Pataxa - Vit fläck Drylo

De vita fläckar som en gång i tiden lämnades på Ereb Altor fylls ut.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Pataxa - Vit fläck Drylo

Inlägg av Regil »

Här kommer en vision om Vit Fläck Drylo att sammanfattas och utvecklas.

Klipper och klistrar lite bland inläggen. Tanken är att inspirationen skall komma mycket från sydamerika, terassodlingar, tempererad regnskog, dramatiska berg.

Regil skrev:
Kan vi inte låta kusten vara riktigt otillgänglig? 100 meter höga stup på de lägsta ställena, med endast ett fåtal undantag (om något). Klipporna höll de länge isolerade, men de fick så kontakt med klavykerna. Man har byggt en hamnstad som ligger längst in i en vik som ger skydd mot stormarna. Här är dock inte mindre brant än någon annanstans, klippan stupar 150 meter ner mot viken. Staden ligger upp på klipans kant. Skepen lägger till vid kajer som är utthuggna ur gråberget. Lasten lossas och vinchas sedan upp till staden ovanför med jättelika kranar som drivs av hästkraft (eller något fräckare om någon har en bra ide). För att komma ner till hamnen följer man antingen med vincshcen eller vandrar uppför trappan som är utthuggen i berget.

Staden är områdets enda hamnstad och därigenom oerhört viktig för dess ekonomi. Den kontrolleras inte av kejsaren själv (för att skapa mer dynamik) utan av... nån annan.

Transporter i övrigt sker med klövjedjur längs ett ganska väl utbyggt stenlagt vägnät. Dessa vägar korsar ibland djupa raviner meddelst elegant konstruerade broar som våghalsigt slår sina smäckra bågar över bråddjupen. Som brokonstruktörer står man ingen efter.

Andra tankar:
* Fortsätta spåna på bergigt och relativt högstående kultur. Terassodlingar? Behöver inte vara exotiska grödor för det...
* Kejsarstad någonstans mitt i bergsområdet?
* Låta politiska kartan inspireras av Trakorien - lydfurstar, krigsherrar, vilda områden, självständiga lydriken? Inte politiskt enhetligt i alla fall, det har vi så det räcker i ereb.
* Alungruvor? (mineral som används vid betning av ylle i samband med färgning)
* Andra intressanta produkter?
* Albadorernas hemvist?


Mikale skrev:
Vad sägs om massa olika potäter istället för majs. Terassodladpotatis (lite mix av Irland och Anderna) .

Regil skrev:
Jordäpplen, gulrot, majrova, kålrot, palsternacka, morötter, rotselleri, svartrötter. Jag tror att det kan funka! Terassodlingar!

Vije:
Nåt trakoriskt folk kunde ju kanske ha sin vagga här... Kanske är det tolguldernas hemland och de tolgulder som återfinns på Palamux är ättlingar till slavar eller frivilliga förband som deltagit i klavykiska krig el.dyl.

Eller bor här vildsinta barbosker?

Dvärgar absolut, låter bra! Albadorer perfekt! Branta klippstäder hurra! Kanske till stor del ödelagda och numera hem för häckande albadorer och enstaka ljusskygga dvärgar bland takstup, hisnande trappbranter, raserade klipptorn och fasader av gamla zikkurater uthuggna rakt i urberget.
Terassodling kanon! (Glöm inte langockens anfäder; sladderknölen och tvinroten).

Pirater och rövarfurstar som gör livet surt för tradare mellan trakorien och staden O, alla uppnästa ättlingar till forna klavykiska kungar? Vissa har allierat sig med ransarderna, andra är självständiga medan en del fjamsar för trakorerna.

Men kanske inte så mycket Skotland? Kanske mera Chile och Peru? Branta rundberg och monolittoppar, vittrande och glaciärtäckta. Längs branterna klänger en tempererad regnskog med massiva murknande mammutträd, frasiga fjärilskokonger och små insektätande klätterrankor, allt intäckt i fuktig vitgrå hängmossa och tjocka lager mögel.

Jag tänker mig lite Patagonien... En rolig grej fö är att Magellan döpte Patagonien efter ett jättefolk som han trodde levde där. Kunde vara en (virrig och lös) koppling till tolgulder....

Några patagonien-tolguld-inspirerade namnförslag på området: Pataxa, Argonien, Altarang, Told, Egirma, Ymrals...??? Eller helt enkelt Höglanden eller Långlanden

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cuer ... %C3%A9.jpg

Ack Altarang, Nordhavets pärla, detta fornstora furstesäte. En gång främsta utpost för det klavykiska riket i österled, oöverträffad i skönhet och ståt.

Nu ligger denna praftfulla väggstad i blacknade ruiner, hela Uashas monolitklippa är avskalad och söndervittrad, de lodräta klipporna står ensliga och endast albadorkolonins skränande ekar bland ruinbranterna där de väldiga fåglarna slåss om de bästa boplatserna.
Hela hamkvarteren som klängde längs Uashas klippfot har sakta slipats bort av tidvatten och stormar, och överstadens praktfulla valvhus och pelarpalats, som en gång täckte hela klippväggen likt bisvärmarsvalans klängbon, har vittrat sönder och håller sakta på att suddas ut från Uashas anlete. Gyllene små hrin-apor klänger längs de hisnande branterna bland brutna kolonnfundament, brustna kranvalv, över brådstup i raserade språngtorn, klipphallar och forna vattenfallsträdgårdar, allt fläckigt av spindellav och fågelspillning.

Endast de tolv zikkuraterna på monolitklippans krön vittnar om Altarangs forna storhet. Utmejslade direkt ur klippan trotsar de tidens gång och vakar stillsamt över ruinerna nedanför.

På vinterzikkuratens översta avsats ligger ett väl tillslutet rökelsekar bland några utströdda rosenblad, och längs trappan har en liten stig nötts upp till toppen.I bergsområdet kring Uashas klippa har albadorer använts till flytransport sedan urminnes tider. Den nutida zeppelonden är en trakorisk konstruktion som möjliggjorts genom den trakoriska innovationen sylvoleum.
Den urtida albadortransporten var en sk "flygpåse" där två till fyra tränade albadorer spändes för en liten kokongakting säle i vilken en (inte alltför stor) man kunde få plats. Sälen hängde sedan mellan de flygande albadorerna och på detta sätt kunde man röra sig långa sträckor. Det krävde dock att man startade på ett högre ställe än ens destination, eftersom albadorernas lyftförmåga är begränsad, och därtill var både styrförmågan otillräcklig från den otympliga påsen och väderkänsligheten stor.

Flygpåsen används ännu i området.


Regil:
Historia (mycket övergripande och endast som förslag):

Fas 1) Lokala stammar och furstar. Var och en är herre på sin egen bergstopp. Räder ner mot slätten i Magilre, men även handel via karavaner till Magilre och Klomellien.

Fas 2) Furstarna kommer att försöka dominera varandra. Större riken bildas. Klavykerna lägger sig i spelet och lierar sig med några furstar. Området blir ett klavyksikt lydrike. Många av områdena får klavykiska furstar och adel. Styrs från Uasha av lydfursten. handel och ekonomi blomstrar under denna fredligare period. Klippstäder, vägar och fantastiska broar konstrueras. Riket binds samman av ett nätverk av löpare som kan föra brev etc tiotals mil per dag. Då klavykerna emellanåt för krig mot Magilre så gör även "drylo" det.

Fas 3) Klavýkiska riket fallar samman. Landets slits sönder av inbördeskrig. Befolkningen mer än halveras. Uasha överges. Makten flyttas ut i periferin till lokala stormän. Ur dett kommer dagsns situation med en kejsare som har ett nödtorftigt grepp om övriga furstar. Förfallna klavkiska borgar och städer blandas med spirande småriken där en driftig furste ger trygghet som låter återuppbyggnaden ta fart. Fortfarande ständiga småkrig mellan furstar. Någon gång emallanåt utmanas kejsaren av nya fraktioner och störtas, eller lyckas hanka sig kvar vid makten. Segraren delar upp bytet mellan sina furstar och makten glider honom så småningom ur händerna då han ej längre har något att skänka furstarna. Varpå en ny utmanare stiger fram.

Forsatta räder ner mot slätten i Magilre, men man har givetvis inte makten att kunna utmana grannen i söder på allvar. Och så furstepirater, rövarbaroner etc.

Vad gäller furste så tänker jag att begreppet kan ersättas av vad som helst som passar bättre. Det kan vara klaner, stamhövdingar, prinsar, statsministrar eller vad som. Beskrivningan av furstarnas kamp är lite feodal till sin prägel, men kan nog vridas om lite ifall vi vill.

Sedan tycker jag att området inte skall vara alltför primitivt, ungefär i nivå med Klomellien kanske? Jag vill inte att det skall bli alltför isolerat utan att vi söker integrera det som ett land att räkna med, även om det inte är särskilt mäktigt.


Vije:
Man kan ju fråga sig hur långt det klavykiska riket sträckte sig. Om vi nu inför "Drylo" som fd koloni tycker jag vi kunde ta med det yttersta fingret från Ljusna också.
Kanske Klavykien sträckte sig ända till Staden O eller rentav upp till Kalklanden? Hmm...
Har fö Brior nån tanke ang. det här?

Att området "bara" är ockuperat en gång under känd historia (klavykerna då) tycker jag inte gör nåt. Det är ju fråga om ett enormt område, kuperat och oländigt bergigt (oberoende hur nu kusten råkar se ut).

Håller med Mikaels gillanden ovan, fast jag kunde nog tänka mig högt stående kultur här och där.
Civilisationen är splittrad, småskalig och gles visst, men kanske inte helt barbarisk?

Och visst är det ett så stort område att det rymmer både högland, regnskogar, örnar och albadorer.

Jag kunde tänka mig ett kejsarsäte i ravinstaden Patax? Byggt efter modell från det klavykiska fästet Altarang vid Uashas heliga monolitklippa.
Kanske Patax ursprungligen var en tolguldisk stad, så byggnader, dörrar mm är allt av väldiga proportioner? De få tolgulder som ännu återstår har dragit sig högre upp i kolonnbergen till små avlägsna byar.
Eller yrar jag bara med tolgulderna?


Regil:
Ja, Tolgulder har cellskräck. :wink:

Har funderat lite kring "statsskicket".
Tycker att en väldigt primitiv feodalism med tydliga drag av maffiavälde skulle vara passande.

Den centralmakt som finns ligger hos olika konkurrerande ätter. Dessa försöker i allmänhet att dra sina stamtavlor tillbaka till klavykiska ädlingar och kallar sig emellanåt för prinsar, baroner, furstar, markiser och likande. Titlarna är dock endast utanpåverk. Det finns ingen ordentlig ordning, makten går inte på något sett per automatik över från far till son, även om en stark son ser till att ta över och behålla makten. Även inom ätterna kan konflikter förkomma och en ätt kan störtas av en annan i samma område. Inom det område som ätten kontrollerar får alla svära trohet till ättens ledare. Detta gäller såväl andra ätters ledare som traktens bönder och hantverkare. I gengäld så svär fursten (använder den termen fortsättningsvis) att beskydda alla sina undersåtar. Systemet har en tydlig ömsesidighet, den furste som inte lever upp till sina åtaganden kan räkna med att folket flyr, detta är inte svårt då det finns gott om berg att bege sig till. Man betalar i allmänhet inte skatt, men ger tributer till fursten. Skattetrycket är inte högt om man jämför med mer organiserade länder, även om vissa furstar ibland reser runt i sitt rike och samlar in tvångstributer när skattkistan tryter. Dessa kan vara riktigt höga, men innebär alltid en risk. Alla furstar lever ständigt med två hot:
1) Att bli störtade av en underlydande ätt eller en uppretad befolkning.
2) Att bli erövrad av en av sina grannfurstar.
Furstarna svär också trohetseder sinsemellan, som man gärna bryter om chansen uppstår.

Den furste som lyckas erövra någon av sina grannar förväntas vara generös mot sin släkt, sina vassaler och sitt folk. Efter en erövring delas rikedomarna upp och alla segrarna får en del av kakan. Den furste som lyckas väl med sina krig kan snart vinna många anhängare, men dessa kommer bara vara lojala så länge som krigslyckan är med och det finns hopp om byten att få. När krigslyckan vänder kan en imponerande här smälta samman på några veckor.

Kejsaren har kommit att bygga en starkt maktbas runt omkring Patax där han har stor kontroll. Sedan har han fått många furstar att svära honom trohet, men fortfarande finns detr många som öppet opponerar sig mot honom, eller bara ignorerar kejsarmakten fullständigt. Sedan så har vi ju de furstar som samarbetar med främmande makt som Magilre, Trakorien eller Ransard också.

Runt om bland bergen finns en del spirande små furstendömen, på vissa ställen (som runt Patax) börjar det att påminna om riktiga statsbildningar. Rikedomen som samlas i dessa områden tenderar dock att dra till sig giriga ögon...

Tänkte om man gör en politisk karta att markera området kring Patax som kärnområde, sedan några lydfurstar i närheten. Runt om spridda skurar av allierad till kejsarmakten. Vid Magilre några områden av magilliska lydfurstar, längs kusten furstar alierade med Ransard och Trakorien. Sedan några autonoma furstar som är i opposttion till kejsaren. Och så till stor del, nästan övervägande, områden som inte definieras politikt. De kan vara öde, men de flesta lyder under en småfurste som inte känner sig tvungen att buga sig för yttre makter.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

Bilder:

Bild
Bild
Bild
vije
Erebosisk Köpman
Inlägg: 372
Blev medlem: 2007-03-07 20:46

Inlägg av vije »

Tycker det här ser kanon ut! Har inte tid att komma med nåt vettigt nu, men ville bara utropa lite bifall :D
Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo »

skulle gärna vilja kasta in lite kaukasuskänsla här i drylo, ett område som bevisligen tagits över då och då ( samt där utomstående länder fortfarande utövar påverkan). Dock visar det sig oftast att dessa bergsfurstar (rätt benämning?) oftast snarare lyckas använda sig av det utländska inflytandet till sin egen fördel.

Terassodlingssättet är fantastiskt att applicera här, jag vill även slå ett slag för klan fejder, blodshämnd samt onda "von oben" furstar. Kanske lite frän kaukasisk stridsdans? (youtuba georgian balett som tips)

Frågan är dock vilken folkgrupp drylerna tillhör....jorer? väst nurgurer eller kanske en egen?......erdir?

Finns mycket att leka med här. Vi har alltid i min grupp spelat mycket i västra ereb och alltid saknat en bra grund för just Dryloområdet och ljusna...vore finnemang om vi/ni kunde slå ihop de kloka huvud som finns här för att skapa guld av denna ändock centralt belägna plats.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

gtjorgo skrev:skulle gärna vilja kasta in lite kaukasuskänsla här i drylo, ett område som bevisligen tagits över då och då ( samt där utomstående länder fortfarande utövar påverkan). Dock visar det sig oftast att dessa bergsfurstar (rätt benämning?) oftast snarare lyckas använda sig av det utländska inflytandet till sin egen fördel.

Terassodlingssättet är fantastiskt att applicera här, jag vill även slå ett slag för klan fejder, blodshämnd samt onda "von oben" furstar. Kanske lite frän kaukasisk stridsdans? (youtuba georgian balett som tips)

Frågan är dock vilken folkgrupp drylerna tillhör....jorer? väst nurgurer eller kanske en egen?......erdir?

Finns mycket att leka med här. Vi har alltid i min grupp spelat mycket i västra ereb och alltid saknat en bra grund för just Dryloområdet och ljusna...vore finnemang om vi/ni kunde slå ihop de kloka huvud som finns här för att skapa guld av denna ändock centralt belägna plats.
Lite kaukasus och stridsdans skall väll gå att klämma in mitt i allt det indianska!

Folkgrupp - ingen aning... :oops: Tänker mig nog att de skall tala et jorisk språk.

Absolut - spåna på!

Jag har också haft lite tankar om Pataxa som en plats där stenmagin av tradition varit stark. Dessa stenmagiker har uppfört Pataxas fantastiska broar och byggt borgar¨. De spelar även en cantral roll vid belägringar då de efter långa ceremonier kan rasera hela borgssidor, dragandes hundratals försvarare ner i avgrunden och skapandes möjlighet att storma borgen utan större problem.

Dessutom, vet inte om jag har skrivit det förr, regnskog i dalarna vilka då blir alltför sanka för att duga till odling. Folket bor på bergssidorna där man kan odla sin rovor och jordäpplen.
Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo »

'
Dessutom, vet inte om jag har skrivit det förr, regnskog i dalarna vilka då blir alltför sanka för att duga till odling. Folket bor på bergssidorna där man kan odla sin rovor och jordäpplen.
Kanske det här ligger en värme-elementarmagis-nod som gör att klimatet nere i dalarna är så pass tropiskt att regnskog växer i Pataxa?
Detta skulle dock innebära att en viss konkurans uppstår mellan dina stenmagiker (jordmagiker?) och de värmemagiker som då kanske skulle flockas kring noden?
Bara en tanke.

Finns det officiellt matrial om drylohalvön?
Mikael
Admin
Inlägg: 5153
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael »

gtjorgo skrev:'
Dessutom, vet inte om jag har skrivit det förr, regnskog i dalarna vilka då blir alltför sanka för att duga till odling. Folket bor på bergssidorna där man kan odla sin rovor och jordäpplen.
Kanske det här ligger en värme-elementarmagis-nod som gör att klimatet nere i dalarna är så pass tropiskt att regnskog växer i Pataxa?
Detta skulle dock innebära att en viss konkurans uppstår mellan dina stenmagiker (jordmagiker?) och de värmemagiker som då kanske skulle flockas kring noden?
Bara en tanke.

Finns det officiellt matrial om drylohalvön?
God tanke med magisk maktkamp, annars finns det regnskogar även på kallare bredddgrader men med annan typ av växtlighet (dvs inte djungel) och väldigt mkt regn, tex Nya Zeeland. Klomellien-Bzegustaöarna-Drylo-Saphyna, verkar vara bra ställe för magiker.

Inget officiellt material finns om Drylohalvön. Indicier kan räknas Dylerna som bor i bergen mot Magilre och Jorduashurers och Klavykers historiska storhetstider.
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 14:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil »

Mikael skrev:God tanke med magisk maktkamp, annars finns det regnskogar även på kallare bredddgrader men med annan typ av växtlighet (dvs inte djungel) och väldigt mkt regn, tex Nya Zeeland. Klomellien-Bzegustaöarna-Drylo-Saphyna, verkar vara bra ställe för magiker.
Det var den här typen av regnskog som jag hade i åtanke, inte djungel.
Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo »

ok, då hänger jag med :D
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 13:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Jan Erik Söderman »

Lite tankar som jag hoppas kunna passa in här eftersom det verkar passa väldigt bra.

Högmän
Dessa står att återfinna utan särskilt mycket förklaring i monsterboxens bok om humanoider. Jag vet inte om någon har använt dem förut men i min värld så har de en gång i urtiden innan den moderna människan spred ut sig dominerat södra ransar, Mirel och då tydligen också Dryloområdet. Jag tänker mig dessa som att de var mycket mäktiga elementarmagiker som med tiden växte både i fysisk kraft och storlek samt magisk sådan. Deras elementarmagi var mera shamanism baserad på en dyrkan av de fyra grundläggande elementen ifrån början men man kan tänka sig att de skulle ha en fallenhet för modern elementarmagi också. Jag ser definitivt att Högmän som är mycket långa skulle kunna vara släkt med både tolgulder och kanske på längre avstånd genom magi eller ganska otäcka sexuella akter med jättarna. De skulle i så fall vara ursprunget till Drylos urinvånare, Dyler och i viss mån även Mirelierna som isåfall får en förklaring på varför de inte pratar ett språk som är varken Narguriskt eller Joriskt. Det är helt enkelt en dialekt av Högmännens förlorade språk högmål. Högmännen själva är ett utdöende släkte då deras lynne och deras reproduktionscykel helt enkelt inte gör att de klarar av att samexistera med de mindre folkslagen. Om de nu har någon form av elementarprästerskap kan dessa eventuellt ha smittat av sig på de moderna invånarna av Drylo som i så fall är en blandning av Raner, Belgother, Klavyker, Mireler, Dyler, Högmän och en och annan Jorpagnisk ättling. Denna blandning är så pass egen att de kallas kort och gått för Dryler eller annat ord som talar om deras ursprung.
Tänker mig förövrigt att Mirelernas fornborgar, DVS ringmurar med en mindre by eller stad innanför, var det vanliga sättet för Högmännen att bo och det känns som att detta passar ganska bra in på en bergstopp här och var i det Dryliska landskapet också.

Grottstad
Appropå piratfästen så funderade jag på en stad som ligger i en fjord som man når genom att segla igenom en grotta som även är någon slags tvillingfästning i bergväggen kanske kallas de två fästena för Scylla och Charybdis. Staden är ett tillhåll för en ganska stor klan som ser sig själva som en nation. Dessa är vanligtvis inte intresserade av ren piratverksamhet utan tar snarare ut en slags tull av skepp som de infångar utmed Drylos kust. Själva staden kan även den delvis ligga inne i grottan för att ge den en relativt unik känsla. Det är mycket viktigt att den inte är en dvärgisk gruvstad utan att den är genuint annorlunda ifrån dessa fästen som alltså också finns i regionen.

Lysande Vägen
Det talades tidigare om att man kanske borde ha lite kopplingar mellan Magilre och Drylo. Detta kan vara så enkelt som att religionen är densamma efter att Magilliska missinärer har rört sig igenom regionen. Självklart finns det i ett så oländigt landskap som Drylo gott om andra mindre trosuppfattningar men på det hela taget har dessa länder blivit en del av Kerigasen av Munzgas område även om säkert den Pataxiska kyrkan gärna skulle se att det grundades ett separat Kerigassäte där. Konverteringen har gjorts på relativt fredlig väg genom olika former av handelsavtal och att den monoteistiska tron ofta kan framstå som starkare för den oinvigde än den polyteistiska så att man faktiskt helt enkelt övertalat folk om att gå över till LV. Se även Magillernas gåva att övertala folk med sin höga karisma och det faktum att deras språk är magiskt.

Morillisk Koloni
Det finns en stad i Magilre som heter Moril Dilaz som jag suttit och skrivit en hel del om. I all tysthet har Morillerna (Stadens invånare) utvecklat ett aldelles utomordentligt storhetsvansinne. Man kan tänka sig att detta har lett till att de har finansierat "bosättningsexpeditioner" till det relativt glesbefolkade Drylo. Dessa expeditioner har sedan kuvat de lokala stammarna och helt sonika stulit en del av den sydvästra kustremsan som en mindre lydstad som står under Moril Dilaz men som inte står under kungen av Munzga. Detta har än så länge inte blivit en anledning till inbördeskrig men allt eftersom handeln med Pataxierna och inkomsterna på det mer och mer befolkade "lugna" området ökar så kommer nog också Magilres sydliga adel att bli alltmer missnöjda med att inte kontrollera denna "Drylos oslipade ädelsten" Eventuellt kan stället heta något "uppfinningsrikt" som kolonier så ofta plägar göra i början som till exempel Neumoril även om den ifrån början hette Barxari.
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 13:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Jan Erik Söderman »

Värmenod
Det borde definitivt få finnas någon slags bebyggelse i anslutning till denna. Jag tänker mig att en grupp Serpenter eller Reptilmän har sökt sig hit. De har funnits här i vad lokalbefolkningen ser som en evighet och har försvarat noden ifrån andra även om de tillåter de som kommer i fredliga avsikter att besöka och till och med forska/dyrka vid platsen. Kanske är de dessutom färgade av sin omgivning och har antagit aggressivt svartröda färger i fjällen. Hur som helst har de byggt en mindre tempelstad där det inte bor så många men där arkitekturen är imponerande. Eventuellt hade de till och med hjälp av klavykerna med att bygga en Ziggurat under tiden för detta imperies dominans av halvön.
Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 13:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo »

Brior
1. Coro Partena:
"Det berättas att man i Coro Partena grävde upp en gammal häxmästare då man skulle anlägga en damm för karpar. Mannen var instängd i en förseglad kopparurna från någon uråldrig civilisation. Blek och kletig som en inälvsmask var han och förångades i solskenet utan att någon lyckades förstå vem han var eller tolka hans klanglösa, allt mer desperata pladder."
Vissa förslag från "svävande platser-tråden" placerar Coro Partena I Drylo. Var detta en av magikerna från "den magiska högkulturen" som beskrivs ha legat i Klomellien?

Söderman
Tänker mig förövrigt att Mirelernas fornborgar, DVS ringmurar med en mindre by eller stad innanför, var det vanliga sättet för Högmännen att bo och det känns som att detta passar ganska bra in på en bergstopp här och var i det Dryliska landskapet också.
Kan detta vara en sådan Drylisk befästningsbostad?
Bild
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 13:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Jan Erik Söderman »

Nice
Sorry can't brain today, I have the dumb.
Don Kennetho
Trakorisk Svavelskeppare
Inlägg: 16
Blev medlem: 2007-06-19 19:18
Kontakt:

Re: Pataxa - Vit fläck Drylo

Inlägg av Don Kennetho »

Jag har för många år sedan skrivit ett äventyr som utspelar sig i denna trakt (ett på drygt 1000 handskrivna sidor :roll: ). Området är ett gammalt, bergigt kungarike vid namn Gamorien som förbannades av gudarna för sin konungs ondskas skull, och är sedan dess täckt av en evig dimma. Sedan dess har området undvikits av andra människor och makter vilket förklarar varför det inte påverkat maktbalansen i övrigt i regionen.

Förstår att ni redan har andra planer som jag läser här, men tänkte det kunde vara kul att lyfta lite olika varianter av de okända områdena som säkert finns bland spelledare ute i Sverige. :)
Mikael
Admin
Inlägg: 5153
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Re: Pataxa - Vit fläck Drylo

Inlägg av Mikael »

Don Kennetho skrev:Jag har för många år sedan skrivit ett äventyr som utspelar sig i denna trakt (ett på drygt 1000 handskrivna sidor :roll: ). Området är ett gammalt, bergigt kungarike vid namn Gamorien som förbannades av gudarna för sin konungs ondskas skull, och är sedan dess täckt av en evig dimma. Sedan dess har området undvikits av andra människor och makter vilket förklarar varför det inte påverkat maktbalansen i övrigt i regionen.

Förstår att ni redan har andra planer som jag läser här, men tänkte det kunde vara kul att lyfta lite olika varianter av de okända områdena som säkert finns bland spelledare ute i Sverige. :)
Inte alls. Inga vita fläckar är officilla utan har medvetet lämnats öppna för att vi här under Vita Fläckar ska samla en rad förslag att fritt välja mellan. Undantaget är Briors Kalklanden som i princip blivit officiella.

Lägg därför upp din version under ny tråd: "Gamorien - Vit Fläck Drylo". Jag ser fram emot att läsa mer.
Skriv svar