Dharbia

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Dharbia är en liten jordbrukande nation som ursprungligen grundades som en handelskoloni under Kejsardömet Jorpagnas tid. Landet var länge en provins under Kalmurri, men blev ett självständigt kungadöme för ett par hundra år sedan efter inbördes stridigheter i Kalmurri. Huvudstaden, också vid namn Dharbia är slutstation för den norra karavanvägen genom Akrogal och viss handel, i huvudsak omesörjd av ett par ankiska handelshus, sker med Ereb. Språket är en gammaljorisk dialekt med vissa kalmurriska inslag och religionen är ett slags dyrkan av elementarandar.

Inspiration (materialet måste redigeras): http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=36153#p36153

Landsfakta

Invånarantal:
Befolkning:
Huvudstad:
Statsöverhuvud:
Styrelseform:
Exportvaror:
Importvaror:
Välstånd:
Armé:
Religion:
Övrigt:

caption

Karta över Dharbia

Historia

Före tredje konfluxen när Dharbia var en liten kejserlig gruvkoloni. Idag är jorerättlingarna tämligen uppblandade med diverse akrogaliska folk, vilka dock tidigt tog till sig jorernas språk och utmejslade en säregen dharbisk kultur med element lånade från flera folkslag. Skicket att dyrka mäktiga elementarer menar man till exempel kommer från shizagerna, ett barbariskt folk som levde i Dharbia på 800-talet f.O. när sjöfararen Maxilme Gladiuz på kejsarens order grundade kolonin. [1]


Som del av inbördeskriget så lyckades den redan kulturellt isolerade och upproriska provinsen Dharbia frigöra sig 457 e.O. Kejsaren accepterade dem som ett eget rike under vissa villkor vid en hemlig uppgörelse nära tio år senare, avtalet har aldrig offentliggjorts utan ligger begravda i Den Kejserliga Administrationens arkiv. Kalmurri håller ön Ryh och har en befäst hamn som heter Ryh'khek med en garnision som ett ständigt spjut riktat mot Dharbia.

Kronologi

802 f.O.
Ståthållaren Darba låter utrusta en sjöexpedition under Maxilme Gladiuz för att utforska den akrogaliska sidan av Masevabukten. Området närmast Demontungan skall dock undvikas. Det visar sig att små fickor av margyler fortfarande finns kvar i norra Furgia men att de verkar fullt upptagna med inbördes strider.
801 f.O.
Långt i norr där Trimbusbergen möter Masevabukten etablerar Gladiuz kontakt med de akrogaliska shizagerna. Detta blir grunden till vad som snart blir en framgångsrik gruvkoloni under namnet Darbinia, senare Dharbia, efter ståthållare Lukiuz Darba.

Geografi

Karta

caption

Karta över Dharbia

Dharbia 1.jpg

Karta över Dharbia och norra Kalmurri

Klimat

Platser

Flora & Fauna

Städer

Dharbia

Befolkning

"Dharbier"

Ett jorisk folk.

Shizager

Urbefolkningen i Dharbia när jorerna anlände på 800-talet f.O. kallades shizager.

Samhälle

Sociala stånd

Styre

Inrikespolitik

Utrikespolitik

Militärmakt

Handel

Religion

Förslag:

Elementarandar (se inledningstext)
Joriska gudarna
Kaup'sha
Uch-Kad

Kultur