Äventyr till Gigant: Cornerlieus turma

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Post Reply
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 929
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Äventyr till Gigant: Cornerlieus turma

Post by skaraborgarn »

Cornerlieus turma

Cornerlieus turma eller som den officiella namnet är Överstekrigsmagiker Cornerlieus turma för krigsmagi är en av Ereb Altors få men ändå viktiga turmor för den magi som används vid fältslag och belägringar. Grundaren Manhavgd Cornerlieus är troligen en av, eller rentav den bäste som behärskar den magiskola vars färg är brun.

Manhavgd Cornerlieus var son till en lågadelsman. Ätten hade i flera generationer varit riddare och sökt ära och berömmelse på slagfälten. När den unge Cornerlieus insåg att han hade anlag för magi sa hans far att han skulle acceptera sonens val bara denne var villig att följa ättens traditioner. Sonen lovade följa sina faders önskan och det blev krigsmagi, en skola som få har som första val och som få behärskar.

Åren har gått och Cornelieus har i flera årtionden haft befäl över sin egen turma. Många av de magiker som sökt sig till krigsmagikern har varit de som insett att de har anlag för denna magi men som haft en annan magiskola som sin primära. Krigsmagi är en mycket lönsam affär och trots att man deltar vid slag och strid så är man tämligen skyddad då man är bakom fronten.

Turman och dess grundare är lyckoriddare eller som de flesta kallar dem, legoknektar fast med magi och inte svärd som vapen. Cornerlieus tjänster står till allas förfogande bara de betalar bra.

Turman

Förutom dess ledare så består den av två magiöverstar och fem ”vanliga” krigsmagiker. Till sitt skydd har man 10 tungt beväpnade riddare som alla är lågadelsmän som dess grundare. Cornerlieus har en viss förkärlek för folk med samma ursprung som han själv, lågadel med få eller ringa chans till arv eller förmögenhet. Vidare har man en grupp tjänare och annat folk. Dessa uppgår till runt 15 personer. Brunt är krigsmagins färg och alla har kläder i denna färg. Magikerna lever ett gott liv om man undantar det eviga marscherande till och från krigsplatser. Detta eviga resan till och från olika länder gör att en del magiker klagar över att de inte hinner studera och förkovra sig i sin magi. Men man har som redan sagts bra inkomst och lever tämligen gott. För man vet att ta betalt.

Turman har en fana som en av riddarna bär. Dess symbol är en fyrklöver på en gul cirkel på brun bakgrund. Lyckoklövern symboliserar att de är lyckoriddare (legoknektar), den gula cirkeln att man slåss om det ordet tillåts för guld och t bruna för krigsmagin.

Överstekrigsmagiker Cornerlieus


Han ser ut att vara runt de fyrtio men är tack vare livsförlängning nästan det dubbla. Brunt hår med några grå strimmor i, med skägg och mustasch samt bruna ögon. Klädd i bruna kläder samt med ett nitläderharnesk med brons istället för järnnitar. På huvudet en ”romersk” hjälm i brons med förgyllningar samt en brun plym. Det är en lång karl och han har en röst som när det behövs kan skrika ut order på ett slagfält. Det eviga resandet har gjort att överstekrigsmagikern blivit förtrogen med de flesta människokulturer men också med en del andra folkslag. Krig må vara hans yrke, men turmans ledare är en intellektuell person som få skulle gissa vara det han är. Han är en stor kännare av vin, skojar ofta om att han ska dra sig tillbaka och bli vinodlare och läser gärna poesi. Han ser sig gärna som en slags ”storpappa” för sina magiker och riddare.

Cornerlieus har som mål att känna så mycket att han sedan kan grunda en krigmagikerakademi och lära ut sin magi. Han anser detta ska bli hans livsverk. Men det är ingen brådska. Än finns det krig att känna guld på.

Grundegenskaper
STY 13
STO 14
FYS 12
SMI 12
INT 17
PSY 35
KAR 19
KP 13
SB -

Hjälteförmåga Orädd

Färdigheter
Administratorn/juridik 5
Geografi 12
Heraldik 12
Historia 10
Kulturkännedom generell 13
Läsa/skriva jori B5
Läsa/skriva B3
Läsa/skriva svartiska B1
Räkna B5
Värdesätta generell 8
Dolk 8
Kortsvärd 11
Taktik 20
Köpslå 12
Tala jori B5
Tala kardiska B4
Tala svartiska B2
Tala satenu B1
Överklasstil 10
Övertala 15
Provsmaka 15
Upptäcka fara 15
Rida 12
Rykte 4

Magi
Krigsmagi 19
Mentalism 5
Moralförstärkning 21
Demoralisering 21
Oordning 18
Fanatism 16
Fruktan 15
Karta 12
Levitation 8
Skarpögd 8
Varseblivning 10
Livsförlängning 7

2 magiöverstar Inbudin och Servestil

Dessa två herrar har varit i tjänst länge i turman och de är fullständigt lokala mot sin herre och hjälte. De är dock något av ”knektnaturer”och de är skickliga i sin magi men inte på långa vägar lika spirituella eller begåvade som Cornereliu. De har båda adligt påbrå.

Grundegenskaper
STY 12
STO 12
FYS 13
SMI 12
INT 14
PSY 16
KAR 13
KP 13
SB -

Färdigheter
Geografi 5
Historia 5
Läsa/skriva jori B5
Kortsvärd 6
Taktik 5
Tala jori B5
Överklasstil 7
Upptäcka fara 10
Rida 11

Magi
Krigsmagi 18
Moralförstärkning 18
Demoralisering 15
Oordning 12
Fanatism 10
Fruktan 10
Varseblivning 5

De är klädda ungefär som sin ledare. Bruna kläder men med läderharnesk och hjälmarna är av brons men med brun plym.
Kortsvärd i brons med förgyllda fästen.

5 krigsmagikern

De övriga magikerna har en brokig bakgrund. De har alla tänk studera annan magi men funnit krigsmagi lönande. De har dock inte samma passion som överstekrigsmagikern och de ser krigsmagin som ett sätt att förvärva pengar så de kan studera vidare. Tre är mentalister, en är elementarmagiker och ytterligare en är illusionist.

Grundegenskaper
STY 11
STO 12
FYS 12
SMI 12
INT 13
PSY 15
KAR 13
KP 12
SB -

Färdigheter
Geografi 5
Läsa/skriva jori B4
Kortsvärd 5
Tala jori B5
Upptäcka fara 8
Rida 10

Magi
Mentalism/elementarmagi/illusionism 6
Krigsmagi 13
Moralförstärkning 14
Demoralisering 12
Oordning 10
Tre besvärjelser fån sin magiskola S 5-12

klädda som sina befäl men med läderharnesk och bronshjälm utan utsmyckning eller plym. Bronssvärd.

10 riddare

10 handplockade riddare är turmans väpnade del. De är mycket skickliga krigare men de deltar sällan i slag utan vaktar magikerna.

Grundegenskaper
STY 15
STO 14
FYS 13
SMI 12
INT 12
PSY 14
KAR 11
KP 13
SB -

Färdigheter
Heraldik 6
Läsa/skriva jori B3
breddsvärd 17
Medelstor sköld 17
Lans 17
Taktik 17
Tala jori B4

Grundegenskaper
STY 11
STO 12
FYS 12
SMI 12
INT 13
PSY 15
KAR 13
KP 12
SB -

Färdigheter
Geografi 5
Läsa/skriva jori B4
Kortsvärd 5
Tala jori B5
Upptäcka fara 8
Rida 10

Magi
Mentalism/elementarmagi/illusionism 6
Krigsmagi 13
Moralförstärkning 14
Demoralisering 12
Oordning 10
Tre besvärjelser fån sin magiskola S 5-12

klädda som sina befäl men med läderharnesk och bronshjälm utan utsmyckning eller plym. Bronssvärd.

10 riddare

10 handplockade riddare är turmans väpnade del. De är mycket skickliga krigare men de deltar sällan i slag utan vaktar magikerna.

Grundegenskaper
STY 15
STO 14
FYS 13
SMI 12
INT 12
PSY 14
KAR 11
KP 13
SB -

Färdigheter
Heraldik 6
Läsa/skriva jori B3
breddsvärd 17
Medelstor sköld 17
Lans 17
Taktik 17
Tala jori B4
Överklasstil 8
Finna dolda ting 15
Upptäcka fara 10
Rida 17

Alla bär de turmans livré över sina rustningar med fyrklövern och den gula cirkeln. Deynna symbol finns förstås på deras sköldar. Deras rustning är ringbrynja men arm och benskenor i metall och tunnhjälm på huvudet med en brun plym. Riddarna rider stridshästar men magikerna rider lätta hästar.

Övriga tjänstefolket bär ingen rustning men alla har de en dolk i brons. Deras förmågor och färdigheter får SL avgöra.

Ävnetyrsförslag

RP är krigsmagiker och vill ansluta sig till turman.
RP är magiker och vill lära sig krigsmagi och söker sig till Cornerlieu
RP är anställda av en krigsherre som vill anlita krigmagikerna.
RP är i ett område där krig rasar och träffar de bruna magikerna.
RP är på resa och träffar turman och de reser gemensamt.
RP anlitas som riddare till turman.
RP är i tjänst hos fiender till Cornerlieu och ska dräpa denne.

Som alla förstått så måste man ha tillgång till Gigants fältslagsregler om äventyr med eller mot Överstekrigsmagiker Cornerlieus turma.
Post Reply