Bibliotek

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

I större delarna av Ereb så utgår högre utbildning och forskning, utöver Mandelordens lyceer och Lysande Vägens katedralsskolor, ifrån Bibliotek. Biblioteket i Pendon som har byggts upp i samarbete med mandelmunkarna, men faktiskt ägs av kungen, har stått som förebild. Dessa sponsras och ägs i allmänhet av en rik mecenat såsom en kung, hertig, stort handelshus eller religiös organisation. Biblioteken utgör navet i ett intellektuellt nätverk. Runt dessa, där böckerna får brukas av alla som betalar en biblioteksavgift, flockas de lärde. Här samlas de i gillen och diskussionsklubbar, försjunker i djupa filosofiska samtal eller höljudda gräl och söker flytta fram vetandets gränser. I biblioteket, eller i nära anslutning till, finns alltid ett forum där två lärde kan mötas i öppen debatt. Dessa debatter brukar vara mycket populära och även om kritikerna beskyller dem för att vara hetsiga skådespel så är det i mångt och mycket här vetenskapens framsteg utsätts för den nödvändiga prövningen av jämlikar. De fyller också funktionen av att låta de lärde mäta sig med varandra för att utkora vem som är den främste i ett visst gebit. Debatterna på lyceeiplan i Pendon är kände både för den höga nivå som de håller och för att de ofta urartar i handgemäng.

De lärde runt om biblioteken försörjer sig genom att undervisa eller på annat vis slå mynt av sina kunskaper. Konkurrensen om elever kan stundtals vara hård och retorik & karisma är lika viktigt här som gedigna kunskaper. Den lärde som lyckas göra sitt namn känt och attrahera studenter från när och fjärran kan bli riktigt förmögen, även om de flesta får nöja sig med en någorlunda god inkomst. Vissa av de lärde ägnar tid och kraft åt att forska medans andra nöjer sig med att undervisa. Det finns ingen som utövar någon form av kontroll över de lärde. Var man är kung i sin egen lektionssal. Denna kan vara en pampig lektionssal som hyrs ut på profit av en hyresvärd, nedervåningen i det egna huset, eller en vind hos en gammal änka. För den enkla lärde, som hankar sig fram genom att undervisa borgarbarnen i läsning och räkning, drömmandes om ett bekvämt liv som mandelmunk, kan lektionssalen vara så enkel som ett hörn i en av stadens gränder. I populära ämnen som juridik, medicin och bokföring uppstår en naturlig arbetsfördelning där lärde specialiserar sig på att undervisa vissa delar av ämnet. Denne fördelning verkar ske som genom ”en osynlig hand” som den lärde A. Smed vid den frihetliga klubben i Pendon skrev i en avhandling. Runt om biblioteken växer också upp olika former av logementen för studenterna.

Det finns inga magisterexamina, doktorsgrader eller professorstitlar att få, även om de lärde själva friskt väljer bland en uppsjö olika tituleringar att smycka sig med. Istället utfärdar de lärde olika former av intyg som bevis för inhämtade kunskaper. Ett vanligt trätoämne mellan rivaler är givetvis huruvida den andres studenter verkligen lever upp till vad som står i diplomet. Det förekommer även handel med falska titlar, något som de lärde är beredda att bekämpa med alla till buds stående medel. I Pendon har vid ett par tillfällen förkommit lynchningar av falska lärde som sålt intyg för en billig peng.

Även om de lärde inte organiserar sig i skolor eller fakulteter så förkommer många former av nationer, gillen, hemliga sällskap och filosofiska klubbar.

Kända Bibliotek

Zorakins Kungliga Bibliotek

Huvudartikel: Zorakins Kungliga Bibliotek

[Biblioteket i Luksilo]

  • Drivs av De Lärdes Skara (Luksilos Lärde).
  • Finansieras av hertig Gredelmark.
  • Beläget i Luksilo.

[Biblioteket i Entika]

[Biblioteket i Drakonia]

[Biblioteket i Yolev]

  • Drivs av xxx
  • Finansieras av xxx (Yolevs kung?)
  • Beläget i Yolev (Klomellien)