När är man myndig?

Övrigt om Ereb Altor
Användarens profilbild
skaraborgarn
Nidländsk Domare
Inlägg: 2259
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

När är man myndig?

Inlägg av skaraborgarn »

I verkliga livet är man myndig vid 18 år. Men hur är det i EA?
Det är ju inte länge sedan man kom ut i arbetslivet vid 15 och förväntades klara ett arbetspass på 12 timmar per dag och man sände ut 15 åringar i krig på 1500 och 1600 talen.
I Experts regler anses en människa vara mogen att kunna börja äventyra vid 16 år ålder. Får man gifta sig eller ingå juridiska avtal vid denna ålder om man är människa för vi talar inte om ankor eller silveralver.
Mikael
Admin
Inlägg: 5392
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Re: När är man myndig?

Inlägg av Mikael »

Det varierar säkert väldigt mellan Altors många riken, men i snitt...13 år för människor är man myndig att giftas bort. Om du menar myndig i fri att besluta själv och hållas till sina avtal så är det nog kring 15...med rätt föräldrar och ekonomi. Undrar om det inte stod något om det i Kandra eller Ivanhoe?
Användarens profilbild
skaraborgarn
Nidländsk Domare
Inlägg: 2259
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: När är man myndig?

Inlägg av skaraborgarn »

Ja det kan variera från land, tid och kultur.
Men ska vi säga att de flesta accepterar från åldern 16?
Användarens profilbild
gtjorgo
Nidländsk Domare
Inlägg: 2417
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: När är man myndig?

Inlägg av gtjorgo »

För dalker finns en beskrivning som kan räknas som någon typ av myndighetsålder. Denna råder på både Caddo som i vissa av de statsbildningar som har dalkisk grund (exempelvis Nya Arno i Klomellien).

”Valmanskåren består av alla skattebetalande medborgare, både män och kvinnor. Gossar blir medlemmar i församlingen först när de fyllt fjorton år, och flickor efter sin första blödning. Skattebetalare är alla självägande bönder och fiskare och de flesta handelsmän i städerna. Dessa utgör totalt ungefär en tredjedel av befolkningen.”

Eventuellt skulle även de Panderaliska öarna ha en liknande myndighetsålder då de i grunden är en kultur sprungen ur den dalkiska?
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8995
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: När är man myndig?

Inlägg av birkebeineren »

Från LV-artikeln i wikin: (https://erebaltor.se/wiki/index.php?title=Virelia)
Virelia
Övergångsrit inom Lysande Vägen.
Ordet "virelia" kommer från dalkiskans "víllos aréllio” och betyder "ljusets barn". Det är under denna rit ett barn övergår från barndom till vuxet liv. För gossar sker detta alltid under deras 14:e år (d.v.s. efter att de fyllt 13, men innan de fyllt 14 år). Flickor går däremot igenom virelia så snart deras första menstruation skett.
Virelia firas med samma intensitet som giftermål, och är en mycket viktig övergångsrit inom de kulturer som påverkats av den Lysande Vägen. Det är genom virelia som man anses nå nästa steg i ens upplysning och förståelse av Etin. Man är inte längre ett oförstående barn, utan en vuxen – med nya ansvar och rättigheter. Under virelian tillägnas ynglingen ett eller flera helgon, och leds genom en speciell träportal, kallad en ”vandgång”, vilken symboliserar övergången till vuxenlivet. Vanliga gåvor till unga gossar denna dag är ett svärd eller en dolk, medan flickor oftast får kläder och smycken.
Virelia gäller för alla kulturer som följer Lysande Vägens båda grenar. Någon kulturell variant kan eventuellt ha ändrat på åldern men namnet och själva övergångsriten är gemensam.


Sen finns det en typ av tradition bland den echtiska adeln i Kardien som varken är juridisk eller religös (och det till tross att echterna är noggranna med det juridiska, och det religösa för den delen) men som är relevant för övergången mellan ung och vuxen:

Från Kardien-artikeln i wikin: (https://erebaltor.se/wiki/index.php?tit ... en#Hemfärd)
Hemfärd
Bland den echtiska adeln har traditionen om "hemfärd" vuxit sig stark under det senaste århundradet och idag är den obligatorisk för en blivande riddare.
En hemfärd sker i de sena tonåren under adelsmannens tid som väpnare. Det är en lång färd som egentligen kan utföras var som helst och som alltid avslutas med att den unge adelsmannen återkommer hem. Hemfärden sker i makligt tempo och syftet är att skaffa sig erfarenheter för att klara sig själv i sitt fortsatta liv som vuxen. Dessa erfarenheter består i allmänhet av att besöka olika borgherrar, deltaga i tornerspel, supa hejdlöst, besöka spännande platser, flörta med jungfrur, lägra en flicka och ett och annat hederligt rackartyg. Det är allmänt accepterat att unga män på hemfärd kan ta sig friheter från den vanligtvis stränga echtiska moralen och hedern. Hemfärden blir ett andningshål mellan kraven på lydnad som barn och ansvar som vuxen. För många tillhör hemfärden livets absoluta höjdpunkter och frambringar en nostalgisk tår framför vinterbrasan hemma på godset.
Själva resan kan vara i ett halvår eller mer. Den vanligaste hemfärden går från Pendon, där studierna hos Mandelorden just har avslutats, och hem till släktgården på Divras udde. Färden följer på intet sätt den närmsta vägen utan man låter sig ständigt vägledas av möjligheterna till en god bankett, spänning och vadhelst dagen har att erbjuda. Hemfärden bör ske i sällskap med sina bästa vänner och för blodsbröder är det otänkbart att inte göra hemfärden tillsammans. Mer exotiska hemfärder sker genom Berendien, längs Via Aidne hela vägen från Jorpagna eller till Goiana som är ständigt resmål för släkten Stolpes hemfärder.
Något liknande kan tänkas gälla även i andra riddarländer runt om i Ereb. Med egna kulturella varianter.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8995
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: När är man myndig?

Inlägg av birkebeineren »

I stämningstexten till landet Cereval i EASL (s. 8 ) beskrivs ett "mognadsprov".

Även i beskrivningen av Hynsolge i EASL (s. 43) beskrivs vad en yngling måste kunna för att anses vara vuxen.

Någon typ av provning som en yngling måste göra för att anses som vuxen kan jag tänka mig gäller inom hela den narguriska kulturen, men med lokala varianter. Inte fixerad till en specifik ålder men någonstans kring 13-15 år då omgivningen anser yngligen vara redo att försöka visa sig mogen.
Användarens profilbild
Albrekt
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 646
Blev medlem: 2008-11-22 14:08
Ort: Jakarta, Indonesien

Re: När är man myndig?

Inlägg av Albrekt »

Är det möjligt att kugga ett narguriskt mognadsprov? Och vad händer då? Kanske får man försöka igen nästa år? Hur många gånger kan man misslyckas och vad händer efter sista misslyckandet? Blir det automatiskt vuxenskap i alla fall, eller utstötning från gruppen? Kanske får man bara aldrig gifta sig?

Jag kan tänka mig att denna narguriska ritual fortfarande ses som blodigt allvar inom stammar i Nargurs skogar, men att samma arv utvecklats till ett mer symboliskt livsskeende i de modernare samhällena i Cereval och Hynsolge. Eller kan ritualen ha utvecklats till något annat också? Kanske kan man inte sitta i ledarposition i vissa delar av Cereval/Hynsolge om man inte vunnit en envig (eventuellt medelst hynsolgisk morgonstjärna)?

Möjlig politisk intrig i ett traditionellt narguriskt stamsamhälle: En arvinges mognadsprov saboteras så att denne inte kan nå myndighet och därför inte ta sitt arv (ett hövding- eller shamanskap t.ex.) i besittning.

Möjlig bakgrundshistoria: Ett misslyckande att officiellt nå vuxen status skulle definitivt kunna förklara varför en nargur som aldrig sett bokstäver eller modernt stål ger sig ut i världen för att söka lyckan som äventyrare i en helt annan kultur.
"Så framt han vill älska vår nåd och vår vrede fly."
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8995
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: När är man myndig?

Inlägg av birkebeineren »

Mognadsproven kan variera något men ha vissa likheter inom de olika undergrupperna som östnargurier, tjugfolk, västnargurier osv. Sen tillkommer kulturella varianter inom dessa.

Hos östnargurierna i Hynsolge och Cereval tycker jag det absolut kan passa med ett mer symboliskt livsskeende i de modernare samhällena som finns här. Men kanske finns det även en mer traditionell tolkning samtidigt? I Cereval har det blivit mer modernt i stadsstaterna vid kusten men hos nomaderna lever traditionerna kvar i äldre tappning, hedbönderna någonstans mittemellan. I Hynsolge har adeln och väl kanske större delen av folket blit rätt moderna, och jorifierade, men gamla sedvanjor har alltid funnits kvar och kanske vuxit i takt med att skillnaden klasserna mellan har vuxit? Står ju i EA-boxen om att den gamla tron på förfäderna finns kvar.

Hos västnargurierna i Ransard och Jorduashur är det möjligtvis mera hårt och blodigt? Kanske även hos tjugfolken uppe i Orghin (och på Trinsmyra i Trakorien)? Ett misslyckat mognadsprov här kan få förödande konsekvenser?

Hos barbierna är det skrivet lite om att andarna är centrala, även hos många av sydnargurierna men där finns även en senare påverkan från västnargurerna.

Har en tanke kring hur det ser ut bland nargurierna i själva Nargurs skogar och skall försöka sammanställa en text. Förfädersandarna har en central roll, i kombination med klanens volvinda (schaman). Provet är mer andligt än fysiskt. Detta var det ursprungliga provet som sen har tagit olika varianter.


Vi har många möjligheter. :)
Skriv svar