Häxmästaren i Svarta Tornet

Kända eller nämnvärda karaktärer i Ereb Altor. Allt från elaka svartalfshövdingar till fagra alvdrottningar.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1071
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Häxmästaren i Svarta Tornet

Post by skaraborgarn »

Han kan tvinga dem till tribut i form av livsmedel och andra resurser?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1110
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Häxmästaren i Svarta Tornet

Post by Snibben »

Har för mig att att det står att Häxmästaren är allierad med en del av Snoarskogens barbarer i Aidnemodulen.
Så vad är barbarernas (Kasnerna och Snoaranerna) mål med denna allians?
Vilket är Häxmästarens mål?

Barbarerna kan ha två grundmål; externa och interna
Externt vill de erövra eller plundra från Zorakin eller Goiana (Kardien känns lite långt bort från deras områden?) och kanske även norrut mot kalklandet.
Internt vill de erövra eller plundra andra stammar. En hövding har kanske valt att ta hjälp från Svarta tornet för att utplåna en stam de har blodsfejd med? En annan ser handelsförbindelserna. En tredje ser möjligheten att få hjälp mot orcherna från Bränd Jordens klan.

Mer intressant är då Häxmästarens mål. Vad vill han? Politiskt sett kan de inte tillföra mycket i Kardien och Zorakin. Är de bara extra trupper han kan sätta in mot Goianas alver. Är målet då att försöka ta helt kontroll över barbarstammarna i slutändan?
Tributer skall man inte underskatta då de visar undergivenhet och hängivenhet. Häxmästaren har säker god användning för mat och pälsar (vilka han säljer vidare genom bulvaner för hard cash) men då han är en manipulativ person som spelar ett långt spel har han nog även andra planer med barbarerna.
Last edited by Snibben on 2021-02-23 20:48, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Häxmästaren i Svarta Tornet

Post by Mikael »

Ursprungligen tror jag äventyrsspel sneglade på Tolkiens Sauron/Sauroman. Så kan det också vara, skicka ut dem som distraktioner att plundra på mindre strategiska platser där kriget inte vinns, men där länsherrar och kungar inte kan avstå från att skicka trupper. Barbarerna vill säkert bara ha plundergods och ge Zorakin en näsbränna.

Generalen kan se fienden men fienden märker honom icke. Generalen är fokuserad men fienden är utspridd. Fienden är delad i tio delar men Generalen anfaller med full styrka. Attackera färre män med en större styrka, så är fienden svag.

Fienden skall icke veta var Generalen skall slå till. Fienden måste försvara många platser men Generalen attackerar enbart ett fåtal. Fienden förstärker sin front, men försvagar sin rygg, och vice versa. Detsamma gäller flankerna. Genom att försvara överallt, försvagas han överallt.

Jorpagnern Mästare Sisún av Camarda
496-540 e.O.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Häxmästaren i Svarta Tornet

Post by birkebeineren »

Snibben wrote: 2021-02-23 11:10Barbarerna kan ha två grundmål; externa och interna
Externt vill de erövra eller plundra från Zorakin eller Goiana (Kardien känns lite långt bort från deras områden?) och kanske även norrut mot kalklandet.
Internt vill de erövra eller plundra andra stammar. En hövding har kanske valt att ta hjälp från Svarta tornet för att utplåna en stam de har blodsfejd med? En annan ser handelsförbindelserna. En tredje ser möjligheten att få hjälp mot orcherna från Bränd Jordens klan.
Låter rimligt, både externa och interna mål. Och då det finns många olika stammar och allianser i skogarna finns det rimligtvis också olika mål. Häxmästaren kan tänkas vara djupt involverad i att försöka manipulera de olika intressena och det utan att barbarerna nödvändigtvis är medvetna om detta.

Det står i Aidne-modulen att barbarerna ser på Goianas älvfolk med rädsla och vidskeplighet men att de lämnar landet i fred. Undantag kan säkert finnas men huvudregeln lär då vara att inga stora erövring- eller plundringståg förekommer. Zorakin kan vara ett mål, åtminstonde för räder och för de stammar som inte sett möjligheten i att hellre handla med zorakierna. Det har föreslagits att Aidnebergen i nordvästra Zorakin är mycket svåra att korsa (undantaget Blotferpasset som dock hårt bevakas av hertigen av Pharynx och kungens Regaliegarde) men centrala och östra delen kan ha bättre förutsättningar för plundrande barbarer. Kalklanden borta i nordöst, och södra Klomellien, kan också vara mål av intresse. Även dvärgarna i östra Aidnebergen.

Ett helt annat mål för Snoarskogarnas barbarer skulle kunna vara att få skydd mot hot i andevärlden. Snoaranerna har vi inte sagt så mycket om men kasenerna är tänkta dyrka vaenirgudar vilket betyder en blanding av naturandar, elementarvarelser och småknytt. Kanske hände något i andevärlden kring 400 eO då svartfolken attackerade Goiana, Häxmästaren dök upp, och älvfolken samlade sig i den stora Meditationen där de knöt förbund med Enlil Talannen som sägs ha flytt undan en ondska i just andevärlden. Barbarerna fruktar detta och Häxmästaren erbjuder skydd. Hur det egentligen ligger till och om Häxmästaren faktiskt skyddar barbarerna, bara hittar på eller egentligen själv utgör hotet vet ...kanske bara SL?
Snibben wrote:Mer intressant är då Häxmästarens mål. Vad vill han? Politiskt sett kan de inte tillföra mycket i Kardien och Zorakin. Är de bara extra trupper han kan sätta in mot Goianas alver. Är målet då att försöka ta helt kontroll över barbarstammarna i slutändan?
Tributer skall man inte underskatta då de visar undergivenhet och hängivenhet. Häxmästaren har säker god användning för mat och pälsar (vilka han säljer vidare genom bulvaner för hard cash) men då han är en manipulativ person som spelar ett långt spel har han nog även andra planer med barbarerna.
Möjligtvis försöker Häxmästaren provocera barbarerna att attackera Goiana även om dessa normalt undviker älvfolken. Framgången är begränsad men han uppnår viss konflikt och detta avleder alverna från att bekämpa hans svartfolk. Just att skydda sig själv med hjälp av barbarer som avleder uppmärksamheten kan vara Häxmästarens taktik gentemot Zorakin också. Om zorakierna måste skydda sig mot antingen plundrande barbarer eller barbarer som uppmuntrats att ta tjänst som legosoldater i de ständiga småkonflikter zorakiska ädlingar för mot varandra är de kanske heller inte lika benägna att försöka skapa fredliga förbindelser med skogsfolken från norr? Att få barbarerna att hindra zorkiernas handel genom Snoarskogarna bidrar också till att Zorakin inte blir starkare. Häxmästaren förhandlar med barbarerna med hjälp av järn och dold manipulation. Och kanske genom att erbjuda skydd mot hot i andevärlden?

Ett annat mål Häxmästaren kan ha med barbarerna är att de kan skydda hans egna mystiska handelskaravaner som går genom Snoarskogarna till kusten av Gryppas vik där smuggelskepp väntar, mot Nya Arno i södra Klomelliens träsk, eller till Kalklanden och staden O ännu längre bort.

Ett intressant sidospår att besvara är vad Häxmästaren gör med dessa skinn som han byter till sig? Hur går handeln med bulvaner till? Ner genom Inmark mot Faltrax? Längs Stirpazfloden ner mot Fil-Tofia? Kanske rakt genom självaste hertigen av Pharynx och kungens farbrors huvudstad i staden Pharynx?
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1444
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Häxmästaren i Svarta Tornet

Post by Grisodlar'n »

Kasenu/Snoarskogarna har ju en annan råvara som alla vill åt egentligen. Timmer; timmer för skeppsbygge, husbyggen, timmer till kolmilor, ved och tjära. Söder om Aidnebergen är det glesare med stora skogar.
User avatar
skaraborgarn
Barbisk Hövding
Posts: 1071
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Häxmästaren i Svarta Tornet

Post by skaraborgarn »

Egentligen var det nog tänkt att häxmästaren skulle vara motsvarigheten till Sauron.
Men istället blev han någon lokal onding i lapptäcksvärlden.
Kanske mer realistiskt men en lokal onding än en nästan gudomligt mäktig person som herr S. Men det tappar ju lite i spänning.
Zorakien, Kardien och Goiana kan inte besegra honom och han kan inte besegra dem.

Tycker nästan det är lite nordkorea över hans rike. Stängt och ingen trevlig plats men heller inget land alla fruktar förutom grannarna.
Post Reply