Äventyr till EDD: Kapten Gishne och hans lönnmördare

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Post Reply
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 943
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Äventyr till EDD: Kapten Gishne och hans lönnmördare

Post by skaraborgarn »

Äventyr till EDD: Kapten Gishne och hans lönnmördare

Råttmannen Gishne var född och uppvuxen på flygön Carador. Men han tyckte livet där var långtråkigt. Efter en olycka då han föll av ön men räddats i efter ett fall på femhundra meter av en silveralv tyckte han det var dags att bege sig ner till jordytan. Det är inte lätt för en ensam råttman att ge sig ut å äventyr, särskilt som han är uppväxt på en flygö. Men Gishne han lyckades förvånats värt väl ändå.

Efter några år träffade han några råttmän, tuffa typer som i åratal letat efter det berömda svärdet Sakknis men nu försörjde sig som tjuvar och rövare. Han slog följe med dem och blev på grund av sin intelligens och list ledare. Allt gick inte väl, de små tjuvarna greps. Adelsmannen som gripit dem på sina ägor fick dock ett förslag av Gishne. I en av de otaliga feodala fejder som utspelats var adelsmannen i färd med att belägra en fiendes borg. Gishne erbjöd sig då resurserna att inta borgen minskade att med sina män ta sig in i borgen och se till att den föll. Adelsmannen tyckte att ett gott skratt ändå var något värt och gick med på förslaget. Gishne och hans män tog sig in i borgen satte eld på förråden och tog sig ut igen. Borgen gav upp efter en vecka.

Allt sedan dess har Gishne nu titulerad kapten Gishne och hans män blivit professionella legoknektar. De utför sabotage, lönnmord och andra ljusskygga aktiviteter. De har ofta tagit sig in i fästen, borgar och slott och utfört både det ena och det andra. Dessvärre anser en del andra råttmän att Gishne och hans män är lite för tuffa och farliga. Giftmord och anlagda bränder drar de flesta sig för. Tvärtom det är deras specialitet. Några har velat i sin tur ansluta sig till den lilla truppen men kraven är höga. Man måste med råttmännens mått vara stark, uthållig och skicklig på att smyga och gömma sig. En annan sak är att de som vill vara med måste vara tålmodiga. Råttmän är ofta energiska och rastlösa. Att exempelvis ligga gömd i något skrymsle eller uppe vid en taknock och stanna där i kanske 12 timmar är påfrestande. Vidare vet de som vill gå med att de riskera livet. De är små och deras motståndare stora och starka.

Gishne vill inte bo på Caranor men han har ändå positiv syn på ön som kan flyga. Han skulle aldrig anfalla älvfolk eller samarbeta med detta folkslags fiender som odöda eller svartfolk. Givetvis strider han och hans män inte emot andra råttmän.

Äventyrsförslag
Rollpersonerna är råttmän och träffar sina fränder. Kanske de ansluter sig?
Rollpersonerna är älvfolk och träffar råttmännen. Gishne vill ta redan på om de vet vad som sker på Caranor. Är någon eller alla silveralver blir det genast mer intressant.
Rollpersonerna är med i något krig och är antingen på samma sida som råttmännen eller deras fiender.
Rollpersonerna får i uppdrag att utreda ett lönnmord. Gishne är mördaren.
Rollpersonerna behöver få tag i lönnmördare för eget bruk.
Rollpersonerna får i uppdrag att hitta Gishne för att deras uppdragsgivare önskar anställa råttmännen.
Rollpersonerna har retat någon rik och mäktig person som anställt råttmännen för att ta deras liv eller stjäla något viktig från dem.
Rollpersonerna anställs av Gishne som behöver deras hjälp.

Gishne

STY 6
STO 2
FYS 11
SMI 21
INT 18
PSY 16
KAR 13
KP 7
SB -

Färdigheter
Botanik 8
Drogkunskap 13
Geografi 12
Kulturkännedom generell 12
Kulturkännedom älvfolk 17
Läsa/skriva råttspråket B4
Läsa/skriva älviska B2
Läsa/skriva jori B3
värdesätta generell 5
Dolk 16
Taktik 17
Slagsmål 12
Köpslå 12
Muta 8
Tala råttiska B5
Tala älviska B3
Tala jori B3
Övertala 15
Finna dolda ting 12
Lyssna 12
Upptäcka fara 11
Akrobatik B4
Gömma sig 18
Hoppa 16
Hantera fällor 8
Klättra 18
Låsdyrkning 10
Smyga 18
Stjäla föremål 15
Kamouflage 18
Simma B3
Spåra 15
Överlevnad generell 5

Typisk lönnmördare

STY 6
STO 2
FYS 10
SMI 22
INT 13
PSY 14
KAR 10
KP 6
SB -
Färdigheter
Geografi 10
Kulturkännedom generell 7
Läsa/skriva råttspråket B2
Läsa/skriva jori B2
Dolk 12
Kortsvärd 13
Liten båge 12
Taktik 5
Slagsmål 12
Tala råttiska B5
Tala jori B3
Finna dolda ting 8
Lyssna 10
Upptäcka fara 10
Gömma sig 18
Hoppa 14
Hantera fällor 5
Klättra 17
Låsdyrkning 8
Smyga 18
Stjäla föremål 10
Kamouflage 17
Simma B2
Spåra 15
Överlevnad generell 5

Räkna med att de har gift med sig. Förgiftade vapen eller gift som ska läggas i mat eller vatten.
Post Reply