Lysande Vägen

Information om religionerna och dess utbredning
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8552
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Det kan låta som passande för den aidniska grenen av LV att vara mer kontrollerade. Och att solmunkar alla här tillhör både en orden och ett kloster även om de för kortare eller längre perioder är ute på "solvandring" i något syfte.

På Caddo och inom den dalkiska grenen av LV kan det se annorlunda ut.
Mikael
Admin
Inlägg: 5346
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Mikael »

Hur är de med de Enkla? Är de vandrande/missionerande revolutionärer, eller är det bara en trend som sakta spritt sig genom hemlig budkavel?
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8552
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

De Enkla eftersträvar ett liv enligt vad varje enskild varelse kan lära från budskapet i Gyllene Boken och verkar anse att någon kyrklig organisation inte är nödvändig. Ändå lär deras budskap spridas på något sätt så det kan kanske tänkas vara upp till vem som helst att predika på eget initiativ? Om en präst eller munk skulle börja tala de Enklas budskap kommergissningsvis någon kyrklig överordnad representant alternativt ordensledning ingripa, eller Ljusa Handen?

Gyllene Boken och de Enkla diskuterades förövrigt nyligen här: https://erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=45193#p45193
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8552
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

En språkfråga angående gruppen "De enkla":

Hur benämns en individ som tillhör denna grupp?

En enkel
En enkeling
En person som tillhör De enkla
En Enkel (stavad med stort E)
Användarens profilbild
anders
Dalkisk landsprofet
Inlägg: 1670
Blev medlem: 2007-07-20 15:40
Ort: Ashland, OR

Re: Lysande Vägen

Inlägg av anders »

En person som tillhör de enkla. En anhängare av de enkla.

…skulle jag säga.
Caddo
Den Lysande Vägen

Discord: clerical_error#3473
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8552
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Grammatisk tror jag (fast jag är skolad i norsk bokmål) att det är mest rätt att skriva de enkla och en enkel. Men det kan bli lite otydligt om det inte framgår att det är en särskild grupp som avses och inte bara ordet enkel.

En annan sak när det gäller de enkla(!) är hur kyrkan och ”vanliga” följare av LV ser på denna ”grupp”? Jag tolkar det som att de enkla inte kan sägas vara heretiker då de väl följer Stigen, inte bryter Läran och heller inte gör några Budbrott?
Snibben
Barbisk Hövding
Inlägg: 1263
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

Jag skulle säga att en lärd skulle säga "anhängare av de enkla". Mer folkligt kallas de nog bar "en av de enkla" eller andra mer folkliga namn som ofta kanske rent av är öknamn. Kyrkan sanktionerar inte dessa namn men fördömer dem inte heller då de ofta är negativa sådan vilket gör att de enkla inte verka attraktiva. Den världsliga makten är dock mer på att använda sig av öknamn - ingen vill ha religiösa fanatiska kättare i sina domäner.

Skräntrastar - från sakrala trätare, används gärna i Indarsol t.ex.
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1960
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Lysande Vägen

Inlägg av skaraborgarn »

Lysande vägens inställning till demoner?
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8552
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Lysande Vägen

Inlägg av birkebeineren »

Demoner
Demoner är enligt den Lysande Vägen Hemaquiels bröder och tjänare. Hemaquiel ses som demonernas furste och härförare. Därför har vissa av kyrkans ämbetsmän välsignats med kraft att söka reda på och fördriva dessa vederstyggliga väsen. Det sägs också att de som med vilje tjänar Hemaquiel i detta livet förvrids av denne efter döden och blir hans viljelösa demoniska slavar, s.k. diaboliner.
Hemaquiel
I den Lysande Vägen finns en mörk motsvarighet till Etin, Hemaquiel (på Caddo kallad Hemakiõ). Han är även känd som den Behornade, Mörkrets furste, Frestaren och Förgöraren. Där Etin vill liv, vill Hemaquiel död. Där Etin vill ljus vill Hemaquiel mörker. Det finns olika teorier om vem Hemaquiel är och varifrån han kommer.
 • Den Lysande Vägen
  Enligt den Gyllene Boken och Odos lära besjälade Hemaquiel mörkret innan Etin skapat världen. Innan skapelsen regerade Hemaquiel totalt i död och tystnad, men även efter Ljusets ankomst fanns skuggor kvar. Det är Hemaquiel som är det mörker i våra själar som vill bryta Etins bud och driva oss i fördärvet.
  När den gudomlige Odo undervisade om den Lysande Vägen konfronterades han enligt den Gyllene Boken med Hemaquiel vid fem tillfällen. Tre gånger försökte Hemaquiel förleda Odo från den sanna läran, och två gånger försökte han förgöra honom. Alla försök misslyckades.
  Ett av målen i livet är att låta Etins ljus lysa så starkt i våra själar att Hemaquiels skuggor helt försvinner. Det är just detta som den Lysande vägens solmunkar strävar efter genom sina liv i bön, rannsakan och kontemplation. Skulle detta lyckas blir man efter döden gudomligförklarad och får ta sin plats vid Etins sida.
 • Svarta Rosens Syskonskap
  Det finns en grupp demonologer, nekromantiker och häxor som kallar sig den Svarta Rosens Syskonskap och deras syn på Hemaquiel är en helt annan. De menar att Hemaquiel från början var en fredlig gudom vars gebit var fertilitet, vishet och glädje. Syskonskapet menar att när den Lysande Vägen började utpeka honom som Etins onda motsvarighet vredgades han. Hemaquiel tog på sig en ny roll och svor att "Om Etins tjänare har påstått att jag är deras fiende, skall jag så ock vara". Det har varit sedan dess som Hemaquiel tagit på sig en ny uppgift att förleda mänskligheten och fresta dem att bryta Etins bud.
 • Odosmunkarna
  Munkarna i 2:a Orden till Odos Minne har ytterligare en teori om Hemaquiels ursprung. De har studerat Caddos gamla tro och funnit att där fanns en djurgud vid namn Héco vilken tog formen av en gammal get. Héco beskrevs ofta som ondsint och opålitlig. Ofta lurade han både människor och andra gudar i fördärvet. Tjurguden Earõ var ofta så vred på Héco att han ville stånga honom till döds – men Héco kom alltid undan i sista minuten. Odomunkarna ser här en betydande likhet mellan Héco och "Hemakiõ". Hemaquiel kallas ibland "den Behornade", något som skulle kunna komma från beskrivningen av Héco som en getgud.
I ”Odos Epifania” står det skrivet att Hemaquiels hemvist är en mörk och kall värld vid namn Rodomelantos (på dalkiska roddomelantiõ). Denna plats beskrivs som livlös och svart, befolkad av demoner, och är själva motsatsen till Etins rike där ljus och liv frodas. Epifanian säger vidare att Etin tillät Hemaquiel att ta i besittning ”pinohålan”, det som på fastlandet kallats både Inferno och Yflasefugh. Vid en tidpunkt tog Hemaquiel över solserafen Regymiels oändliga bibliotek, där alla världars kunskap var bevarad, och förvred det till att bli en ond och mörk plats, fylld av demoner och gastar. Numera går denna dimension under namnet det Svarta Biblioteket, och är källan till mycket av Hemaquiels kunskap och list. Det är genom Bibliotekets skrifter som han vet hur han bäst skall förleda en person, då det sägs att allt som sagts, tänkts och hänt står nedtecknat i de oändliga bokraderna.
Inferno enligt Lysande Vägen
Den Lysande Vägen har aldrig förnekat existensen av andra världar och dimensioner. Odo själv förklarade att det finns många världar, men att Etin har en speciell kärlek till Altor och dess alla folk. Däremot har den Lysande Vägen ingen dogmatisk bild av hur multiversum är uppbyggt och organiserat, även om det på Aidne funnits grupper av religiösa tänkare som diskuterat det i både katedralskolor och lycéer.
Inferno (på dalkiska kallat ”ciogokio”) är däremot en plats som det stundom talas om. I folkmun kallas Inferno ”själahålan” eller ”pinoriket”, och är den plats där budbrytare hamnar för att sona sina försyndelser. Inferno ses som en av Hemaquiels domäner, och styrs över av Zahmet (dalkiska ”sahúkointo” – Bestraffaren), Hemaquiels mäktigaste demonfurste. Även om Inferno kontrolleras av mörka demoner (dalkiska ”davallo” – djävular) anses det att platsen existerar med Etins tillåtelse, och det berättas att solserafen Angarion stundom reser ner till pinoriket för att se till att allt går rätt till. Det sägs också att solserafen Gavarion har en här med skinande kerubiter (en slags stridande ljusandar) i Infernos utkant, redo att rycka in om det skulle behövas.
Vidare menas att Zahmet har med sig åtta demonfurstar som tillsammans styr över Infernos olika kretsar. Dessa nio demonfurstar kallas ibland iditerna (från det dalkiska ”iddea” – mörk) och ses som solserafernas mörka motsvarigheter. Angarion och Zahmet beskrivs som ärkefiender. De åtta demonfurstarna under Zahmet regerar alla över sin egen krets i Inferno. Odos Epifania i den Gyllene Boken talar även om en tionde demonfurste, Meheloth, som enligt Odos uppenbarelse förgjordes av solserafen Gavarion för länge sedan.
Vissa själar sänds till Inferno en begränsad tid, för att de under svår plåga skall luttras från sina missgärningar innan de återföds i nya kroppar på Altor. Svåra budbrytare överlämnas dock helt till Hemaquiel och stannar i Inferno för evigt. Det är Angarion som dömer om en själ skall skickas till Inferno eller inte, och hur länge denne skall stanna där, men det är Zahmet och hans domare som bestämmer vilket straff de skall få och hur det skall delas ut. Då en själ renats, uppfyllt sin tid i Inferno och är redo att återfödas hämtas denne av en av Etins kerubiter och sänds tillbaka till Altor.
Hemaquiels eget mörkerrike, Rodomelantos, är inte detsamma som Inferno utan är motsatsen till Etins ljusrike, en plats av mörker, död och förintelse.
Zahmet
Demon som härskar över Inferno.* Enligt Lysande Vägen lyder Zahmet (dalkiska ”sahúkointo” – Bestraffaren) under Hemaquiel men detta är endast deras tolkning. Andra religioner och trosuppfattningar anser Zahmet vara helt självständig. I vissa källor kallas Zahmet för Shaitan.
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1960
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Lysande Vägen

Inlägg av skaraborgarn »

Demoner lurar i folk på Caddo att de är solandar och lurar folk. Fick någon idé som jag ska fundera på.
Snibben
Barbisk Hövding
Inlägg: 1263
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Re: Lysande Vägen

Inlägg av Snibben »

Naturligtvis kan en sådan demon inte säga att de är Etins tjänare eller ens ta Etins eller Odos namn i munnen. Istället måste de spela på människors godtrogenhet, ignorans eller egen blind vilja där de helt enkelt får folk att tro att de är Etins tjänare.
Kevin: "Så du är en av Etins tjänare, en solande?"
Bzgrhulu: "Jag tjänar den högsta viljan"'
Kevin: "Så du är en solseraf"
Bzgrhulu: "Jag är en ande från tidernas begynnelse och jag står nära den renande elden"
osv...
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1960
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Lysande Vägen

Inlägg av skaraborgarn »

Då borde inte demonen kunna ta någon guds namn i sin mun. Etin är ju bara en av många gudar i EA.
Skriv svar