud. Ursprungligen från golwyndakulturen.

Ereshkigal

Huvudartikel:Ereshkigal

Dödsgudinna med en hand i ödet. Åtnjuter viss popularitet i Trakorien.

Etin

Huvudartikel:Etin

Solgud. Den Ende guden enligt Lysande Vägen.

Ezgela

Huvudartikel:Ezgela

Luften och fåglarnas gudinna.

- F -

Felis

Huvudartikel:Felis

En kattgudinna som ses som hemmets beskyddarinna. Dyrkas i Felicien.

Fingal

Huvudartikel:Fingalkulten

Hjältekung som upphöjts till gud och nu tillbes av många parbagerdyrkare.

Frajìr

Huvudartikel: Frajìr

Fruktbarhetsgudinna bland Æsír. Dyrkas även i Melorgh.

Fraschikel

Huvudartikel:Fraschikel

Rättvisans gudinna. Tillbes i Erebos.

- G -

Galmon

Huvudartikel:Galmon

Stridsgud populär i Felicien.

Ghaerîl

Huvudartikel:Ghaerîl

Dödsgud i Palinor och bland västnargurier.

Gr'kha

Huvudartikel:Gr'kha

Vargmännens andliga urmoder.

Graawk

Huvudartikel:Graawk

Svartfolksgud som sägs råda över vättarna.

Grabìr

Huvudartikel: Grabìr

Estetikens och de fina hantverkens æsír.

Grilovana

Huvudartikel:Grilovana

Luftens vädergudinna bland Parbagerna.

Guden-med-tusen-munnar

Kannibalgud dyrkad av azkaberaherna i Pokti.

- H -

H'laen

Huvudartikel:H'laen

Vargmännens andlige anfader och urhane.

- I -

Ihenni

Huvudartikel:Ihenni

Mångudinna i Cereval.

Inashtar

Huvudartikel:Inashtar

Elden och kärlekens gudinna. Kallas av æsírdyrkare Inaìshra och av nargurer Inashrar.

Ingeril

Huvudartikel:Ingeril

Kunskapens gudinna. Mandelorden stiftades i hennes namn.

- J -

Julsuian

Huvudartikel:Julsuian

Hedonismens skojfriske gud bland Parbagerna.

- K -

Kaan

Huvudartikel:Kaan

Råttmännens skapargud.

Kashim

Huvudartikel:Kashim

Mörkergud vars dyrkare ofta hamnat i opposition mot dyrkare av Wegil.

Karkôr

Huvudartikel:Karkôr

Stenfolkens skapare och dvärgarnas övergud.

Kartov

Huvudartikel:Kartov

Ordningsinriktad gud bland de Unga Gudarna.

Kastyke

Huvudartikel:Kastyke

Självtillitens gudinna och det Trakoriska rikets officiella gudom.

Khellillan

Huvudartikel:Khellillan

Penternas naturgudinna. Kallas vanligtvis av icke-pentiska dyrkare för Khelilal.

Kraukh

Huvudartikel:Kraukh

En av orchernas skapargudar.

Kushta

Huvudartikel:Kushta

Dödsgud bland de Unga Gudarna.

- L -

Lœge

Huvudartikel: Lœge

Listig skämtare dyrkad där man gillar vænír.

Luvena

Huvudartikel:Luvena

Mångudinnan bland de Gamla Gudarna. Kallas i Felicien för Lavini.

- M -

Marduk

Huvudartikel:Marduk

Den gud som stormar på haven. Sitter bland de Gamla Gudarna.

Mingar

Huvudartikel:Marduk

Smideskonstens gud bland de Gamla Gudarna.

Moder Jord

Huvudartikel:Moder Jord

En gudinna som förkroppsligar själva Altor. Vördas och prisas av olika sorters naturdyrkare.

Mokylider

Huvudartikel:Mokylider

Druidisk gud som dyrkas av små minoriteter på Monturerna och i Kardien.

Mulekh

Huvudartikel:Mulekh

Godhetens gud enligt Ashînas lära i Krun.

- N -

Nahriguhr

Huvudartikel:Nahriguhr

Nargurernas mycket gamla skapargudinna.

Narja

Huvudartikel: Narja

Æsír ansvarig för hemmets härd och familjens ära.

Nerxim

Huvudartikel:Nerxim - Syster Död

Tvekönad dödsgud som skyddar de levande, att de må dö med värdighet.

Ninnave

Huvudartikel:Ninnave

Barmhärtig fertilitetsgudinna populär i Berendien med omnejd.

Norna

Huvudartikel: Norna

Ödets æsír.

- O -

Ogim

Huvudartikel:Ogim den Gyllene

Rikedomens skrävlande lyckogud i stadsstaten Melorgh.

Ogrok

Huvudartikel:Ogrok

Resarnas alldeles egna gud.

Olem

Huvudartikel:Olem

Skapargud som måste förnöjas och roas. Relativt populär i nordöstra Klomellien.

Otahur

Huvudartikel:Otahur

Rasande gud med tjurhuvud som dyrkas av minotaurer, men även av vissa människor i norra Ereb, där han kallas Outar.

- P -

Paridon

Huvudartikel:Paridon

Gudarnas gud i det kîmzonska pantheonet.

Parikilia

Huvudartikel:Parikilia

En av de Gamla Gudarna och alla Altors fåglars gudinna.

Philas

Huvudartikel:Philas

Landbackens och fruktbarhetens gud som dyrkas av felicierna.

- R -

Raukkchim

Huvudartikel:Raukkchim

Svartfolkens urgud.

Reogil

Huvudartikel:Reogil

Natur- och skogsgud som dyrkas i Hynsolge.

- S -

Sakhmug

Huvudartikel:Sakhmug

Representerar de krafter som behövs för att balansera världens godhet, enligt Ashînas lära.

Samyd

Huvudartikel:Samyd

Fruktbarhetsgudinnan bland Parbagerna.

Sankma

Huvudartikel:Sankma

Det nyckfulla vädrets och chanstagningarnas gudinna. Dyrkas som en av de Unga Gudarna.

Sbintor

Huvudartikel:Sbintor

Officiellt den ende och allsmäktige solguden, enligt dem som bestämmer på Monturerna.

Segeorr

Huvudartikel:Segeorr

Kattmännens gud.

Shamash

Huvudartikel:Shamash

Gammal rättvishetsgud. Populär bl.a. i Trakorien, men härstammar antagligen från golwyndakulturen.

Sholak

Huvudartikel:Sholak

Vis övergud bland de Unga Gudarna. Ljusets, magins och musikens gud.

Sthôrm

Huvudartikel: Sthôrm

Stridslysten åskgud bland Æsír. Gillar att slå på trumma.

- T -

Terra

Huvudartikel:Terra

Representerar jorden, stenen och metallen bland de gamla Golwyndagudarna. Dyrkas på många ställen.

Tevatenu

Huvudartikel:Tevatenu

Alvernas och älvfolkens urgamla gudinna. Ses ofta som synonym med Moder Jord.

Thôrm

Huvudartikel: Thôrm

Krigets æsír. Kallas i stadsstaten Melorgh i Klomellien för Torm, där han mest ses som fylleslagsmålens gud.

Tigwalwan

Huvudartikel:Tigwalwan

En ljusets barmhärtighetsgud som främst dyrkas på Mereld, men vars fattigvård och kringvandrande munkar kan stötas på lite varstans.

Trocuspa

Huvudartikel:Trocuspa

Krigsgud från Kejsardömet Jorpagna, det gamla Krun och golwyndakulturen.

- U -

Ulvar

Huvudartikel:Ulvar

Nattens och mörkrets gud. En av Parbagerna.

- V -

Visha

Jordbrukarnas, matväxternas och skördarnas skyddsgud bland de Unga Gudarna.

- W -

Wal

Huvudartikel:Wal

Ankornas skapelsegud.

Wegil

Huvudartikel:Wegil

Gud som dyrkas i Torshem och Trasimo.

Wòdur

Huvudartikel:Wòdur

Æsírs konung, vishetens och magins gud.

Worthig

Huvudartikel: Worthig

Ransards nationalhjälte som upptogs bland Æsír och därmed etablerade blodsband mellan dessa och ranerna.

- Z -

Zeeris

Huvudartikel:Zeeris

Gudom för makt och rikedom, som kommit på kant med de övriga Unga Gudarna.

Demonfurstar

Gendilj

Huvudartikel:Gendilj

En av demongudarna i Oktagonen.

Hasitaal

Huvudartikel:Hasitaal

En av demongudarna i Oktagonen.

Hemaquiel

Huvudartikel:Hemaquiel

Ondskans herre enligt den Lysande Vägens lära. Dyrkas av en liten minoritet som en kaotisk fruktbarhetsgud.

Imária

Huvudartikel:Imária

En av demongudarna i Oktagonen.

Khergoll

Huvudartikel:Khergoll

En av demongudarna i Oktagonen.

Maal

Huvudartikel:Maal

En av demongudarna i Oktagonen.

Onaabys

Huvudartikel:Onaabys

En av demongudarna i Oktagonen.

Tupagon

Huvudartikel:Tupagon

En av demongudarna i Oktagonen.

Zahmet

Huvudartikel:Zahmet

Infernos herre enligt den Lysande Vägens lära.

Zinn

Huvudartikel:Zinn

En av demongudarna i Oktagonen.

Gudafamiljer

Aesir

Huvudartikel:Æsír

Gudafamilj som dyrkas i norra Ereb, framförallt i Jorduashur, Ransard och omkringliggande områden.

Gamla Gudarna

Huvudartikel:Gamla Gudarna

Tidig gudafamilj som först dyrkades av och runt golwyndakulturen. I dag mindre populära än de var, men med väldigt stor spridning.

Kîmzonska pantheonet

Huvudartikel: Kîmzonska pantheonet

De gudar som kîmzonerna hade med sig när de först anlände till Tolan.

Oktagonen

Huvudartikel:Oktagonen

Samling mäktiga demoner som historiskt samarbetat, men också kämpat inbördes. Tros alla sträva efter Altors nuvarande civilisationers undergång.

Parbagerna

Huvudartikel:Parbagerna

Gudafamilj som uppstått och nu dyrkas i landet Hynsolge.

Svartfolkens gudar

Huvudartikel:Svartfolkens gudar

En samling gudar som nästan alla svartfolk verkar dyrka eller åtminstone känna till.

Unga Gudarna

Huvudartikel:Unga Gudarna

Gudafamilj som uppstod under Mörkertiden i Berendien och där tog de Gamla Gudarnas plats.

Vaenir

Huvudartiklar: Vaenir och/eller Vænír

En brokig samling gudlika varelser som ibland ses som fiender till æsírgudarna, men ibland mer som deras jobbiga kusiner. Många vaenir dyrkas här och där som enskilda gudar i Kasenu, Klomellien, Staden O, och av folk i och omkring Nargurs skogar.