Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
Användarens profilbild
gtjorgo
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1606
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Klomellien

Inlägg av gtjorgo »

Verkar ju vara en rimlig tolkning. ”Jet-set jorerna” hade nog som du säger ”gröna marker” att vända sig till än klippan.

Ja ogim känns lite för ”livsbejakande” jämfört med de andra gudarna i Melorgh:-)
Torquemada
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 623
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Re: Klomellien

Inlägg av Torquemada »

Ogim har både lite av kristen framgångsteologi och viss sorts New Age i sig.
Och precis som bägge de trosinriktningarna så är Ogimdyrkan ganska prålig, högljudd och framförallt väldigt, väldigt DYR.
Och, ja, munter och optimistisk.

Etin och Puki välkomnar däremot alltid fattiglappar.
Torquemada
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 623
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Re: Klomellien

Inlägg av Torquemada »

GUDARNAS RÅD I MELORGH

Vid foten av Melorghs Stadsklippas norra sida springer en varm källa i dagen. Källan värmer Melorgh om vintern, ger melorghierna dricksvatten och hjälper dem att hålla sig till gudarnas många renlighetsbud. Från källan hissas vatten via en magnifik dvärgisk vattentrappa upp till stadsplatån, där en kanal löper i nord-sydlig riktning. Parallellt med kanalen går stadens paradgata. Mitt på platån och gränsle över kanalen står Orakelbarnens Kupol i guld, glas och lapiz lazuli. En kort bit från kupolen åt kusten till står en liten oansenlig kubformad byggnad av huggen sten. Byggnaden har trädörrar på två av sina sidor, och innehåller några låga stenbänkar och en nedsänkt härd vars eld aldrig tillåts slockna. Detta är Gudarnas Råd, Melorghs första och äldsta tempel, höghelig mark som ingen obehörig får beträda och leva. Kort efter sin ankomst till Klippan uppförde mirgerna templet till en okänd gud, ty detta var innan de upptäckte Puki. Under historiens gång har templet varit hem till oräkneliga gudabilder. Ibland har templet varit så fullt med gudabilder att det knappt har gått att gå in, ibland har bara Pukis bild tillåtits. Under De Gyllene Åren, då Den Levande Ogim styrde, var templet tillbommat. En gång i tiden hade en särskild familj ansvar för templets skötsel, men den familjen är sedan länge utdöd. År 610 är templet mötesplats för stadens alla överstepräster, som kollektivt också kallas Gudarnas Råd. Här tolkas alla viktiga järtecken, och här fattas alla avgörande beslut innan order skickas till tjänstemännen i Stadspalatset. Gudarnas Råd är Melorghs verkliga maktcentrum.

Gudarnas Råd samlas lite när det passar, och det krävs inga tunga skäl; en dålig musselskörd, en ny ambassadör eller oroande molnformationer räcker. När någon överstepräst tycker att staden måste handla rusar han eller hon dit och talar för sin sak. Ingen formell kallelse utgår, men de tunga översteprästerna håller sig alltid underrättade om vad som sker vid Gudarnas Råd, och om de tycker att saken är värd deras uppmärksamhet går de fort dit. Vorgal Voosch, Pukis överstepräst, må styra staden efter eget huvud, men skulle han utebli från Gudarnas Råd med mindre än ett krig eller en mycket viktig ritual som ursäkt skulle det ses som ett svaghetstecken från Pukis prästerskaps sida. Här debatterar och grälar man om järtecken och budord tills man av utmattning måste sluta. Mycket av tiden går åt till att läsa ur heliga skrifter, tid som är bortkastad, då alla är lojala mot olika gudar och olika bud. Vanligtvis får Pukis överstepräst sin vilja igenom, men detta är ett hinder han inte kan ignorera. Om Thôrms, Etins och Ogims prästerskap enas mot honom måste han som regel ge vika.

Vem som ska ha tillträde till Rådet bestäms för närvarande av De Främste, och de godkänner alla överstepräster vars gudar inte är direkt skadliga för staden, och som kan uppvisa åtminstone något tjog kultister. Detta är inget nollsummespel, då melorghier kan tillbe hur många gudar som helst, och antalet överstepräster ökar ständigt, och hålls endast i schack av interna stridigheter bland folket ute i staden. Trängseln är följaktligen kvävande. Gudarnas Råd har ingen dagordning, håller inga omröstningar och för inga protokoll, men vissa av översteprästerna har mycket gott minne. Humfris överstepräst har protesterat mot denna oorganiserade och kaotiska styrelseform, med enda resultat att han själv förbjudits att medföra penna och papper till Gudarnas Råd. Även vapen och alla former av offensiv magi är förbjudna, men trots detta är slagsmål vanliga och vinns vanligtvis av Thôrms muskulöse överstepräst. Vapen är förbjudna, men Pukis överstepräst medför ofta den mycket tunga Lilla Stenboken (Den Stora Stenboken i Pukis tempel kräver fyra man för att rubbas ur sitt läge), och Morgucks överstepräst bär alltid Den Blodiga Benknotan vid sin sida, medan stadens bontisals solstav har ovanligt välvässade solstrålar. Inget av detta hjälper dock mot Thôrms Hammare, som är ett riktigt vapen fört av en van hand. Tråkigt nog för Thôrms överstepräst är dock inte seger i strid liktydigt med seger i debatten vad Gudarnas Råd anbelangar. Pukis och Ogims överstepräster har i kraft av sin makt rätt att medföra två andra präster, och även att representeras av ersättare (reglerna för ersättare fluktuerar för övrigt kraftigt) och efter en långvarig strid har bontisalen rätt att medföra en riark. Annars tillåts bara överstepräster i templet. Rätt att närvara betyder dock inte jämlikhet, och många överstepräster gör klokt i att hålla tyst om de har någon självbevarelsedrift. Atle Barktungas överstepräst tystas exempelvis alltid ner om han försöker säga något, såvida frågan inte gäller en försvunnen handelsexpedition eller vilsegångna pilgrimer, då väger hans ord tungt. Man skriker ofta i munnen på varandra, och ofta kan ingen auktoritet få ordning på mötena. Dödlägen och ändlösa gräl bryts då av tillrusande budbärare som viskar ny information till de präster som gått ut för att hämta luft.

Ogims överstepräst: Det är sant att folk säger att molnen över staden var pilformade, men det är inte nödvändigtvis ett tecken på ett förestående krig. År 441 syntes pilformade moln över staden, det är väl dokumenterat i rullorna, men inget krig utbröt det året eller det därpå följande.

Morgucks överstepräst: Nej, men det borde ha utbrutit! Vi borde ha startat det!

Ogims överstepräst: Kom inte och påstå att du vet vad som hände 441, du vet ju knappt vilken dag i veckan det är där du hukar i din grotta!

Bontisalen: De där molnen var inte alls pilformade, inte mer än några andra moln! Kan vi inte diskutera Nusemangs idiotiska skatt på kåpor för att förhindra Mercanas ”förfulande” istället?

Thôrms överstepräst: Jaså, molnen var inte pilformade? Men vet ni vad som var pilformat? Ransardernas pilar förra året, och det är det enda järtecken vi behöver!

Pukis överstepräst: Hör du ens hur enfaldig du låter?

Thôrms överstepräst: Hör du Thôrms åskvigg när du slår i marken?

En för närvarande ständigt återkommande fråga är om man ska sätta upp en avbild av den populära Dunderugglan i eller ovanpå Gudarnas Råd. De flesta är för, men frågan stupar på att Pukis överstepräst helst också vill ha in en avbild av Puki, Ogims överstepräst helst också vill ha in en avbild av Ogim, bontisalen helst vill slippa fler avgudabilder än nödvändigt, och att Thôrms överstepräst helst vill ha rätt att förtära alkohol i templet.

När viktiga debatter pågår samlas melorghierna utanför Gudarnas Råd för att höra vad som beslutas. Under tiden skvallrar man (trots alla budord har inget bud ännu lyckats stoppa skvaller), debatterar omen och järtecken, hejar på sin egen favoritgud, och slåss för att tysta ner de som hejar på en annan gud. Man har länge debatterat att uppföra ett ordentligt torg runt Gudarnas Råd, men man har helt enkelt för ont om mark. Däremot har värdet på de närmaste överklassbostäderna sjunkit betänkligt på grund av ständiga reparationskostnader. Här utövar melorghierna det närmaste de kommer till demokrati, ty även Vorgal Voosch tvekar i sin maktfullkomlighet om han vill ha fred medan tvåtusen röster vrålar ”KRIG!” utanför Gudarnas Råd. Överklassen utövar större inflytande än underklassen, ty de har närmare till Rådet och mer tid till sitt förfogande. Barn förväntas hålla sig borta från valplatsen, men kvinnor både debatterar, tjuter och slåss, och utövar därmed mer makt än många kvinnor i Klomellien. Medan det är strikt förbjudet för vanligt folk att gå in i Gudarnas Råd så kommer översteprästerna ibland ut för att informera om vad som pågår.

Ogims överstepräst: Hör upp! Hör upp! Pukis ogine och snåle överstepräst vill neka oss en extra helgdag för att fira rekordfångsten!

Melorghier: BUU! BUU!

Pukis överstepräst: Hör upp Pukis trogna! Ogims gudlöse kvacksalvare vill helt skamlöst lura er att bryta mot Pukis första och främsta budord!

(Nästan samma) melorghier: BUU! BUU!

Pukis första bud lyder, som alla vet, ”Håll käften och arbeta!”.
Senast redigerad av Torquemada den 2022-06-24 06:42, redigerad totalt 2 gång.
Användarens profilbild
gtjorgo
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1606
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Klomellien

Inlägg av gtjorgo »

Mycket fin beskrivning av Klomelliens mest obskyra politiska/sakrala institution!

Om Birke inte misstycker anser jag att det ska rödmarkeras!
Senast redigerad av gtjorgo den 2022-06-22 23:15, redigerad totalt 1 gånger.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8100
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Inlägg av birkebeineren »

Haft ont om tid och tillgång till nät senaste dagarna men det bättrar sig i kväll. Läser upp mig på de senaste skriverierna och återkommer med kommentarer.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8100
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Inlägg av birkebeineren »

Melorghiernas syn på Gamla Gudarna verkar ...melorghisk. :wink: Tycker det kan rödmarkeras. Möjligen något tillägg göras om Dödsägeln? Inte mycket är sagt om denna "existens" förutom att den fanns under Golwyndakulturen där även Gamla Gudarna har sitt ursprung och både gudar och humanoider på något vis förhöll sig till Dödsängeln. Går det att skriva något om melorghierns syn på saken som samtidigt inte uteslutar andra tolkningar? Enda källan till Dödsängeln är Monsterboken och en obskyr referens i "Den femte " som indikerar ett intresse för smickelbräde?

Angående magi i Melorgh ser det bra ut men vad med synen på andra former för elementarmagi än de beskrivna elementen? Och vad med andra betydande magiskolor som Demonologi, Drakmagi och kanske den dvärgiska Röstmagin om dvärgar finns i Melorgh?

Gudarnas råd borde också kunna rödmarkeras. De lite i en faktaartikel utstickande dialogerna kan kanske passas in som citatbubblor i den övriga texten? Ett önskemål är att kalla guden Torm för Thôrm så som det görs i Æsìrtron. För det är väl tänkt som samma gud? Och gärna ett annat tillhygge än en hammare, blir lite väl kopierad från vår världs asagudar i mitt tycke annars. En klubba kanske?
Gillade förövrig särskilt tunga lilla stenboken. :)
Torquemada
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 623
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Re: Klomellien

Inlägg av Torquemada »

Dödsängeln är inte den mest, öh, missionerande av existenser. Nerximiterna har förstås koll på honom, och ser honom som en budbärare/avatar. Men vad övriga Melorgh anbelangar så är det ena runtvandrande skelettet det andra likt.

Jag var aldrig en stor vän av Magiboxen…värmemagi är för fånigt…

Drakmagi – Okänt i Melorgh
Röstmagi – alldeles fantastiskt gudomlig, men kräver godkännande av dvärgarna (inte för att dvärgarna har ställt upp det kravet…)
Demonmagi – strikt förbjudet om du inte är en godkänd demonbekämpare. Samma som i övriga Klomellien med andra ord.

Visst kan Torm byta namn, det var bara min lättja som ändrade namnet. Jag korrigerar senaste inlägget. Klubba känns lite väl… öh, trollaktigt? Klubbor är väl mer för hans fiender? Vad säger de Aesirbevandrade? Hur uttalas för övrigt det där tecknet?
Användarens profilbild
gtjorgo
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1606
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Klomellien

Inlägg av gtjorgo »

En åskgud får mig osökt att tänka på pilar eller kastspjut. Det känns dock lite väl Zeus med kastspjut och pilar känns mer som en nidings vapen.

Yxor är ju annars en ”genomnargurisk” accessoar… kan Thorm veva igång elektriciteten med en bila?:)
Torquemada
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 623
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Re: Klomellien

Inlägg av Torquemada »

Yxa är ju det logiska valet. Men vid närmare eftertanke får Thorms heliga hammare stå kvar - alldeles oavsett vilket som är hans primära vapen som gudom. Jag kan ju inte ha Thorms överstepräst kötta loss med en helig dubbelyxa på de övriga översteprästerna när han tappar humöret.
Användarens profilbild
gtjorgo
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1606
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Klomellien

Inlägg av gtjorgo »

Haha! God poäng:-)
Användarens profilbild
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1481
Blev medlem: 2007-03-12 20:26
Ort: Lund

Re: Klomellien

Inlägg av Adragoor »

Kompromissen är väl en yxhammare, ungefär en sådan som Ukko eller Perun bär. Själv tycker jag att variationer på hur folk i Ereb gestaltar gudar ger en rätt intressant krydda och lite extra djup samtidigt som det speglar vår egen värld.
https://www.shutterstock.com/sv/image-v ... 1384145690
Torquemada
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 623
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Re: Klomellien

Inlägg av Torquemada »

Ser bra ut, inga invändningar.
birkebeineren
Admin
Inlägg: 8100
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Inlägg av birkebeineren »

En yxhammare för Thôrm i Klomellien kan jag leva med. :)
Torquemada
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 623
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Re: Klomellien

Inlägg av Torquemada »

Mitt hjärta vilar i Melorgh, men min kropp är en hamurits - kyla är gott, värme är för veklingar (säger han och kollapsar i en liten pöl av svett).
Användarens profilbild
gtjorgo
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1606
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: Östersund

Re: Klomellien

Inlägg av gtjorgo »

Torquemada skrev: 2022-07-01 05:42 Mitt hjärta vilar i Melorgh, men min kropp är en hamurits - kyla är gott, värme är för veklingar (säger han och kollapsar i en liten pöl av svett).
Dessa dagar längtar även jag till hemländerna nära Barbias vindpinade slätter..
Skriv svar