Älvfolk

Från Ereb altor
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Älvfolket är ett samlingsnamn på de humanoider som traditionellt anses besitta ett släktskap med alverna och likt dessa är skapade av Tevatenu. Släktnamnet är Palaeanthropus, vilket myntades av Aspubran då han kategoriserade Erebs humanoida släkten. Idag anses Gregorius den Rödes verk vara betydligt mer uttömmande och korrekt. Exempelvis kan nämnas att Aspubran delade in alverna i ett antal subkategorier beroende på geografisk belägenhet, såsom skogsalver, grottalver, frostalver etcetera.[1] Gregorius texter tyder mer på lokala skillnader snarare än på faktiska arter. Metamorpherna, inkluderande svanmöer, hjortider, sälingar med flera som också faller under älvfolken, är likaledes en kategorisering från Aspubran som Gregorius har lämnat därhän. Vissa lärde klassifiserar också som älvfolk de folk som talar alvernas språk satenu.