Äventyr till EDD: de 12 kentaurerna

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Post Reply
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 932
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Äventyr till EDD: de 12 kentaurerna

Post by skaraborgarn »

De 12 kentaurerna

Förord
Detta är ett äventyr som är ganska okomplicerat men också våldsamt. Man ska i princip bara besegra några mäktiga varelser. Äventyret är lämpligt för rollpersonskaraktärer som är krigare även om andra yrken förstås också går bra. Människor är nog det som är mest lämpligt att spela. Gruppen bör väl vara 4-5 personer.
Spelledaren får själv avgöra var äventyret utspelas. Behövs det göras ändringar så gör dessa.

Bakgrund
För många år sedan härjades trakten där äventyret utspelas av svartalfer. Dessa kom ridandes på sina ulvar och gjorde livet svårt och farligt för bönderna. I flera år härjade de innan folket slutligen fick hjälp av en stam kentaurer som anlände. Dessa lyckades besegra svartalferna som sedan aldrig visats sig mer. Folket var tacksamt och bad de överlevande kentaurerna omkring 30 individer stanna i trakten. Så skedde. Kentaurerna sköte skyddandet av folket och folket gav kentaurerna mat och anordnade boplatser åt dem. Tiden gick, kentaureran var effektiva i sitt arbete och få rövare och laglösa fanns i trakten.
Men tiden gick. Området är fortfarande en ganska säker plats att leva vid men kentaurerna har minskat, några tröttnade och ville resa sin väg, en annan orsak var att få av dem var kvinnor. Nu är det 12 kentaurer alla män och de flesta unga sådana som lever i trakten.

Den nya generationen kentaurer har blivit mer av en plåga än resurs för folket. De var uttråkade men insåg också sitt värde. Om inte de skyddade folket, ja vem skulle då göra det? För fem år sedan började de bli mer utmanande och provokativa. De började införa avgifter och tullar. Enskilda personer som var ute på vägarna trakasserades. För två år sedan kom det första dödsfallet då två drängar som varit på fest kom i bråk med dem. En minoutarfamilj som slog sig ner i området och började bruka mark vägrade ge efter för deras översitteri. De mördades och deras hus brändes ner. Två kringvandrande musikanter misshandlades så svårt att den ene dog och den andre blev invalid. Totalt har 16 personer varav nio från trakten mist livet.

Allt fler är kritiska mot kentaurerna, men fortfarande finns det de som anser de gör mer nytta än skada. Det är främst de fattiga som har sistnämnda åsikt. De drabbas inte fullt så hårt av tal om vägtullar och avgifter. Men folket har få eller inga vapen.

Rollpersonerna anländer
Rollpersonerna kommer färdandes på vägen. De ser en grupp på åtta kentaurer komma emot dem. Rollpersonerna har troligen den uppfattningen att kentaurer är bra varelser men när de kommer fram säger deras anförare.
Det är vägtull här. Alla som färdas här måste betala 10 silvermynt per person och fem för riddjur.
Spelledaren bör beskriva kentaurerna som välbeväpnade samt låta rollpersonerna inse att de är chanslösa om det blir strid. Lite beroende på vad rollpersonerna är för några kan det bli tal om mer avgifter. Vapen och rustningar kan beläggas med avgift och rika och förmögna får betala extra.
När kentaurerna gett sig av är rollpersonerna säkerligen både arga men också något fattiga. En bonde med sin vagn kommer färdandes. Denne som heter Bolindhe stannar och säger att han såg vad som skedde. Han ska till köpingen Laxköping med lite varor och säger att det är det närmaste man kan komma en stad eller handelsplats i trakten. Bolindhe erbjuder sig att visa vägen och passar på att berätta om kentaurerna. Bonden är en trevlig herre och han säger när ni närmar er köpingen att jag känner två herrar som kan hjälpa er. Han blinkar med ena ögat. Strax efter stannar han vid en smedja och ropar: Boglouff du var vänner på besök.

Dvärgarna
I smedjan bor det två dvärgar. De är två äldre herrar varav den ene är enbent. Bonden säger innan han reser vidare. De har problem med hästskor. Den ene dvärgen säger med en suck. Ja hästar som skor sig är ett problem.
Dvärgarna som heter Boglouff och Grundyhl berättar samma historia som Bohlinde. De är utledda på kentaurernas trakasserier samt att de tvingar smeden att sko deras fötter samt laga och reparera vapen gratis. En förödmjukelse för en ekonomiskt sinnad dvärg.

Värre kommer det bli säger smeden. De vill att jag ska göra rustningar åt dem. Men jag säger att jag har ont om järn. Ledaren för dem, dvärgen spottar, vill ha vapen i mithril!
Smeden går ut han frågar en pojke m det finns kentaurer i närheten. Det gör det inte. Han säger att ni allihop ska bege er till värdshuset. Väl där finner ni Cedlin.

Cedlin är köpingens rådäldste den som har förtroendet att leda och styra. Han talar lite med dvärgarna och säger sedan till rollpersonerna. Jag ska vara ärlig, de har blivit ett problem. Vi får höra om nya övergrepp och hot nästan dagligen. Men vi har levt under deras beskydd länge så ingen här kan slåss med dem. Han tar en paus och ropar att en tjänarinna ska komma med öl. Dryckerna serveras och han fortsätter. Oskadliggör dem. Ni får 20 silvermynt för varje svans ni tar hit. Kanske inte mycket men ni får det de tagit de senaste åren.
Celdin låter förstå att det är allvarligt, några av de yngsta av kentaurerna har varit närgångna mot kvinnor och han befarar att det är en tidsfråga innan något allvarligt händer.

(Om rollpersonerna tycker det är snålt med 20 så kan han gå upp till 50. Om rollpersonerna av någon anledning vägrar så bjuder Celdin på en ny runda. Detta öl innehåller starkt sömnmedel STY 18. När rollpersonerna vaknar så är de i en fängelsehåla och kentaurerna kommer dit. Då Celdin sagt att rollpersonerna är tjuvar och mördare lär kentaurerna göra processen kort med dem och äventyret är slut.)

Dvärgarna står på rollpersonernas sida och Celdin låter tillverka en lista där det står vilka som är emot och vilka som är för kentaurerna. De som man inte vet vilken sida de står på utelämnar han.
Kentaurerna brukar vara ute i grupper om tre -fyra åt gången. Minst två är alltid vid kentaurernas hus. Rollpersonerna hade nog otur då de träffade åtta kentaurer, kanske var det två grupper som skulle träffas där de kom färdande.
Om inte rollpersonerna kommer på hur de ska gå tillväga kan kanske några av dessa förslag vara till hjälp
Sök och förstör

Rollpersonerna reser runt och dräper kentaurer de finner.
Utmaning

Rollpersonerna låter utmana alla tolv. Blir en stor strid.
Luras

Rollpersonerna försöker lura mindre grupper eller enskilda kentaurer till en plats där man kan ta dem av daga. Bjud på fest men de kan bli farliga att ha att göra med.

Området äventyret utspelas i

Laxköping
80 innevånare har köpingen. Den är inte stor men är den enda kommersiella centrumet på många dagsritters avstånd. Förutom smed har man skräddare, skomakare, repslagare, en köpman som säljer lite diverse dock inga riddjur eller vapen. Barnen, 12 stycken i åldrarna 7-14 år går i skola fyra dagar i veckan tre timmar. 20 män är i vapenför ålder men ingen kan eller vill slåss.
Nio av tio i Laxköping är trötta på kentaurer. Laxköping ligger vid sjön Laxvattnet. Fyra fiskebåtar finns i den lilla hamnen.

Byarna
Byarna i området är Östby 60 inv, Västby 55 inv, Norrby 38, Fiskeby 23, Lilla Träskby 21 och Stora Träskby 23 inv.
I Norrby och Stora och Lilla Träskby som båda ligger norr om ett större träsk är folk till 100 % lojala mot kentaurerna. Byarna är små och ligger i områdets utkanter. De är ganska fattiga de som bor här så de berörs så mycket inte av avgifter och tullar. Fiskeby som ligger norr om köpingen är nog den mest negativa byn. Fiskarna ser mest kentaurerna då de varit i Laxköping och ska på hemväg. Västby har 80 % kentaurfintliga åsikter medan Östby är negativa till 65 %.
Ingen är intresserad av att hjälpa till. Inte ens Bohlinde som bor i Västby. Däremot är det risk att folk som är lojala med kentaurerna försöker varna dessa. Spelledaren får själv bedöma hur stor chans och hur fort det tar för dem att hämta sina fyrbenta vänner.
Området är uppodlad mark för jordbruk. I norr ligger det skog som är tätt och svårforcerad. I Sydöst ligger träsket och norr om det träskbyarna. Öster om träsket börjar ett skogsområde som sträcker sig till Laxvattnet.
Norr om Laxköping nordöst om Västby och söder om Fiskeby ligger Storkullen en lång kulle som är på sin högsta punkt 4.5 meter hög.

Laxköping förbinds genom ”stora vägen” med Västby och Östby. Vid denna väg ha eknaturerna ett hus, ett stort med något slitet blockhus där fyra av dem brukar sova eller ha som utgångspunkt. På kullen ligger ett liknande hus där de övriga bor.
Kentaurerna hus innehåller ingenting av vikt. De har nästan inga möbler, de behöver dem inte. Man kan hitta mat och hästfiltar men det är inte av intresse. Eldstad finns och ved samt brunn.
Huset på kullen har två kistor som är låsta. Kentaurernas ledare har nycklarna i ett band om halsen. I den ena kistan innehåller skinnpåsar med 230 silvermynt och 125 kopparmynt. De andra innehåller 70 guldmynt och två silvertallrikar värda 190 silvermynt styck samt två försilvrade dryckeshorn värda 100 silvermynt vardera.
Äventyret slut?
Äventyret är slut. Folket tackar rollpersonerna för att de besegrat de onda kentaurerna och de erbjuds stanna och ta hand om vakttjänsten.

Nja, vill spelledaren vara lite stygg så kan det nu avslöjas att allt tal om kentaurerna och deras uppträdanden var lögn. Egentligen vill Celdin och dvärgarna ha bort dem. Man har nämligen hittat malm i kullen och med alla skog i norr och söder kan man börja drift i stor skala. Många i trakten är emot detta men en del för. Kentaurerna var emot.
Kentaurerna var oskyldiga till allt tal. Minoutarerna de dräpte var ingen familj utan inhyrda bråkmakare. De personer de dödat och skadat har varit folk som försökt tvinga folk i byarna att acceptera gruvans öppnande. Onda män som försökt med hot och våld få folk att böja sig för några giriga dvärgar och deras kumpaner.
Som salt i öppet sår är det om man vill vara extra stygg det faktum att kentaurerna inte är ensamma. Tvärtom deras fränder har varit borta för att hjälpa alver att strida mot svartfolk. Nu kommer 40 tungt beväpnade kentaurer med stadsvana tillbaks. Aj aj, hur ska det gå?

SLP

Boglouff
Smeden följde med en grupp krigiska fränder ut i världen för många år sedan. Dvärgsoldater beväpnade med yxor och rustningar känna gott om pengar i krig. Bogoluff var dock inte med som krigare utan smed för sådan behövs när rustningar ska lagas och svärd smidas. Hur som helst så gick det bra. Efter några decennier som soldatsmed tröttnade han och gav sig ut för att se sig om. Till Laxköping kom han för cirka 60 år sedan. Smeden hade dött och Bogoluff fick erbjudandet att hoppa in och ta över smedjan, kunder, ja allt. Han har blivit kvar men märker också hur kentaurerna blir värre och värre.
Utseende: Typisk dvärg, det mörkbruna håret och skägget har gråa strån och de börjar bli fler och fler.

Grundegenskaper
STY 16
STO 7
FYS 12
SMI 10
INT 15
PSY 14
KAR 13
KP 10
SB –

Färdigheter
Geografi 7
Geologi 8
Historia 12
Läsa/skriva dvärgiska B4
Läsa/skriva människospråk B3
Kulturkännedom generell 6
Smide hantverk B5
Räkna B5
Värdesätta generell 12
Stridshammare 13
Lätt armborst 8
Slagsmål 8
Köpslå 15
Tala dvärgiska B5
Tala människospråk B4
Övertala 10
Finna dolda ting 8
Upptäcka fara 8

Har en stridshammare som han själv tillverkat.
Armborst med 20 skäktor

Ska han rusta sig för strid så har han ett harnesk av ringläder samt armskenor av mithril. På huvudet sätter han vad som kan beskrivas som en ”romersk” hjälm.

Grundyhl
Kriget var Grundyhls yrke och han skötte sig bra, han blev underbefäl men han förlorade ett bene i en strid mot en brun anka. Grundyhl fick brev från sin vän som blivit smed i Laxköping och kom på besök. Det är tre år sedan. Den gamle krigaren hjälper sin gamle vän i smedjan samt berättar minnen för de få gäster som finns på värdshuset.
Utseende: Det rödbruna håret har börjat försvinna på huvudet, skägget är dock fortfarande långt och flätat, en tradition från soldatlivet. Ganska lång för att vara dvärg. Vänsterben är borta men träben finns där istället.

Grundegenskaper
STY 18
STO 8
FYS 13
SMI 11
INT 13
PSY 13
KAR 12
KP 10
SB –

Färdigheter
Första hjälpen 7
Geografi 8
Geologi 9
Läsa/skriva dvärgiska B3
Läsa/skriva människospråk B2
Kulturkännedom generell 8
Hantverk smide B2
Dolk 12
Dra vapen 8
Kortspjut 12
Morgonstjärna 15
Obeväpnad strid 8
Taktik 5
Tungt armborst 15
Tala dvärgiska B5
Tala människospråk B4
Finna dolda ting 9
Upptäcka fara 10

Välbeväpnad som det anstår en gammal knekt. Har ringbrynja som täcker bål och armar. På huvudet har han en öppen hjälm. Den är gjord av mithril.

Gomandin
Den äldste av kentaurerna. Är numera sällan ute på patrull på vägarna. De yngre rapproterar nog inte alltid vad som sker och vad de gör. Han är lite som en far som ogillar sina barns bettende men som också backar upp och försvarar dem om så behövs.
Man kan förhandla med Gomandin. Men han tänker inte ta initiativ till det.

Grundegenskaper
STY 20
STO 27
FYS 12
SMI 12
INT 14
PSY 13
KAR 13
KP 20
SB +1T6

Färdigheter
Administration/juridik 5
Områdeskännedom 18
Långspjut 17
Långbåge 17
Dolk 17
Taktik 5
Obeväpnad strid 10
Tala kentauriska B5
Tala människospråk B4
Övertala 10
Hoppa 18
Finna dolda ting 17
Upptäcka fara 17
Ilmarsch 15

Bär på människokroppen läderharnesk som täcker bål och armar. 1 poängs naturligt skydd på hela kroppen

11 kentaurer

Unga, kaxiga, men inte de smartaste.

Grundegenskaper
STY 19
STO 26
FYS 12
SMI 13
INT 9
PSY 11
KAR 10
KP
SB + 1T6

Färdigheter
Områdeskännedom 13
Långspjut 10
Långbåge 10
Obeväpnad strid 8
Tala kentauriska B4
Tala människospråk B4
Finna dolda ting 7
Upptäcka fara 9
Hoppa 13
Ilmarsch 10

Fem av dem har läderharnesk på människokroppen. Alla har1 poängs naturligt skydd på hela kroppen.
Post Reply