Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 384
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Klomellien

Post by Albrekt »

Den sektion i wikin (Addiaska-artikeln) som lyder...
595-609 e.O. Kriget med Mercana trappas upp och härjar fram och tillbaka över kusten. Stora mängder legosoldater hyrs in på båda sidor. (...troligen råder inte fullt krig i femton år utan konflikten går i vågor...)
...skulle kunna utökas till:

595-609 e.O. Kriget med Mercana går i vågor med ständiga skärmytslingar, bräckliga vapenstillestånd, och ett par större incidenter som nästan skulle kunna kallas regelrätta fältslag. Den Greverydska Orden, inom vilken den kardiska släkten Måne är betydelsefull, fattar intresse för konflikten och lycksökande greverydska riddare från Magilre, Kardien och norra Zorakin blandar sig med i leken, i hopp om plundring och addiaskiska landvinningar. Dock väljer kungahusen i alla dessa länder att officiellt hålla sig neutrala.

Det Sydzorakiska Brödraskapet, politiska rivaler till Greverydska Orden, motarbetar ökat greverydskt inflytande i Klomellien genom upptrappade handelskonvojer från Mannemo till Mercana. Förutom zorakiskt spannmål och erebosiska tyger ryktas dessa konvojer innehålla vapen och legosoldater finansierade av brödraskapet. Trakoriska friseglare har också blivit en vanligare syn i Gryppas Vik "som skydd för den fria handeln", och antalet justinerriddare och dalkiska bågskyttar stationerade i Nya Arno tycks ha ökat stadigt de senaste tio åren.

Stora mängder legosoldater hyrs in på båda sidor.
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Post by birkebeineren »

Innehållet ser bra ut men det blir mycket text i kronologin (ett ständigt problem när vi vill förklara viktiga händelser). Vad sägs om att skapa en underrubrik i Addiaska kallad Mercansk-addiska kriget (eller något mer poetiskt) och lägga texten där?
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Post by birkebeineren »

...eller möjligen Mercansk-addiska konflikten?

Här bör också en sammanfatting/beskrivning av vad denna strid handlar om finnas.
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 384
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Klomellien

Post by Albrekt »

Låter bra. Ska pula med det lite...
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Post by birkebeineren »

Att Greverydska orden nu går in i konflikten mellan Mercana och Addiaska kan kanske ha initierats av att den mäktige ordensmedlemmen Chestierna Måne fattat intresse för saken? Länge har den interna zorakiska lokalpolitiken präglat det vi vet om ordens agenda men nu kanske Kardien och Klomellien, samt även Magilre utökar dens verksamhet? Hertig Måne kan i sin tur ha lockats av den sluge kerisgass Ozymandias vars stora mål är att erövra hela Klomellien för sig och Lysande Vägen (i den ordningen kan tänkas?). Hur de om Addiaskas kungatron tvistande syskonen Friman är involverade är ännu oklart...
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 384
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Klomellien

Post by Albrekt »

birkebeineren wrote: 2021-04-07 10:11 Hur de om Addiaskas kungatron tvistande syskonen Friman är involverade är ännu oklart...
Jag tror Lauressa Månes giftermål med Ahrges Friman var en långsökt chansning från Månarnas sida. Vi måste komma ihåg att Ahrges inte kan ha setts som en "riktig" adelsman av Månarna. Hans far Targos var en (tack och lov echtisk) äventyrare som haft tur. Lauressa var kanske lite gammal, halt, lytt, änka, kanske ful, eller olyckligt kär i någon olämplig person, och därför svår att gifta bort. För Ahrges var det ju ett helt otroligt bra giftermål, oavsett Lauressas eventuella brister eller tillkortakommanden. Jag tror inte att han tänkte längre än till att det förbättrade hans möjlighet att få någon form av kardiskt stöd. Jag tror inte heller att hans barn förstår aidnisk och kopparhavspolitik till den grad att de riktigt förstår den makt som den Greverydska Orden verkligen representerar.

Lauressas far var nog inte bland de högsta Månarna och det är säkert en av hans mäktigare släktingar som några år efter giftermålet plötsligt insett de större geopolitiska och ekonomiska möjligheterna. Det är denne person (Chestiern själv kanske?) som lägger detta ärende på den greverydska dagordningen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7172
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Klomellien

Post by birkebeineren »

Vad sägs om att Lauressa Måne som ung flicka var kär i något så olämpåligt som arvingen till den siste hertigen av Divra (vars hertigdöme infölivades med Månarnas Satghering 493 eO) och enligt elaka rykten även gift sig med honom i lönndom innan han dog en för tidig död? En komplicerad historia vi inte behöver gå in på här men följden belv att den sjuttonårige Lauressa 551 eO gifte sig med den trettiofem årige kung Ahrges Friman av Addiaska som var nybliven änkling och även barnlös. Chestiern Månes farfar Rogelvald Måne var den som ordnade giftemålet men vilka som var hans eventuella vidare planer dog med honom då han stupade i Kardiens krig mot Svarta Tornet 555 eO. Lauressa och Ahrges äktenskpa var länge barnlöst innan en dotter, Nadoia, föddes 569 eO och en son, Targos 571 eO. Vid den tiden var Valton Måne, Rogelvalds son och Chestierns far, överhuvud för Månarna och han ägnade inte några tankar åt Addiaska och sin syssling Lauressa före än 594 eO då han beslöt att stödja hennes son Targos II av Addiaska som efter tre osäkra år på tronen hotades av sin syster Nadioa som ansåg att hon hade större rätt att sitta där.

Hella detta händelseförlopp kommer innan följande notering i Addiaska historia:
594 e.O.
Släkten Måne skickar ett skepp med sammanlagt 18 lansar (90 man) att understödja Addiaskas rättmätige tronföljare Targos II i dennes kamp mot sin upproriska syster, men innan stridigheter börjat, attackeras nordligt belägna pärlfiskare av mercanska legosoldater på klomuller. Krig med Mercana förklaras. Nadoia utses till ’tillfällig regent’, medan Targos får kontroll över statsarmén.
Vad som händer vidare, hur länge Månarnas soldater stannade i Addiaska och om de hamnade i strid och i såfall om det var med Nadoias styrkor eller invaderande legosoldater från Mercana vet vi inte. Än. Men en idé ar att Chestiern Måne själv var med i den kardiska styrkan med avsikt att öva sin krigserfarenhet då han vid den här tiden ännu inte övertagit hertigtiteln i Satgherin från sin far. I så fall, kan detta ha något att göra med att han sexton år senare, nu som hertig, börjar konspirera för att få Greverydska orden att blanda sig in i Klomelliens politik?
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 384
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Re: Klomellien

Post by Albrekt »

Jättebra! Massor med häftiga trådar för en ambitiös SL att använda. :!: :!: Det är just såna här sammanknytningar som också gör det lätt att förflytta en kampanj från Aidne till Klomellien ett tag, om man nu vill det.
Post Reply