De Lärdes Skara i Pendon

Från Ereb Altor
(Omdirigerad från De Lärdes Skara)
Hoppa till: navigering, sök

Lärd Skara verksamma i Pendon. Överhuvud är Sangmar Rüsselmark.

Fraxinus skrev...

De Lärdes Skara är den yngsta av lärdomssällskapen i Zorakin och finns även här och var utanför Zorakins gränser. De samlar ofta under sig allt möjligt seriöst vetande (och mer oseriöst ovetande) liksom de samlar ihop alla de studenter/lärljungar som inte vill/får/kan studera hos Mandelorden eller LV katedralskolor. Hos DLS kan man studera nästan allt (så länge det finns en lärd som kan/är beredd att undervisa ämnet... och en student som är villig att betala), däribland ämnen som Mandelorden och LVs katedralskolor knappt ens skulle ta i med tång, då de av dessa lärosäten närmast klassificeras som "humbug" eller möjligen "skrock". De Lärdes Skara hymlar å sin sida att de håller de fria (välbetalda) studiernas och det fria ordets fana högt. Man kan givetvis studera seriösa ämnen hos De Lärdes Skara, exempelvis historia, geografi, teologi, retorik och språk liksom matematik, alkemi, geologisk resonanskunskap, astrologisk merkantilism, filosofisk tvärkunskap och styganthropologisk genusvetenskap. Retoriska fakultetens koleriska syntald i De Lärdes Skara i Pendon har för övrigt givits titeln Superlativuz Sociosofi Lektorale (vilket allt som oftast brukar översättas till Superorerande sociopatuz av studerande och lärljungar i Pendon).