Alvers kunskap om kunfluxerna

Ereb Altors övergripande historia
Post Reply
crilloan
Jordakisk Bärsärk
Posts: 39
Joined: 2019-01-16 09:23

Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by crilloan »

Hej!

I vår strävan att klubba klassikerna och ta oss igenom Ereb Altor har vi kommit till marsklandet. (ska skriva ihop en kort krönika)
Våra äventyrare har stannat till och övernattar hos alverna där.

Vad vet alverna om konfluxerna?

De blev väl delvis mat åt köttbitarna de med?

(en av karaktärerna har blivit novis i en orden som har som mål att minimera skadeverkningarna av konfluxen och kämpa mot Oktagonen och ställde i vårt mellanspel en fråga)

Hälsningar
C
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1122
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by skaraborgarn »

Drabbades silveralver, grottalver och havsalver alls?
Fast de kanske inte har så mycket att komma med då de inte drabbades så hårt.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by birkebeineren »

Det kan vara så att alverna vet om konfluxerna och att dessa förekommer men likt andra varelser på Altor vet de inte när eller vart. Alverna är dock skickliga astronomer och kan göra mycket precisa antagelser när en konflux närmar sig. De är även kunniga i Altors historia och kan tolka skeenden inför en ödespunkt. Men, och det är ett viktigt men, de försöker inte själva dominera en konflux då detta skulle vara i strid med läran om att endast bevara det bestående. Möjligtvis kan de kunna tänkas bistå andra som vill förhindra att något som skulle bryta mot Tevatenus lära inträffar men de rör sig då i en gråzon...

Hur ställer de sig exempelvis inför vetskapen om att tjänare till de odödas gudinna Imaria försöker använda den femte konfluxen till att frigöra sig från de bojor hon lades i vid den tredje konfluxen?

Alven Melealina från Oraklets fyra ögon blandar sig in i händelserna inför den femte konfluxen men det kan mera vara att hon har en roll som väktare av Multiversums balans och den är nu hotat genom Shaguls fifflanden med skaparpennor och världsrunor.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by birkebeineren »

Intressant i sammanhanget är att alven Nillinia den visa, en Tevatenus budbärare och Altors andra Drakmästare (Sinkadus 24) inte verkar ha kunnat förutse den tredje konfluxen även om hon hann ta tillflykt i en grotta (tillsammans med fyra drakar) och överlevde köttbitarnas härjningar.
crilloan
Jordakisk Bärsärk
Posts: 39
Joined: 2019-01-16 09:23

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by crilloan »

Tack för lite input.

Då har jag lite matnyttigt jag kan lägga i vår mellanspelskanal på discord.
Kortfattat, alverna känner till konfluxerna, men de drabbas på samma sätt som andra intelligenta varelser. I fallet med den senaste konfluxen med kötbitarna kan dethända att det finns grottalvsklaner som har mer info (men om det finns grottalver så är det inget som 99.99 % av människorna vet om var de finns.

Så, en ledare för ett litet samhälle med Alver i Floden Orquins delta känner till att det verkar finnas regelbundna katastrofer/omställningar av världen och att den senaste kom söderifrån med stora stormar av köttbitare, han kanske kan ge en ledtråd till ngn som vet om kopplingen mellan köttbitarna och Tupagon, Oktagonen (men själv vet han inget)

/C
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by Snibben »

Intressant fråga.
Svaret är: Ja.

att konfluxerna sker är inte någon hemlighet för Altors lärde. Kunskapen om astrologi uppkom någon gång på stenarnas ålder och har utvecklats som en vetenskap sedan dess.

Tredje konfluxen var sålunda ingen överraskning. Astrologer kunde lätt räkna ut att något omfattande skulle hända men de kunde bara inte se vad. Alvernas astrologer borde därför också varit bredda på att något skulle hända.

Konfluxer är omvälvande tider och även om det händer mycket negativa saker, som att Erbes södra befolkning blir decimerad av en invasion av jätteinsekter, så kan även positiva saker ske som att en ny profet grundlägger en religion som snart kommer att bli världsdominerande. Man kan därför anta att vid den tredje konfluxen hade man så lite kunskap om vad en konflux innebar att man inte riktigt visste hur pass stort det skulle påverka Jorpagna eller Yndar.

Hur påverkade då den tredje konfluxen alverna. Just nu har ingen tagit fram någon historia om detta. Om de påverkades av köttbitarna gäller detta bara de alver som levde i sydvästra och södra Ereb. Östra och norra Ereb påverkades på andra sätt. Kanske alverna hade sina egna problem under denna tid? Kanske dog en besjälad skog någonstans, Tavetenu såras och förvandlas till den distanserade gudinna hon beskrivs som här på forumet, Blodsalverna får sin förbannelse kastad över sig, en alvisk kung föds som grundlägger ett stort alviskt kungadömme vars like inte setts förut, stora slag mot orcher som ser ljusskenen på himlen som lyckobringande (Rakohras fall). Konfluxerna är omvälvande tider för alla på Altor.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1122
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by skaraborgarn »

Efter konfluxen föddes många alvbarn?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by Snibben »

skaraborgarn wrote: 2021-05-22 21:24 Efter konfluxen föddes många alvbarn?
Du tänker att det var många alver som dog?

Som bekant så finns det bara ett visst antal alvfolkssjälar på Altor som reinkarneras - men tänk så om de alver som dog under konfluxen inte kan återfödas. Deras själar svaldes istället av något magiskt fenomen som uppträdde och är nu mera bortom Tavtenus omsorg (till hennes stora förtvivlan).
Som sagt det händer en massa saker under konfluxerna.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1122
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by skaraborgarn »

Alver inte kan återfödas? Låter som något man hittat på i efterhand.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Alvers kunskap om kunfluxerna

Post by birkebeineren »

Citerar här undantagsvis direkt ur en officiell källa men ordlyden är svår att återge annars. Från ”Den femte konfluxen”:
Konfluximetrisk kommentar (i brev mellan lärda herrar)

Bäste herre! Förvisserligen synes Mig Edra spörsmål vara av synnerligen obegåvat slag. Nännes Mig dock av ren rättfärd och medlidnad nämnas Edert opasserligt osköna antagande rörande Confluxa Quadra. Tidskonvertibeln skall sättas i jämna hexibler. Sålunda motsvaras timmen av sex landmeter — icke mer', icke mindre — då konfluximetriske distanser avses beräknas. Detta torde vara uppenbart för var tänkande varelse högre än svinet.

Misskunnerligast Sambarsynd Coria, syntaldicus astrometricus
Vi vet inte så mycket om vem dessa lärda herrar är, när deras brevväxling försiggick eller hur just detta brev hamnade i Etemenankitemplet i Isakra men vi kan ana utifrån den trakoriska otrevliga stilen i formulerandet att de verkat i just den trakoriska kulturvärlden.

Fast om vi lånar lite inspiration från böckerna i Erik Granströms Konfluxsvit så är Sambarsynd Coria en av Merelds högsta präster. Denna animistskolade östat i västra Ereb lär ha kontakter med älvfolken och således vara en plats där alver har tillgång till kunskap om konfluxerna.

Det kan ju också vara så att Sambarsynd Coria har sin kunskap från alverna och att förmedlingen gått den vägen.
Post Reply