Blåhudingar

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1869
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Blåhudingar

Inlägg av skaraborgarn »

Blåhudingar detta folkslag som lever i Orghin kanske borde få en egen tråd?
Användarens profilbild
gtjorgo
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1819
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Blåhudingar

Inlägg av gtjorgo »

Inte dumt alls. Frågan är om de räknas som människor eller om de sedan upphöjelsen nu blivit väsensskilda?
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8252
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Blåhudingar

Inlägg av birkebeineren »

Blåhudingar är människor. Står om dessa häri wikin här: Orghiner, sanithsider och blåhudingar

Men utveckla gärna vidare!
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1869
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Blåhudingar

Inlägg av skaraborgarn »

Blåhudingar:
Blåhudingar är ett isfolk av okänt ursprung vilket också finns mer eller mindre uppblandat med de andra människorna. Det blåhudade folket har visserligen en gemensam bakgrund i millennienas dimmor så som beskrivits under historien, men består egentligen av flera olika folk. De blå orghinerna, blåhudingarna, bebor i huvudsak Orghins tundra norr om bergen och Sanithsid. Hudfärgen varierar mellan de olika grupperna från blekblått till mörkt kornblått. Mellan tummen och pekfingret kan man säga att blåheten följer en nord-sydlig indelning. Blåhudingarna på Orghin och längs Sanithsids sydkust är ljusare blå, medan folken i nordligaste Orghin och det inre av Sanithsid är av djupare blå nyanser. I det inre av Sanithsid fnns de riktiga sanithsiderna som upphöjdes av Isherrarna och med deras välsignelse har skapat ett feodallikt rike med en välutvecklad men egenartad kultur om vilket inte mycket är känt. Sanithsid anses som helig mark av sanithsiderna och det är därför tabu för icke blåhudiga människor att sätta sin fot där. Handel sker därför oftast via isbarbarernas hamnar. Blåhudingarna tål kyla utmärkt, till och med iskantens extrema temperaturer, men tål istället värme illa. De blåhudingar som trots allt besöker Trakorien, Jorduashur, Ransard, Mastika Agga och Barbia är oftast ljusa kustorghiner. Blåhudingarnas språk är unikt, även om det innehåller några få lånord, främst från Akrogal.
Användarens profilbild
skaraborgarn
Mirelsk Ramkrigare
Inlägg: 1869
Blev medlem: 2019-05-25 10:34
Ort: Skaraborg

Re: Blåhudingar

Inlägg av skaraborgarn »

De är människor och kan därmed magi. Magi är förstås ovanligt men borde förekomma. Förslagsvis animism, spiritism, elementarmagi inriktning kyla samt mentalism. Någon kanske lärt sig demonologi eller nekromanti.

Religion. Tro på förfädersandar samt några övriga kanske rentav alla stammar har någon egen gud. Isherrar ses som gudar?

Skriftspråk eget alfabet eller lånar från exempelvis jori?

Relationer sinsemellan olika grupper är de rivaler behöver inte bara vara graden av blåhet i huden utan annat som ligger bakom. Synen på andra intelligenta varelser. Svartfolk gillar väl ingen människa? Handel förekommer med andra människor man byter skinn, ben, och kanske även kött mot det man behöver eller vill ha?

Familjer och relationer. Matriakal eller patriarkal?
Mikael
Admin
Inlägg: 5326
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Re: Blåhudingar

Inlägg av Mikael »

Tror man har lämnat de traditionella skolorna i Orghin, istället kanske ett urval av naturnära besvärjelser sorterade under olika skolor i Ereb, istället lärs ut tillsammans? Köldelementar, vindvävare, djurkommunikation, motståndsmentalism blandat? Medan mer avancerade och komplicerade besvärjelser som kräver organiserad eller kategoriserade studier inte förekommer, förutom hos de som lyckas finne en lärare i exv Babor eller hos frostalverna?

I sydligaste Orghin - Draksvansen som sticker ner i Drakrännan - lever Aesir kvar sedan etableringarna av de Jordiska koloniernas tid. Inashtar tycks annars vara den dominerande gudinnan i Orghin. Man måste också förhålla sig till de Isherrarna (urgala, iskalla och visa), Frost Kungen (hård men rättvis), Drottningen av Snö och Is (förrädisk och ondsint). Men förfäder kan också ha sin plats.
Från Orghintråden:
Mikael skrev: 2010-01-10 01:01 Trosföreställningar i Orghin

De första människofolken på Orghinska kontinenten - akrogaliska nomader och de första blåhudingarna - betraktade Isherrarna som alltings skapare och förgörare, men till vardags förlitade man sig på olika naturandar, Moder sol och Fader månen.

Med tjugerna kom traditionen om Gudinnan. Tjugerna tror att alla narguriers gudinna Nahriguhr lämnade skogen och försvann med vinden mot norr. Tjugerna följde henne, men i Orghin fann man outhärdlig kyla och blåhudingar ovilliga att dela sina jaktmarker med tjugerna. Där i kriget och den livsviktiga härden återfann de henne i skepnad av Inashtar, elden, krigets och de ohämmade lustarnas gudinna. Tjugerna började dock snart också offra till Isherrarna när deras makt blev uppenbar. Inashtar blev då förförerskan som mildrar kylan från norr och vakar över de sina.

Vid Sanithsids upphöjande blev tjugerna oerhört förnärmade, så till den grad att alla klanerna enades och i allians med flera av Orghins andra folk anföll man Sanithsid. Sanithsiderna hade dock fått kunskaper från Isherrarna som gjorde kriget kort och fruktlöst. Därefter valde tjugerna att ignorera Isherrarna. I deras ställe gavs Kung Baure och Isdrottningen motsvarande roller.

Flera århundraden senare gjorde aesirtron entré bland tjugerna från ockupanter och bosättare från Jorduashur. Kring år 0 påbörjades en väckelse där aesirn Sthôrm blev en aspekt av Kung Baure. Under den andra jordiska ockupationen på 400-talet e.O. adopterades aesir ytterligare.

År 610 e.O. kan trosuppfattningarna i Orghin sammanfattas så här:
Blåhudiga orghiner och nomaderna har kvar sin tro på Isherrarna som världshärskare och beskyddare mot söderns hetta och kaos. I vardagen tillber man dock naturandar och totems så som Valrosskrigaren, Broder björn och Moder Vaja. Även solen och månen, stjärnorna och norrskenen anses besjälade.

På subkontinenten Sanithsid är tron på Isherrarna ohotad. Inflyttade orghinska blåhudingar tillber även lägre köldelementar och naturandar.

De tjugiska klanerna har anammat många delar av de trosföreställningar som funnits på kontinenten. Isherrarnas existens erkänns men de ignoreras och man talar inte om dem (samma inställning har man även till sanithsiderna).
Hos de västtjugiska klanerna dominerar ännu tron på Inashtar som den främste gudinnan. För de perioder och roller hon inte fyller tillbeds främst olika aesir, men även naturandar har getts olika ansvar.
Bland övriga tjugiska klaner dominerar den orghinska varianten av aesir, och främst bland dessa Jarl Sthôrm den vise vägvisaren och i krig strategen Kung Baure. Inashtar har fortfarande rollen som eldens och lustens gudinna, hustru till krigets aesir Thôrm.
Förfäderna vördas men då inga shamaner finns hos tjugerna och kontakten med andarna sköts av varje familjs kvinnor, präglas detta förhållande mera av tradition än den ständiga kontakt som många andra nargurier har genom sina vindor. Alla kvinnor anses också ha Inashavi – del av gudinnans väsen, och har därför en stark ställning bland tjugerna. Runritsarna, tarkherna, har däremot mycket stor makt och dessa visas en närmast religiös respekt.
Mikael skrev: 2010-01-10 21:52
Kung Baure och Isdrottningen är två mäktiga köldelementar skapade av Isherrarna i kriget mot Magirerna i forntiden som "generaler". Sedan segern har de mest suttit i sitt slott i fjärran nord. Kung Baure drar runt under vinterhalvåret och sover resten. Isdrottningen är utled och roar sig från tid till annan med att förleda människorna. Hon är blodtörstig och vacker som drottningen i Narnia eller Styvmodern i Snövit.

Edit: De fyller Isherrarnas plats/roll på det vis att de anses kontrollera större delen av året: förvintern, vintern, mörkvintern, gråvintern, senvintern, vårvintern (dessa har naturligtvis andra namn på lokala språk). De styr över is och snö, kyla och frost. Under den korta icke-vintern tros de ha dragit sig tillbaks till sitt isslott för att vila. Ibland när plötsliga stormar eller sommarhagel dyker upp sägs de ha störts i sin vila.
[/quote]

Skriftspråket varierar nog från nord-narguriska runor i söder, till akrogaliska i öster. I Sanithsids trakter kanske ett skriftspråk baserat på ulådriga spådomar i hur is sprack av handyxans anslag, vilket skapat ett unikt skriftspråk. Eller är skrift tabu bland sanithsider och kunskapare med muntlig tradition centrala och med hög status - en "mandarinklass"?

Låt det variera mellan folken.
Ta en titt i Orghintråden.
Skriv svar