Upphovsrätt

Läs mig först!
Användarens profilbild
Gunther
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 633
Blev medlem: 2007-01-28 13:08
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Gunther »

Man skulle ju kunna lägga upp oss som en Sverokförening kanske? Och låta den ha licensen?

Men om det är ok med dig att ha den så.
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2517
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Gunther skrev:Man skulle ju kunna lägga upp oss som en Sverokförening kanske? Och låta den ha licensen?

Men om det är ok med dig att ha den så.
Mjoo.. men det känns enklare såhär. Att krångla med förening och sånt tar bara längre tid.
Användarens profilbild
Frostvarg
Trakorisk Svavelskeppare
Inlägg: 17
Blev medlem: 2007-02-01 20:15
Ort: Skurup
Kontakt:

Inlägg av Frostvarg »

superbra, det går äntligen framåt och i full fart.
Hans
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 400
Blev medlem: 2007-01-28 21:13
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Hans »

toppen :lol: nu är det nog bra om den hemliga wikin kommer igång
så det finns nått sätt att hantera texterna
The Artist Formerly Known as Boris
peterb
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 195
Blev medlem: 2007-04-02 18:56
Ort: Lidingö
Kontakt:

Inlägg av peterb »

Tyvärr blir inte jag lika upphetsad som ni – tvärt om - jag blir lite orolig. Att skriva upphovsrättsliga avtal är svårt, svårare än att skriva vanliga avtal och det här avtalet är inget trivialt upphovsrättsligt avtal. Riotminds upplägg reser tyvärr en rad frågor. Det bästa sättet att bena upp detta är att spalta upp ett exempel på hur ett sådant här avtal skulle (mycket grovt) kunna se ut:

1. Avtalssubjektet
Projektet erebaltor.se vill få rätt att:
a) publicera reproduktioner (kopior) av det publicerade materialet om Ereb Altor.
b) publicera bearbetningar av det publicerade materialet.
c) tillåta allmänheten att fritt sprida de slutliga pdf-filerna vidare.
d) tillåta allmänheten att fritt få kopiera de slutliga pdf-filerna (i vart fall för enskilt bruk).

Problemet är att det inte är ostridigt vem som äger upphovsrätten till materialet i fråga. Erik Granström t.ex. har ju själv bett om ett avtal här på forumet. Det mesta av materialet torde vara skrivet av frilansare vilket betyder att det för det första måste finnas en uttryckligt rätt för uppdragstagaren att upplåta eller överlåta rättigheterna, dvs. att sälja dem, ge bort dem eller låta någon använda dem utan krav på ersättning. Det är inte alls säkert att Äventyrsspel har haft rätt att överlåta rättigheterna på ett nytt företag, att nuvarande ägarna av Riotminds också var inblandade i Äventyrsspel förändrar inte saken. Det är i vart fall tämligen säkert att Äventyrsspel inte har haft rätt att utnyttja materialet på sätt som inte uttryckligt avtalats, detta följer nämligen av en grundprincip för avtal på upphovsrättens område som säger att avtal endast gäller sådana utnyttjanden som det uttryckligen avtalats om, alla andra utnyttjanden tillkommer upphovsmannen. Avtal som överlåter alla nu kända och i framtiden möjliga utnyttjanden är med största sannolikhet oskäliga.

Det skulle alltså kunna vara så att Riotminds inte har rätt att låta oss använda materialet. Detta skulle kunna bero på att a) Äventyrsspel inte har haft rätt att överlåta rättigheterna på Riotminds (via mellanhänder) eller b) avtalet mellan författarna och Äventyrsspel gäller inte för utnyttjanden på webben.

Eftersom Erebaltor.se valt att vara neutala i frågan om vem som äger rätten till materialet om Erebaltor så kan inte projektet nöja sig med att få ett avtal från Riotminds, det skulle nämligen inte friskriva projektet från ansvar mot författarna.

2. Avtalsparterna
Detta avtal gäller mellan <författare> och den medlem av projektet erebaltor.se som på elektronisk väg godtagit avtalet. Den elektroniska avtalsslutsproccessen skall innehålla tre tydliga godkännanden från medlemmen.

Riotminds verkar tänka sig att de kan avtala med endast en part. Det verkar mindre troligt i mina ögon. Det är ju de enskilda projektmedlemmarna som kommer att redigera och bearbeta tidigare publicerat material och sedan publicera det färdig bearbetade materialet på en wiki och sedan i pdf-format. Den som äger upphovsrätten till det tidigare publicerat materialet måste rimligtvis avtala med varje enskild projektmedlem och detta blir krångligt eftersom vi inte vet vilka detta kommer att vara om något år eller så. Tobias kommer ju inte att äga några rättigheter till det material som de andra projektmedlemmarna producerar och det verkar inte särskilt lämpligt att vi andra skulle skriva ett avtal med Tobias där vi överför våra rättigheter till honom. En sådan ordning tror jag ingen här vill ha. Vi behöver ett avtal där författarna ger de medlemmar av projektet erebaltor.se som godtar avtalsvillkoren en rätt att a) reproducera specificerat material och b) rätten att publicera sina bearbetningar av specificerat material. I fallet a kommer upphovsrätten kvarstå hos författarna i fallet b tillfaller den projektmedlemmen.

3. Omfång
Avtalet måste åtminstone ge rätt att publicera materialet på forumet, på wikin och sedan i pdf-format. Detta skall framgå av avtalstexten!

4. Tid och rum
Avtalet kan tidsbegränsas men det bästa är att det ges en giltighet till dess upphovsrätten på materialet löper ut. Avtalet skall också gälla i hela världen.

6. Upplåtna rättigheter
Avtalet skall ge licenstagaren rätt att:
a) kopiera och redigera publicerat material.
b) publicera bearbetningar av publicerat material.
c) tillåta allmänheten att fritt sprida de slutliga pdf-filerna vidare.
d) tillåta allmänheten att fritt få kopiera de slutliga pdf-filerna (i vart fall för enskilt bruk).

7. Ersättning.
Avtalet skall uttryckligen vara ersättningsfritt (royalty-free).

8. Friskrivning
Avtalet skall friskriva projektets medlemmar från ansvar pga. att Riotminds eller författarna missuppfattat rättsläget och inte har koll på vem som egentligen äger rättigheterna till det publicerade materialet om Ereb Altor.

9. Rättighetsförsäkran
Motparten skall försäkra att de äger rätt att upplåta de rättigheter som avtalet specificerar.

10. Lagval
För att undvika tjafs så ska svensk lag pekas ut som tillämplig lag.

Nu hinner jag tyvärr inte skriva mer i dag (påskfirande etc.) men jag tar med mig datorn till landet så får vi se om jag hinner få fram ett mer komplett avtalsförslag innan måndag.


/Peter Brink
peterb
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 195
Blev medlem: 2007-04-02 18:56
Ort: Lidingö
Kontakt:

Inlägg av peterb »

Här kommer en beta-version av ett licensavtal för Ereb Altor projektet. NB! Detta är inte Riotminds avtal utan ett ”motförslag”. Avtalet är på knappt 4 sidor och utgår från en avtalstext som är författad av Creative Commons (CC). Huvuddelen av texten kommer från CC:s licens men jag har tagit bort delar som är överflödiga för oss och lagt till textavsnitt som behövs för vårt projekt. CC gör inte anspråk på upphovsrätt till sina avtalstexter utan ger andra rätt att modifiera avtalstexterna på det sätt som dom finner lämpligt, under förutsättning av att den nya licensen inte använder sig av CC:s namn. Jag har dessutom lagt till en inledande text som redogör för projektet ErebAltor.se:s syfte, för licensens syfte och vilka parter som licensavtalet rör.

Eftersom det är såpass långt har jag lagt upp det på min egen server i PDF-format. Ni kan ladda hem Ereb Altor Projektets Licens v. 0.1 här.

Avtalet tillåter medlemmar av projektet ErebAltor.se att reproducera, redigera och publicera bearbetningar av det material som Äventyrsspel HB en gång har publicerat om Ereb Altor, se punkt 3. i avtalet.

Avtalet ger också medlemmar av projektet ErebAltor.se rätt att reproducera, redigera och publicera bearbetningar av verk som en annan medlem har skapat. Detta är nödvändigt. Anta att A bidrar med flera embryon till bra artiklar men av någon anledning så lämnar A projektet. Då måste andra medlemmar kunna ta vid där A slutade, i annat fall riskerar projektet att efter ett tag stå med många halvfärdiga låsta ”rum” som man inte kan röra utan särskild tillåtelse, se punkt 8.a och b.

I punkt 4.c slås fast att projektets medlemmar inte kan bruka det material som licensieras på ett sätt som ger någon form av ekonomisk ersättning. Detta inkluderar att sprida de färdiga pfd-filerna på webbplatser som finansieras via annonser, donationer eller dylikt.

I avtalet finns en garanti från Licensgivaren om att denne har rätt att utfärda en licens för materialet. Detta sker i första meningen i punkt 5. Enligt första meningen i punkt 6 blir Licensgivaren ersättningsskyldig om det visar sig att tredjeman har bättre rätt till materialet och kräver ersättning för olovligt nyttjande av licenstagaren.

Allmänhetens rättigheter avseende det material som projektet publicerar skall regleras i ett särskilt avtal. Detta avtal har jag sagt ska heta ”Ereb Altor Publik Licens” och ge allmänheten rätt att för enskilt bruk få kopiera det av projektet publicerade materialet i obegränsad mängd. Vi skulle också kunna föreslå Creative Commons licens ”IckeKommersiell EjBearbetning” som innebär att man får distribuera och kopiera fritt men inte bearbeta och detta får endast ske om man inte tar betalt för kopiorna.

Jag har också lagt till en lagvalsklausul (8.f) så att det inte blir något tjafs om vilket lands lag som gäller.

Vad som kan behöva förtydligas är hur man definierar vem som är medlem av projektet ErebAltor.se. Jag föreslår att den som godtagit användarvillkoren på forumet skall anses som medlem. Detta förutsätter nog att vi kräver att få hela det riktiga namnet samt fullständig postadress av dem som registrerar sig på forumet. En fullständig adress behövs för att vi ska kunna garantera att licenstagarna kan identifieras om så behövs. Vi måste också anslå hela licensvillkoren i mer än ett fall under registreringsprocessen. Dom som nu är medlemmar måste då avkrävas ett godtagande av villkoren och lämna mer information om sig själva. I och med att vi använder fullständiga adresser så kommer vi också att behöva skriva en informationstext om PUL.
Hans
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 400
Blev medlem: 2007-01-28 21:13
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Hans »

Hoppsan det verkar mycke och tänka på
men sån tur vi har dig Peterb
det känns tryckt

Man bara hoppas att detta kan ordna sig på nått smidigt sätt :?
The Artist Formerly Known as Boris
peterb
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 195
Blev medlem: 2007-04-02 18:56
Ort: Lidingö
Kontakt:

Inlägg av peterb »

Ni får ursäkta mig om ni tycker att jag ältar detta men eftersom jag pluggar på juristlinjen så är det här ett väldigt intressant problem för mig, jag har dock full förståelse för att ni andra kanske inte delar mitt intresse. :)

I vart fall...
peterb skrev:Problemet är att det inte är ostridigt vem som äger upphovsrätten till materialet i fråga. Erik Granström t.ex. har ju själv bett om ett avtal här på forumet. Det mesta av materialet torde vara skrivet av frilansare vilket betyder att det för det första måste finnas en uttryckligt rätt för uppdragstagaren att upplåta eller överlåta rättigheterna, dvs. att sälja dem, ge bort dem eller låta någon använda dem utan krav på ersättning.
Man kan ju undra varför vi skulle behöva bry oss om det här. På vilket sätt rör det oss i ErebAltor.se projektet vilka avtal som författarna till materialet om Ereb Altor och Äventyrsspel en gång i tiden har ingått. Vi har ju sagt att vi ska vara neutrala vad gäller vem som äger bäst rätt till det material som vi vill kunna återanvända.

Vi kan dock inte värja oss från att göra en bedömning av hur trovärdigt Riotminds anspråk på att vara innehavare av de ekonomiska rättigheterna till det material som publicerades av Äventyrsspel är. Om vi misstänker att Riotminds saknar fog för sitt anspråk då kan vi inte nöja oss med att bara få ett licensavtal från dom, vi måste också gardera oss för det fall att Riotminds har fel, dvs. vi skulle i ett sådant fall även behöva be om en licens från upphovsmännen (författarna).

Frågan blir alltså: hur trovärdigt är Riotminds anspråk? Till och börja med så kan vi konstatera att den stora skillnaden mellan rätten till verk skapade av anställda och rätten till verk skapade av uppdragstagare är att en arbetsgivare har en underförstådd tillåtelse att nyttja verket inom skälig omfattning. Detta gäller dock bara verk som skapats inom ramen för den anställdes arbetsuppgifter. En illustratör anställd på en reklambyrå får acceptera att hans alster används tämligen fritt men om en anställd som till vardags jobbar på personalavdelningen skriver en sång som avses att framföras på en firmafest så betyder inte det att arbetsgivaren fritt kan nyttja sången i sina kunders marknadsföring.

En uppdragsgivares rätt däremot beror helt på vad som uttryckligt avtalats mellan honom och uppdragstagaren. För upphovsrättsliga avtal i allmänhet gäller den s.k. specifikationsgrundsatsen. Enligt denna oskrivna rättsregel så upplåter eller överlåter en upphovsman endast de rättigheter till ett verk som uttryckligen är nämnda i avtalet. Upphovsrättsliga avtal tolkas alltså som utgångspunkt restriktivt och vid tvekan till upphovsmannens fördel.

Eftersom det syns osannolikt att Äventyrsspel hade anställda författare så har vi goda skäl att utgå ifrån att Äventyrsspels rätt att trycka materialet om Ereb Altor grundade sig på särskilda avtal mellan upphovsmännen och Äventyrsspel. Dessa avtal kan ha varit löpande men troligare är att det fanns ett avtal mellan Äventyrsspel och författaren per publikation. Det kan ju också vara så att parterna avtalat om en fullständig övergång av alla ekonomiska rättigheter till Äventyrsspel. För att kunna bedöma om Riotminds anspråk om upphovsrätt är troliga så måste vi därför veta lite mer i grova drag om hur avtalen som Äventyrsspel skrev var konstruerade. Lyckligtvis har vi här på forumet en medlem som kan berätta lite mer om detta.

Om avtalen mellan författarna och Äventyrsspel bara rör rätten till att trycka texterna då har inte Riotminds rätt att ge oss några rättigheter. Om avtalen däremot var mer generellt hållna då kan Riotminds ha den rätten men det är ändå inte helt säkert. Förbehållslösa avtal om övergång av upphovsrätter har nämligen framgångsrikt angripits i domstol och ett sådant avtal skulle mycket väl kunna anses vara oskäligt gentemot upphovsmannen.

Jag drar två slutsatser av ovanstående resonemang. För det första så kan projektet inte reservationslöst acceptera Riotminds anspråk på upphovsrätt, vi bör kräva någon form av bevis och för det andra, som en direkt följd av det föregående, så bör vi ha både livrem och hängslen och få tillåtelse att bruka materialet om Ereb Altor från alla parter som kan tänkas ha rätten på sin sida.
Hans
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 400
Blev medlem: 2007-01-28 21:13
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Hans »

Boris skrev:Hoppsan det verkar mycke och tänka på
men sån tur vi har dig Peterb
det känns tryckt

Man bara hoppas att detta kan ordna sig på nått smidigt sätt :?
Jag menade det, det känns bra att det finns folk som har koll
själv har jag ingen koll :)
The Artist Formerly Known as Boris
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2517
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Licensen har kommit, och nu pågår att arbete med att granska licensen innan vi spikar den.

Hav thålamood! ;)
Hans
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 400
Blev medlem: 2007-01-28 21:13
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Hans »

Nu är det spännande :lol:
The Artist Formerly Known as Boris
Hans
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 400
Blev medlem: 2007-01-28 21:13
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Hans »

Nu har det nästan gått en heeeel vecka

hur går det? :wink:
The Artist Formerly Known as Boris
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2517
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Bakom kulisserna är det full aktivitet. Det har uppstått en rad... konstigheter. Utfallet kommer hur som helst bli bra, frågan är bara när.
:)
Användarens profilbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2517
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe »

Efter mycket diskussioner, har vi nu skickat tillbaka ett motförslag till Riotminds licens.

Vi får helt enkelt vänta och se vad som händer. :)
Hans
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 400
Blev medlem: 2007-01-28 21:13
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Hans »

Kanske det är dax för en uppdatering hur läget ligger :?:
The Artist Formerly Known as Boris
Skriv svar