Hynsolge

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Låter bra. Ganska frånvarande gudar (men inte alltid anhängare och prästerskap) när det gäller mänskliga angeläganden men i fall som med Bolthar och ett demonisk hot mot balansen kan de välja att agera.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Jepp. Jag börjar dock fundera på någon sorts reformrörelse som ämnar rädda Angusia från sin kult. Typ med en Altorisk Amos som i svavelosande attacker på prästerskapet och adeln menar att de på grund av deras ondska och korruption aldrig kommer att tillåtas träda genom portarna in i dödsriket.

En grej som jag funderar på hur man ska hantera är Boltharkultens styrka och inställning till upproret. Min första tanke är att kulten dels är svag eftersom en krigsgud antagligen inte får särskilt många anhängare när bönderna inte tillåts beväpna sig, dels står stadigt på upprorets sida, men på grund av de få anhängarna och geografiska hinder inte kunnat göra så mycket väsen av sig än.
Vad tror vi?
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Kan inte en sådan reform vara just det som Agila Dubbelhand talar om?
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Definitivt, enda invändningen är i så fall att Agila omnämns som poet, inte teolog. Men visst kan han ha författat en hel drös med dikter om hur Angusia ser på de som säger sig företräda henne.

Första tankar kring de olika gudarnas offer:
Anyak: Något brännbart, med tanke på hans kult.
Angusia: Osäker. Första tanken var guld, men jag är inte säker. Istället kan det vara så att själva offren är mindre dyrbara, utan bovarerna istället donerar pengar till kultens präster vid sidan om detta.
Ulvar: Svårt att komma på något passande.
Grilovana: Dåligt grillat kött :wink: (Mer seriöst, hon nöjer sig enligt EASL med att hennes anhängare tillber henne under några minuter per dag).
Reogil: Inga vanliga ritualer som innehåller offer. Istället är det hjärtat från djur som dödats av nödvändighet.
Bolgove: Offer bör ske i samband med begravningar av närstående.
Bolthar: Styrka, disciplin och vapenskicklighet är centralt för Bolthar. Ej heller bär hans tillbedjare metallrustningar. Så, man offrar metallstycken som används till att smida de ceremoniella och oanvändbara dubbelyxorna?
Julsuian: Hur ser offer och ritualer ut när man är lättsinnets och köttslighetens kaotiska slav? Låter som alltihopa torde vara ganska barnförbjudet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Abhrim Stenklo är den store folkledaren och Agila Dubbelhand med sina dikter talar till folket. Sen finns även en viss Egilor Fjäderpenna (EASL s 44) som med sin skrift "Den tysta revolutionen" har vunnit anhängare bland borgare och intelektuella. Dessa stödjer Upprorets ideer men gärna utan blodspillan. Mer humana Angisiaanhängare borde gilla dessa tankar då det rimligtvis förutsätter att man följer lagar och regler på ett inteligent och civilicerad sätt, något som passar en visdomsgudinna.

Angående offer så kan det verka som att det kanske är Angusia och hennes adliga anhängare som hänger samman där. Och det var kanske i provinsen Lasutyp denna sedvana först började anta stora och förtryckande proportioner?
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Kan du utveckla vad du menar med sedvanan?
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Det blev lite oklart där ja...

Jag tänkte att om vi använder iden om att lasutypierna var pålagda att ge offer till någon av parbagerna och deras prästerskap så kan adeln och Angusiaorden där ha utvecklat ett mycket hårt sätt att styra över sina underlydande (förutsätter då att det lhassiska folket inte var helt nöjda med den hynsolgiska makten). När sen hynsolgierna fördrevs från Nidland hade adeln utvecklat vanor som sen folket i Hynsolge blev lidande av. Allt förtryck i dagens Hynsolge beror nog inte enbart på den ex-lasutypiska adelns vanor men det kan ha bidragit.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Jag vet inte, det är inte en ide som sätter igång några tankar hos mig. Är medveten om att det är en enormt subjektiv invändning. Ska fundera på det lite mer.
Vad sägs om Fingalkulten som någon sorts början på religionsspridningen? Han var fortfarande kung 139 eO, och gudaförklarades bara några år senare. Via hjältedyrkan av honom öppnades Lasutyp sedan upp för missionerande.
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Jag tänkte kanske mest att några lasutypiska förtryckarvanor kunde vara med som bidragande orsak till hur adelsstyret i dagens Hynsolge ser ut. Lite mer kött på benen till varför någon beter sig elakt.

Hursomhelst, tanken om Fingalkulten låter intressant... :)
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Tänker du dig alltså att det var de lasutypiska adelsmännen som anammade Angusiakulten och kombinerade den med deras hårdare inställning till sina undersåtar?

Jo, känns lite fånigt av mig att jag inte tänkte på att Lasutyp blir en del av Hynsolge bara 15 år efter att Fingal besegrade Gormowac och enade Hynsolge.
Tror även att det är möjligt att särskilt Anyakkulten som varit stark i östra Hynsolge i viss mån spritts österut genom Grynnerpasset redan innan 139 eO. Mycket av det här beror dock på hur akrogaliserat hela Lasutyp blev när barbarerna invaderade. Jag ser gärna att de olika etniciteterna historiskt spillde över i varandra i gränslandet mellan de områden som skulle bli Hynsolge och Nidland. Det skulle också bidra till att förklara varför hynsolgisk religion fanns i Lasutyp.
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Jag har hela tiden förutsatt att det var hynsolgiska adelsmän som var satta att styra i provinsen Lasutyp. Men så behöver det ju inte nödvändigtvis vara, åtminstone inte helt och hållet. Nidland verkar dock ganska genomakrogaliserad i källor och forumutvecklingar.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Varför skulle den lokala eliten gå med på att ersättas av hynsolgier? En möjlig utveckling är att Parbagerna spriddes in i Lasutyp redan innan konfluxen, varefter kulten/rna fick en något annorlunda utveckling. I och med Hynsolges enande fick först kulterna större enhetlighet där då det började uppstå en riktig centralmakt, och sedan påverkades Angusiakulten i sin helhet ytterligare i mötet med dess trosbröder i Lasutyp, som tagit sig formen av lokala stormän och präster som utvecklat en hårdare och, öh, orättvisare rättssyn. Av någon anledning exporterades denna sen "hem" till Hynsolge och kultens tyngsta auktoriteter.

När du säger "genomakrogaliserad", svarar jag "Hur då?". Har tidigare befolkningen fördrivits, knackats ihjäl eller konverterats till den akrogaliska kulturen?
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Det är lite underligt varför lhassierna väljer en hynsolgisk kung men så säger källorna. Lösningen med ett visst kulturellt band i form av liknande gudar låter dock som en möjlig förklaring. Då känns det i så fall som att vi skall låta åtminstone delar av den lhassiska befolkningen ha joriska blod i ådrorna. Med "genomakrogaliserad" menade jag att källorna och forumet nästan bara beskriver Nidland som ett akrogalisk land kulturellt och befolkningsmässigt, trots att det samtidigt finns indikationer om ett golwyndisk/krunsk/jorisk arv. I wikin finns det under Nidlands historia inklippt oredigerat material från forumet där en viss Gren sägs vara av jorisk-akrogalisk härkomst.
SrednaS
Zorakisk Väpnare
Posts: 90
Joined: 2012-08-04 18:20
Location: Göteborg

Re: Hynsolge

Post by SrednaS »

Att Fingal blev kung över Lasutyp kan ha flera kombinerade orsaker: kulturella och religiösa band, liknande problem med politisk splittring och yttre hot (svartfolk etc.) och Fingals rykte som hjältekung. Men du har helt rätt i att det är lite underligt, och saken blir inte bättre av att EASL nästan helt ignorerar Nidlands historia innan Vicotnik.

När det gäller de akrogaliska influenserna, vill jag igen trycka på att dessa enligt EASL ska ha blivit starkare efter Vicotniks maktövertagande. Det kan tolkas som att Nidland innan dess varit något sorts gränsland mellan Ereb och Akrogal.
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Hynsolge

Post by birkebeineren »

Vissa av frågorna vi nu kommit in på bör också diskuteras i Nidland-tråden innan vi beslutar för mycket här.

Vad har vi kommit fram till angående religion och politik i dagens Hynsolge? Att det egentligen bara är Fingalkulten och Angusiaorden (inte hela kulten även om de närmast är synonyma i Hynsolge) som involverar sig i Upproret?
Post Reply