Äventyr till Expert: Svärdet

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Post Reply
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 932
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Äventyr till Expert: Svärdet

Post by skaraborgarn »

Svärdet

Förord:
Detta äventyr kräver att rollpersonerna är råttmän. Såväl de som spelledaren bör läsa på och få kännedom om detta folk. Reglerna är till Expert.Det är ett mycket enkelt äventyr men det beror på att det är meningen av vara första delen av en kampanj.

Bakgrund:
På silveralvernas flygande ö Caranor lever en grupp råttmän. Bland det hundratal individer finns rollpersonerna. Ett brev har kommit i er hövdings händer. Det innehåller kunskap om det försvunna svärdet Sakkinis. Nu har det ju hänt förut att det ryktats att svärdet funnits lite här och var. Många har genom åren försökt tjäna en hacka på falsk information och ibland har råttmännen fallit offer för sitt eget önsketänkande. Men denna gång finns det med en avbild av svärdet. De äldre råttmännen har studerat teckningen och jämfört med den kunskap som finns om Sakkinis och ansett att det är en mycket trogen avbild.

Vem säger sig då ha kunskap om svärdet? Vad ni vet är det en man som varit i häxmästaren av svarta tornets tjänst men som rymt från denne. Mannen som kallar sig Weijbul är i norra Kardien. Norr om Askeskog gömmer mannen sig tillsammans med sin hustru.
De äldre råttmännen är tveksamma om denne Weijbul, men er hövding Didi är mer impulsiv och anser att saken måste undersökas. Uppdraget borde inte vara allt för svårt. Vet personen mer så kontaktar ni bara de äldre samt hövdingen så får ni nya order. Era vänner silveralverna kommer förstås att hjälpa er.

Uppdrag:
Ni kommer att få hjälp av silveralverna att ta er från Goiana där ni släpps ner och sedan ta er till mannen som kommer att möta er vid en liten by. Weijbul som varit i Kardiens arvfiendes tjänst vill inte att detta lands myndigheter får redan på vem han är. Han är rädd att tas till fånga och torteras för att berätta om sin tid hos häxmästaren. Han vill börja ett nytt liv så långt bort som möjligt.

RP får den utrustning som de tro sig behöva, samt 30 guldmynt. Era vänner silveralverna är inte så bekanta med Kardien men de har varit i kontakt med skogsalverna i Goiana som kommer sända till er hjälp två spejare.

Caranor beger sig till alvskogen Goiana och där släpps ni i land med hjälp av de bevingade alverna. Ni tas emot av en skogsalv och en halvalv som utan att spilla tid tar er med på färden västerut. Då ni vill hålla ert uppdrag hemligt så ar ni inte vanliga vägar utan reser i vildmarken. Byn ni ska till heter Kungsvattnet. Ni får var sin påse med eniribröd som proviant.
Weijbul ska kännas igen då han har en röd hatt samt en mörkblå kappa.

Till SL. Råttmännen på Caranor besöker förstås Ereb Altor men det är inte dagligen. Försök få spelarna att inse att de är barn av den flygande ön. Belöna spelarna om de förstår att som råttmän är de nervösa men nyfikna. Resan kommer nog ta fem till sju dagar.

Vill SL lägga in något under färden till byn så varsågod.

Kungsvattnet
Byn med det ståtliga namnet är knappat värt att kalla ens för en by. Den består av tre gårdar. Halvalven Brimindon säger om någon frågar att namnet kommer för att en kung någon gång ska ha jagat i området och funnit vattnet i bäcken som rinner i närheten av byn uppfriskande. Innan ni går in i byn säger Brimindon åt er och sin alvvän Flamindel att vänta. Han går mot byn och ni väntar en bit från vägen i ett buskage. Ni väntar en halvtimme, en timme och när er alvvän tycker att ni borde undersöka varför det dröjer, halvalven har varit borta snart två timmar kommer denne springande. Brimindon är helt uppriven. Han hämtar andan och berättar att alla i byn är döda. Någon eller några har dödat alla män kvinnor och barn inalles 17 personer. De har varit döda några timmar. Husen har sökts igenom och mycket är sönderslaget dock är värdesaker och även pengar har lämnats kvar.

Brimindon undrar vad ni vill ska ske. Ska ni lämna området och beger så fort som möjligt till Goiana eller ska ni meddela närmaste myndighet? Han avråder er från att gå in i byn för de döda har verkligen massakrerats. Medan ni sitter och funderar, skogsalven vill att ni ska ger er till Goiana märker ni att en man kommer stapplande från byn. Mannen har en röd hatt och en blå kappa.

Mötet med Weijbul
Flamindel gör sin båge beredd men hans vän hejdar honom. Mannen är skadad säger han och går fram emot denne. Mannen faller ihop men reser sig någorlunda och säger det är jag som är Weijbul. Han svimmar av utmattning men era spejarkamrater lyckas förbinda hans sår. Kan någon av RP första hjälpen eller någon annan nyttig färdighet så kan denne försöka hjälpa till.

Weijbul återhämtar sig. Skogsalven tar sin fältflaska med vatten och lägger i några blad i denna och skakar om. Sedan låter han den skadade dricka. Weijbul blir märkbart bättre och han börjar tala innan någon hinner fråga någonting.

Jag var i häxmästarens tjänst i många år. Tidigare var jag legoknekt och slogs än här och än där. Sedan kom jag i svarta tornets tjänst och blev slavuppsyningsman. Ett enkelt men skitigt arbete. Jag och några orcher plågade folk till att arbeta i häxmästarens gruvor. Men tiden gick och en dag fick jag en present av häxmästaren. De hade tillfångatagit några kvinnor och dessa var inte ämnade som arbetsslavar utan vi fick dem som en bonus. Zehra hette henne jag fick.

Weijbul tar en paus och suckar, dricker ur skogsalvens flaska och fortsätter.

Jag blev kär. Gamla karl, kär för första gången sedan jag vet inte vad. Jag tror Zehra tyckte om mig också, eller ja hon förstod att hon hade det bättre hos mig än hos de andra. Livet jag levde kändes meninglöst och jag ville bort. Men ska man lämna häxmästaren behöver man pengar. Alla tror att häxmästaren bara bor i ett stort torn och allt han äger och har är i tornet. Det är fel. Han har en del andra befästningar och några mil norr om sitt förbannade torn har han i ett berg en slags kammare för en del skatter däribland en del föremål förutom pengar. Där ska han ha det svärd ni råttmän letar efter.

Han dricker ännu en klunk ur flaskan och försätter.

Ja jag vet vad ni vill fråga. Ja jag har varit där några gånger. Ja, jag har ritat av svärdet och ja jag vet att svärdet kommit i den förbannade häxmästarens händer. Svartnissarna som stal svärdet någon gång för länge sedan kom snart i konflikt med andra svartfolk och det bytte ägare några gånger. Till slut så var det en orchstam som ville ansluta sig till häxmästaren och de gav honom svärdet som gåva.

Jag förstod att Zehra och jag inte kunde ta med hur mycket som helst då vi skulle fly. Ja vi tog med en del pengar och värdeföremål men jag tänkte att kunskap om Sakkinis borde ge en del. Men det är strunt samma nu. Zehra är död. Hon mördades i morse. De kom och slaktade hela byn. Och jag jag kom undan. Jag visste ni skulle komma och satt i ett träd några kilometer från byn. De kom västerifrån, de var fem stycken och de leddes av en kvinna som jag känner till. Veka heter den förbannade hyndan. Hon är en magiker och en av häxmästarens bästa kunskapare. Jag försökte ta mig ner från trädet men jag ramlade och slog mig ordentligt. Landade i en nyponbuske och låg där som ett ömkligt kräk.
Men nu, nu är det strunt samma. Jag bryr mig inte vad som sker nu.
Weijbul reser sig och ger er en bit pergament. Här är innehåll och beskrivning till skatthålan samt lite annat säger han och vänder sig om.
Jag ska begrava de döda. Kommer Veka och hennes mördarpack igen så ska de få se på..

Han tystnar, tårar kommer fram i ögonen och han går mot byn.

Ni beslutar er för att ta er tillbaka till Goiana.

Till SL:
Veka är en farlig magiker. Hon har letat en längre tid efter rymlingarna. Hon har förstått att de väntat på någon och har under tiden lyckats leja varenda buse och rövare i området. Vare sig Veka eller häxmästaren vet att råttmän är inblandade men om de får reda på att alver och råttmän är i området så kommer hon fatta misstankar. Vekas män rör sig mellan tre mil norr och tre mil söder om rollpersonerna.

Veka har två halvorcher från häxmästarens rike med sig. De lokala banditerna hon lejt uppgår till ett fyrtiotal. Några är rena tjuv och rövarpacket. Medan andra är lyckoriddare. Dessa rör sig i området i grupper om 10-15 man. De är alla beridna.

Råttmännen och deras vänner måste nu ta sig till alverna så fort om möjligt.

Resan till Goiana
Spejarna anser det bäst att ni tar samma väg hem. Ni vet inte om ni kan lita på någon. Även om ni kan lita på någon så lär ni väcka nyfikenhet.

Till SL:
Om Veka eller hennes män får tag i Weijbul kommer de tortera honom. Han kommer troligen avslöja vad han vet. SL får avgöra vad som sker.

Spelledaren får avgöra hur stor risken är att gruppen blir upptäckt. Vill man så kan denna tabell användas:

Två gånger varje dag slår SL på tabellen.
1T10

1-2 Ni ser ingen.
3-4 På avstånd ser ni några bönder arbeta ute på fält eller annat arbete. De ser inte er.
5-6 En grupp på 1T10+5 ryttare lätt beväpnade är i närheten. Alla i gruppen måste lyckas gömma sig annars ser de er.
7-8 En grupp på 1T8+2 tungt beväpnade ryttare är i närheten. Då de har hjälmar som delvis skymmer sikten får alla +5 CL att gömma sig. Ser de er så går de till anfall.
9-10 Veka och en grupp på 15 man hälften lätt och hälften tungt rytteri är i närheten. Alla i gruppen måste lyckas gömma sig annars ser de er och de går till anfall. Veka deltar inte i närstrid. Går det illa flyr hon.

SL får bedöma om ryttarna letar på natten. Om gruppen bestämmer sig för att färdas på natten och gömma sig på dagtiden får SL avgöra hur stor chans det är att bli upptäckt.
Alvernas mantlar ger + f på kamouflage, de kan vid behov även täcka en eller två råttmän. SL bör verkligen försöka skrämma upp rollpersonerna. De är ju när allt kommer omkring råttmän boende på en flygande ö som hamnat i en mycket farlig situation.

Nu är ju oddsen inte på rollspelarna och deras vänner sida. Men det finns hjälp. Den mäktigaste adelsmannen i området har märkt att det synts fler och fler misstänksamma typer i området och han har sänt ut ryttarpatruller. Han leder själv en av dem. Om gruppen anfalls av Vekas män och de ser ut att förlora kan SL läsa följande.

Plötsligt hör en hornsignal och ni hör ett stridsrop som kommer från flera strupar. Ni ser en grupp ryttare sätta fart och de anfaller era fiender. Några av dem vänder om för att möta den nya fienden medan de andra sätte sporrarna i sidorna på sina hästar och flyr åt olika håll. Den främste av ryttarna rider fram till er lyfter på hjälmens visir och säger med ett leende. Vi kom visst i rätta ögonblicket.

Halvalven säger att det är Tymas av Bergenek, baron som bor här i trakten. Vidare säger han att träffat Bergenek några gånger. De samtalar och Bergenek låter förstå att han och hans män ska föra er till gränsen till alvernas skog.

SLP

Brimindon

Halvalven är en blandning mellan en kardisk kvinna som tjusades av en skönsjungande alv för cirka trettio år sedan. Han har levt större delen av sitt liv i Goiana men har ofta hälsat på moderns familj. Han kan Kardien och är ingen främling i landet.

Utseende. Blond, halvlångt hår, ser ganska alvisk ut för att vara halvalv.

Grundegenskaper
STY 13
STO 12
FYS 14
SMI 15
INT 15
PSY 13
KAR 15
KP 13
SB -

Färdigheter
Första hjälpen 12
Läsa & skriva älviska B3
Läsa & skriva joriska B3
Områdeskännedom Kardien 15
Områdeskännedom Goiana 15
Kortsvärd 15
Långbåge 15
Slagsmål 10
Sjunga B2
Tala jori B5
Tala älviska B5
Klättra 10
Lyssna 15
Upptäcka fara 12
Jaga 12
Kamouflage 12
Simma B3
Spåra 12

Läderharnesk ABS 2
Kortsvärd skada 1T6+1
Långbåge Skada 1T8+2

Filt, eldstål. Vattenflaska, ryggsäck, rep, alvmantel som ger +5 på kamouflage, börs med 12 silvermynt.

Flamindel

En lugn, fåordig med skicklig jägare. Inte så intresserad av människor men god vän med Brimindon.

Utseende: Långt blont hår, ljusblå ögon ser ut som en typisk skogsalv.

Grundegenskaper
STY 12
STO 12
FYS 15
SMI 17
INT 20
PSY 16
KAR 14
KP 14
SB -

Grundegenskaper
Botanik 12
Första hjälpen 15
Läsa & skriva älviska B2
Områdeskännedom Goiana 18
Bredsvärd 17
Långbåge 18
Slagsmål 12
Tala jori B3
Tala älviska B5
Finna dolda ting 16
Lyssna 15
Upptäcka fara 18
Klättra 15
Smyga 18
Jakt 18
Kamouflage 18
Simma B2
Spåra 18

Harnesk gjort av tjock tyg ABS2
Bredsvärd skada 1T8+1
Långbåge skada 1T8+2

Filt, eldstål. Vattenflaska, ryggsäck, rep. Mantel som ger +5 på kamouflage.
Påse med helande örter. Helar 1T6+2 KP
Koger med 20 pilar. Fem pilar är magiska och har Förtrolla vapen E4. Magin kan bara användas en gång per pil och kosta 5 PSY.

Tymas av Bergenek

Den 28 årige baronen är en rättrådig herre som anser att adelskap förpliktar. När han märkte att det rapporterades om ryttare i området misstänkte han att det var rövare eller någon illasinnad adelsmans folk. Det hade han rätt i.
Bergenek har alltid varit fascinerad av alver. Det har han varit sedan 14 års ålder då han såg en tjusig alvdam dansa.
Han är inte så ful han heller. Blått hår, ljusblå ögon och ett ständigt leende.

Grundegenskaper
STY 16
STO 14
FYS 16
SMI 15
INT 15
PSY 14
KAR 15
KP
SB -

Färdigheter
Administration/juridik 15
Heraldik 12
Historia 5Kulturkännedom älvfolk 4
Läsa & skriva kardiska B4
Lans 17
slagsvärd 17
Medelstor sköld 17
Taktik 15
Tala kardiska B 5
Tala alviska B1
Överklasstil 15
Rida 17

Bacinet med visir, förstärkt ringbrynja

Hans män är ”typiska riddare se Ivanhoe s 64 medeltidsregler. De har samma hjälm som sin herre men ringbrynja på kroppen.

Veka

Det sägs att en grupp äventyrare kom in på häxmästarens domäner för många år sedan. Bland dem fanns en mycket ung magikerlärling vid namn Veka. En del har sagt att hon förrådde sina kamrater andra att hon i utbyte mot att de fick ge sig av stannade i Svarta tornet. Hursomhelst, Veka har blivit en av häxmästarens mest betrodda och skickliga kunskapare. Hon är en skicklig magiker men har andra strängar på in lyra. Hon är fullständigt lojal till sin herre, hon har inte dragit sig för att gå i säng med vissa personer för att få information eller för att helt enkelt mörda dem. Veka är trogen sin herre som en hund. Häxmästaren vet förstås detta och vet att han kan få sin lojala lärjunge till det mesta. Han är vänlig mot henne och ser henne som ett av sina bästa redskap. Han tvekar dock inte att offra henne om det skulle behövas.

Veka är en mycket vacker kvinna och ser ut att vara runt 28-29 år gammal (hon är dock mycket äldre men magiker har ju en förmåga att leva länge), hon har höga kindknotor något blek hy och korpsvart hår. Många har nog trott att hon är en dam av förnäm börd.

Magin Veka behärskar är elementarmagi och nekromanti. Som så många andra som sysslar med magi har det påverkat henne, inte alltid positivt. Hennes en gång ljusbruna hår är nu svart, vidare har hennes ögon påverkats. Högerögat är helt rött. Det finns ingen pupill utan allt är rött. Vänsterögats färg är svart och i bland kan man se att hela ögat blir helt svart. När hon är ute på uppdrag händer det ofta att hon har med sig en ögonlapp eller försöker på annat sätt dölja sina besynnerliga ögon. Hon har dock fått mörkerseende, hon är i grund och botten mörkermagiker så det är inte bara negativt.

Grundegenskaper
STY 12
STO 13
FYS 15
SMI 16
INT 20
PSY 32
KAR 17
KP 14
SB -

Färdigheter
Geografi 8
Giftkunskap 15
Historia 7
Läsa & skriva kardiska B4
Läsa & skriva zorakiska B4
Låsa & skriva svartiska B2
Värdesätta generell 7
Dolk 15
Obeväpnad strid 15
Taktik 5
Tala zorakiska B5
Tala Kardiska B4
Tala svartiska B3
Bluff 8
Förhöra 10
Muta 8
Förklädnad 12
Skugga 12
Undre världen 13
Upptäcka fara 15
Kamouflage 12
Rida 15
Simma B2
Smyga 10
Spåra 6

Magi
Elementarmagi 17
Nekromanti 10
Eld 15
Mörker 17
Stenvägg 10
Gasmoln 12
Blixt 15
Energistråle 12
Förtrolla vapen 10
Frammana/skicka bort Umbra 9
Mörkerväg 8
Paralysering 12
Rädsla 8
Blindhet 15
Varseblivning 13
Sigill 8 (bok)
Livsförlängning 9 (bok)

3 dolkar skada 1T4+2

Ryttarna som är i Vekas tjänst är antingen lätt eller tungt rustade. Lätt betyder läderharnesk, öppen hjälm, spjut, liten sköld kortsvärd eller handyxa.
Tungt betyder tunnhjälm ringbrynja hela kroppen, bredsvärd, lans medelstor sköld.
De schabloner som finns i Expert kan användas soldat eller stadsvakt med rida FV10.

De två halvorcherna som är i Vekas tjänst räknas som tungt rustade. De har om Expert används +2 på STY och -2 på KAR men +2 på vapen. De använder inte lansar.

Alla ryttare har 1T2 guldmynt, 2T10 silvermynt och 1T6 kopparmynt.

Besegrade fienders hästar kan användas, men ingen av er kan rida.

Epilog
Överlever RP så tar ni er via silveralverna upp till er flygande ö och meddelar Didi. Vad kommer nu att ske?

SL får avgöra om det verkligen är Sakkinis som är i häxmästarens ägo. Fortsättning följer?
Post Reply