Ekonomi

Övrigt om Ereb Altor
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

Hur avgör man nationellt välstånd i en medeltida värld? Går det? Antagligen inte, om inte samhället är väldigt anakronistiskt. Däremot kan vissa grupper vara rikare eller fattigare på vissa håll.

Exempelvis är Caddo och Erebos stora handelsnationer. Kanske de största i Ereb? Innebär det att länderna i sig är rika? Kanske, men sannolikt snarare att ägarna till de mer framgånsrika handelshusen är det.

Så hur funkar Erebs ekonomi? Jag skulle säga att det finns fyra aktörer i Ereb som kandiderar på att vara den fräsmta handelsnationen - Trakorien, Caddo, Erebos och Krun. I det sistnämnda fallet gäller inte minst handeln med Akrogal. Det innebär lite generaliserande att övriga riken är på efterkälken. Men egentligen är det inte rikena i sig utan de som sysslar med handel. Erebos handelshus kan liknas vid Hansan?

Och hur är det med Lysande vägen? Är den en ekonomisk faktor? Under vår medeltid ägde kyrkan oerhört mycket mark. Äger Lysande vägen mark? Om inte, hur går den runt?

Sedan har vi skatter, tullar, gillen, gruvor o.dyl,

Detta är något som vi bör ta upp i de olika landkapitlen. Vem betalar man skatt till och varför? Och hur? Kan man äga sin egen produktion? I så fall, hur har det gått till? Kan man köpa loss sin verksamhet från gillet/staden/riket/adelsmannen och hur går det till isf?

Det finns hur mycket som helst...Själv är jag inte insatt i ekonomisk historia. Det finns säkert andra som vet betydligt mer och kan slå mig hårt på fingrarna.
Klart att det går att fastställa nationellt välstånd i Ereb, om inte annat så i efterhand (sentida historiker). Då vi av tradition har tillgång till information som spelarna inte har så tycker jag att det inte är ett problem.

Vad är då ett rikt land?
Det går ju att mäta på många sätt. Ett ekonomiskt framgångsrikt land med ett produktivt jordbruk, långt gången arbetsfördelning och blomstrande handel kan på grund av överbefolkning och orättvisor ha en mycket stor fattig befolkning. men om man skall spalta upp några delar:

Jordbruk
Olika delar av Ereb har kommit olka långt. Kort tänker jag mig att man delar in det i.
Primitiv - Svedjebruk. Ungefär samma avkastning som vid enkelt jordbruk, men kräver möjlighet att ständigt bryta ny mark då jord snart tappar i avkastning. Ex - Penterna i Kardien, vissa Nargurer.
Enkelt - mycket jobb görs för hand. Tvåskiftesbruk med hälften av marken i träda. Korntal under 4. Ex - Jorduashur, Ransard, Torshem
Normal - Den typiska medeltida nivån. Korntal 4-5. Ex - större delarna av jordbruksländer som Zorakin, Kardien, Berendien, Hynsolge.
Utvecklad - Man har börjat med metoder som treskiftesbruk. Korntal över 5. Ex Caddo, Magilre, Paratorna, Erebos, Ekenfara i Kardien
Avancerad - Avancerade typer av skiftesjorbruk och vallväxter som klöver och blålusern används. Korntal över 7. Ex - enstaka HLM samhällen.
Frimbolinsk frodighet - En närmaskt magiskt bördig jord. Korntal 20. Ex - frimbolinerslätten i Trakorien.

Handel
Primitiv - Ekonomin består enbart av själhushållning. Varuutbyte sker genom byteshandel. Mynt används knappt. Ex - Nargur och andra barbarsamhällen.
Enkel - Ekonomin vilar tungt i självhushållning. Skatter tas upp in natura. Långväga handel bedrivs, om än i begränsad omfattning. Ex - Jorduashur, Ransard, Barbia, Nostratiet, Mirel.
Normal - En mer avancerad arbetsfördelning börjar skönjas. Vissa områden specialiserar sig på enstaka produkter. Man deltar i Erebs handelsnätverk. Mynt används flitigt åtminstone i städerna. Skatter tas in både in natura och kontant. Ex - Kardien, Zorakin, Berendien, Jorpagna, Klomellien, Krun, Hynsolge osv. Här finner vi majoriteten av Kopparhavets länder
Avancerad - Ekonomin har genomgått stora förändringar. Vi finner här bönder som specialiserar sig på en enda gröda, tex vin, och köper spannmål för de kontanter man får in. Området deltar fullt ut i Erebs handelsnätverk. Mynt används inom alla delar av ekonmin och skatter tas i huvudsak upp i kontanter. Ett enklare bankväsen börjar att skönjas. Förutsättningar finns för framväxten av jättestäder (> 50 000 inv.) Ex - Erebos, Caddo, Trakorien, Magilre (?). Ingen mer.

Och så slutligen den svåra sammanvägningen, välstånd. Ett land med en avancerad ekonomi och effektivt jordbruk har inte nödvändigtvis ett högt välstånd. Överbefolkning, svagt egendomsskydd (för de fattiga) och höga skatter kan alla bidra till att minska det genomsnittliga välståndet. Omvänt så finns exempel på stenålderskulturer där man fiskat några veckor om året och sedan haft mer mat än vad man kan äta. Men knappast druckit melukhiskt honungsvin eller ätit farincypressocker... Välstånd delas in i nivåer där varje nivå är ungefär 50% rikare än föregående. Inkomster angivna innan skatter är avdragna. Normalt sett tas omkring en tredjedel av inkomsten (skörden) i skatt i ordnade länder. Slavar, barbarer, svartfolk, älvfolk och andra som står utanför samhället beaktas inte vid uträkningen av genomsnittligt välstånd. Kardien framhålls som exempel då detta land är det som är utförligast beskrivet ur ekonomisk synvinkel.

Välstånd
Armod - Befolkningen lever på absolut existensminimum. En vanlig inkomst räcker inte till att mätta en familj och det stora folklagret svälter. Befolkningsmängden har slagit i försörjningtaket och slutat att växa. Under nödår stiger mortalitetn skarpt. Medelinkomst - 10 km/dag; ~33 gm/år. Ex - det krigshärjade Hynsolge, de fattigaste delarna av Kardien.
Fattigt - Folket hankar sig fram från dag till dag, men kan med nöd och näppe äta sig mätta och skaffa livets övriga nödtorft. Medelinkomst 20 km/dag; ~65 gm/år. Jorduashur, Krun, stora delar av Kardien.
Normalt - Utan något lyx så har det stora befolkningslagren råd att äta sig mätta varje dag, klä sig funktionellt och klarar för det mesta även ett nödår. För den sentide betraktaren kan nämnas att detta motsvarar mer än en dollar om dagen. Ereb handlar mer om äventyr än eländessklidringar och den vanlige erebiske bonden lever inte på svältgränsen. Medelinkomst 30 km/dag; ~100 gm /år. Ex - Zorakin, Berendien, echter i Kardien.
Välmående - Ett framgångsrikt jordbruk, blomstrande handel eller jungfruliga marker gör att den vanlige bonden har det ganska gott ställt. Man har råd att lägga pengar på att klä sig vackert, sköta om sitt hus och äta en varierad kost. Medelinkomst 45 km/dag; ~150 gm/år. Ex - Caddo, Ekenfara i Kardien
Rikt - Befolkningen har börjat att lyfta sig ur den primitiva feodala ekonomins bojor. Medelinkomst 80 km/dag; ~250 gm/år. Ex - vissa dvärgasamhällen.
Senast redigerad av Regil den 2008-07-31 23:25, redigerad totalt 2 gång.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

Klart!

Med en liten putsning och era kommentarer så är det klart för wikin och Encyclopedin!
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8638
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren »

Ser bra ut men jag skulle garna se en annu "primitivare" form for jordbruk, en dar svedjebruk anvands. Nargurs fåtaliga bonder, som hittas i Trasimotrakterna och dels i Torshem, skulle huvudsakligen klassas till denna.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

birkebeineren skrev:Ser bra ut men jag skulle garna se en annu "primitivare" form for jordbruk, en dar svedjebruk anvands. Nargurs fåtaliga bonder, som hittas i Trasimotrakterna och dels i Torshem, skulle huvudsakligen klassas till denna.
Primitiv skulle ju kunna vara en god benämning på denna nivå. Någon som vet vilken avkastning man får från svedjebruk? Jag inbillar mig att det inte är så lågt, men det kräver att man har en massa skog att bränna då man ständigt får söka sig vidare när näringen försvunnit ur jorden.

men är inte Nargurs bönder bofasta? Svedjebruk kräver ju en halvnomadiserande livsföring.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8638
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren »

Regil skrev:Primitiv skulle ju kunna vara en god benämning på denna nivå. Någon som vet vilken avkastning man får från svedjebruk? Jag inbillar mig att det inte är så lågt, men det kräver att man har en massa skog att bränna då man ständigt får söka sig vidare när näringen försvunnit ur jorden.
Nivån "Primitiv" skulle aven kunna innehålla samlande (rotter, bar, frukt osv) utover svedjebruk, fast det inte riktig ar jordbruk? Vad jag vet om svedjebruk så ger det god avkastning nar forhållandena tillåter detta satt att bruka jorden. Ett tidigare avbrant och brukat område kan dock återanvandas efter en viss tid.
Regil skrev:...men är inte Nargurs bönder bofasta? Svedjebruk kräver ju en halvnomadiserande livsföring.
Njo, de narguriska bonderna i Trasimo ar bofasta men jag tanker mig att de fortfarande bryter ny mark kring sina små byar och gor detta genom att branna ner skog och så i askan. Redan uppodlad mark dyrkas nog enligt nivån "Enkel" men nargurernas kunskaper i brukandet av jorden ar enkla. Dessutom blir de "joriska" nybyggarna standigt fler och de koper mycket garna upp mark som "barbarerna" brutit upp.

Vad jag egentligen vill ar att "Nargurs skogar" inte skal verka ha ens ett primitivt jorbruk (aven om gransområderna borjat andras) utan vara ensbetydande med samlare och jagare. Kanske Trasimo kan listas under Enkel medans Nargur under Primitiv (enligt kriterierna om aven samlande)?
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

När jag skrev Nargur menade jag de bofasta kring de nya byarna, inte Nargurer i allmänhet. Tror att det blev lite otydligt där.

La till Primitiv - Svedjebruk ovan
Andreas
Berendisk Vintrampare
Inlägg: 66
Blev medlem: 2007-01-31 07:15
Ort: Skåne

Re: Tankar

Inlägg av Andreas »

Regil skrev: 2008-01-19 11:30 Jag tycker att det är ganska kul att bolla med siffror, räkna på befolkningar och bedöma hur många riddare det är rimligt att kungen har råd med. Det är min läggning, det är inget jag är stolt över, men jag har lärt mig att leva med det :wink: ...
...en av mina käpphästar när det gäller Ereb Altor är att det skall finnas någon form av "realism" i världen.
Hej Regil et al, även jag roas av "realistisk" fantasy. Här nedan finns några litteraturtips för sifferjonglörer.
Town av Lisa Steele, https://www.drivethrurpg.com/product/20 ... ury-Europe
Fief av Lisa Steele, https://www.drivethrurpg.com/product/20 ... ower-Rungs
Grain into gold, https://www.drivethrurpg.com/product/13 ... -Into-Gold
FARM, FORGE AND STEAM, https://www.drivethrurpg.com/product/19 ... -and-Steam
A magical medieval society, https://www.drivethrurpg.com/product/19 ... rd-Edition
Jag kommer applicera lite av detta i kommande inlägg och kan kanske skaka fram pdf av ovan om så önskas...
Andreas
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8638
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Ekonomi

Inlägg av birkebeineren »

Andreas skrev: 2023-02-16 16:06 ...
Jag kommer applicera lite av detta i kommande inlägg och kan kanske skaka fram pdf av ovan om så önskas...
Ser fram emot om detta. :) Siffror och förklaringar finns det flera här som är intresserade av. Exempelvis har Lysande Vägens finanser och Klomelliens befolkningsmängd diskuterats mycket ingående.
Skriv svar