Kasenu & övriga Snoarskogarna

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Fraxinus skrev:
Vissa av drevedagastammarna är i mitt protokoll icke-narguiska snoarbarbarer. Medan flertalet (men inte nödvändigtvis alla!) Linn-baserade stammar kanske har en Narguisk (kasensk) bakgrund. Firkax-stammarna är i mina ögon definitivt av icke-nargurisk bakgrund. Man kan säga att en diffus gräns mellan narguriska och icke-narguriska stammar går vid drevedaga flodsystem. I detta flodområde kan också vissa av stammarna hunnit slå sig samman och blanda sig under årens lopp.
För att göra det hela ännu jäkligare kanske många av stammarna praktiserar exogami, alltså att de måste finna sin partner utanför sin egen stam.
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Vargmännen i det svartmarkerade riket kallas i alla fall i min kampanj för silverbröderna eftersom de är kända för att en del av dem har vit päls och för att de någon gång i de förflutna fann en stor silverfyndighet som de bryter ur med primitiva metoder eftersom de anser att silver är associerat med månen och således heligt. De är den enda kulturen i Snoarskogen som präglar silvermynt och således viktiga för ekonomin trotts att de är ganska omedvetna om detta själva.
Sorry can't brain today, I have the dumb.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Gillar båda ovanstående kommentarer. Men om silvret och de "silvermånar" som vargmännen tillverkar är heliga skulle vargmännen då verkligen dela med sig av dessa. Eller är det en form av vänskapssymboler som de delar ut när de befäster allianser och (internt) bröllop (eller liknande). Detta är kanske förknippat med vissa cermonier som kallas "att svära under månen"......Sub Luna istället för Sub Rosa så att säga......De som ingår en sådan allians eller pakt kallas kanske för månbröder och månsystrar etc.

Efter att de båda hövdingarna förhandlat om detaljerna runt fördraget lät Svartöra resa på sig och pissade på Silverfällarnas revirpåle för att signera paktens fullbordande. Klotvig, Gormernas hövding, kände väl till sedvänjan och gick själv fram och pissade på samma revirstolpe för att i sin tur befästa alliansen mellan Gormernas stam och Silverfällarna.

De övriga närvarande Silverfällarna som hade hållit sig i närheten av förhandlingen gick nu närmare och vädrade och smackade i luften. De slappnade sedan av och var överens om att pondusen och doften i den mänskliga hövdingens urinerande förtalde att han var en orädd krigare med stor styrka och mod värd att sluta avtal med. Man kände heller inga dofter som skulle tyda på falskhet från hårlösingens sida.

Svartöra överräckte därefter en silvermåne till hårlösingarnas hövding som ett tecken på att avtalet slutits under fullmånens eviga och heliga ljus. Hövdingen tog vördnadsfullt emot silverstycket och svarade med att ge tillbaka en utmärkt ståldolk som kommit österifrån från drevedagas stammar. Ett stort samfällt ylande från Silverfällarna förkunnade sedan alliansens tillblivande för de båda folken. Klotvig lät senare fästa silvermyntet i ett läderband och bar det som ett halssmycke därefter.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Skall försöka reda ut vargännen och även svartalferna. Återkommer.

Brända Jordens olika stammar syns för övrigt i brunsvart på kartan över Nostratiet (som ganska bra återger den i Svartfolk-modulen):

Image
Kladdkarta Nostratiet
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag tycker att du lagt in vargmännens landområde bra! Det behöver du inte ändra längre. Och det verkar som om du även lagt Brända jordens klanområde rätt. Det var bara jag som inbillade mig att de fanns längre väster ut.

Svartalfstammen var mer min egen skapelse i ett försök att göra den "politiska" situationen i området mer "grå" och kaotisk. Du behöver inte bry dig om det heller. Jag tycker att den senaste kartan som du gjort är riktigt bra.
Mikael
Admin
Posts: 5129
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

JAg tycker ni alla löser det himla bra! Kartan behöver inte ändras för min skull nu när Fraxinus rett ut stammarna något för mig. :D
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Det kan vara så att de både präglar vanliga mynt och hedersmynt. Jag inser att vargmän i allmänhet är primitiva men de torde ändå inte vara immuna mot koncept som handel. De är trotts allt väl lika smarta som människor. Man kan låta dem prägla dinarer (som väger ungefär 1,5 till 3 gram silver om jag inte minns helt fel) som är heliga men var spridning både görs för missionerande och av rena handelsanledningar. Man tycker helt enkelt att spridandet av silverpengar för att göra ekonomin baserad på detta är en bra idé, framför allt för att de inte var så rika i grund så de har mycket användning för de saker de kunnat köpa. Sedan kan de ha silvershilling som väger kanske 12 gånger så mycket som dinarer som är heliga vänskapstecken som inte ges bort annat än till de man ser som vänner till stammen. Därmed inte sagt att de inte sedan byts och blir en del av ekonomin med tiden.
Sorry can't brain today, I have the dumb.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Lite blandat...
Fraxinus wrote:Herdekulturen i nordöst skulle kanske kunna angränsa hela vägen fram till den rödmarkerade jordbrukskulturen. Om du inte hade tänkt att det var här mellan som basiliskerna skulle härja, Birke?
Tänkte så.
Fraxinus wrote:Och kasta sedan in ett par svartalfstammar som står utanför Brända jordens klanområde. Bara för att röra till det och göra det mer kaotiskt. Någon av svartalfstammarna kanske rent av angränsar den gulmarkerade Linnkulturen i skogsbygden öster därom och samarbetar med vissa av dessa barbarstammar i sitt försvar att stå utanför Brända jordens kontroll. En slags stamallians som involverar både svartalfer och människostammar.
Absolut svartalfsstammar men tänkte de inte behövde markeras då revir och gränser i denna del av Snoarskogen är mycket kaotiska... Eller kanske markera hela regionen på den något generaliserande politiska kartan som Svartfolk? :?


Drevedagaalliansen (försök till sortering)
Kajaga (kasen)
-den narguriska(?) stammen Kajaga har sitt revir på östsidan om Dreve och Drevedaga.
-Seneka och Kajaga kanske är sydnarguiska stammar (Kasener)och "ockuperar" den nordligaste reviret och reviret på östra stranden om Drevedaga och Dreve.

Seneka (kasen)
-den narguriska(?) stammen Seneka har det nordligaste stamområdet.
-Seneka och Kajaga kanske är sydnarguiska stammar (Kasener)och "ockuperar" den nordligaste reviret och reviret på östra stranden om Drevedaga och Dreve.

Tudraga (snoaran/kasen)
-som har sitt revir på norra delen av Daga och längst Dreves västsida.
-en stam som blandar narguriska och icke-narguiska influenser.
-Ondaga, Tudraga, Ondrava är kanske icke-narguiska Snoarbarbar som har sina stamreviren sydvästra Drevedaga, Norra Daga och längst västra stranden på Dreve, södra Daga.

Ondrava (snoaran)
-som har sitt område norr om Tudraga, på västsidan om Drevedaga.
-Ondaga, Tudraga, Ondrava är kanske icke-narguiska Snoarbarbar som har sina stamreviren sydvästra Drevedaga, Norra Daga och längst västra stranden på Dreve, södra Daga.

Ondaga (snoaran)
-den stam som har sitt revir närmast Dagavall
-Ondaga, Tudraga, Ondrava är kanske icke-narguiska Snoarbarbar som har sina stamreviren sydvästra Drevedaga, Norra Daga och längst västra stranden på Dreve, södra Daga.
(enligt reviren på den första kartan)


Mikael wrote:
Fraxinus wrote:Sammanslagningen av Jorder och kasener skulle också vara en intressant kultur att beskriva. Har de båda kulturernas bildspråk smält samman till något säreget. Har de idag ett blandat språk. Hur bygger de husen/städerna/skepp.

Är inte emot idén, men undrar om inte detta redan är vad nordmarkare och hamurer är? Blandningar av kasener och jorder?
Det räcker kanske med kopplingen mellan sydnargurier och jorder i Hamur och Nordmark... Annars kan ju det Fraxinus skriuver gälla för de ganska så obeskrivna hamuriterna!


Efter att de båda hövdingarna förhandlat om detaljerna runt fördraget lät Svartöra resa på sig och pissade på Silverfällarnas revirpåle för att signera paktens fullbordande. Klotvig, Gormernas hövding, kände väl till sedvänjan och gick själv fram och pissade på samma revirstolpe för att i sin tur befästa alliansen mellan Gormernas stam och Silverfällarna.

De övriga närvarande Silverfällarna som hade hållit sig i närheten av förhandlingen gick nu närmare och vädrade och smackade i luften. De slappnade sedan av och var överens om att pondusen och doften i den mänskliga hövdingens urinerande förtalde att han var en orädd krigare med stor styrka och mod värd att sluta avtal med. Man kände heller inga dofter som skulle tyda på falskhet från hårlösingens sida.

Svartöra överräckte därefter en silvermåne till hårlösingarnas hövding som ett tecken på att avtalet slutits under fullmånens eviga och heliga ljus. Hövdingen tog vördnadsfullt emot silverstycket och svarade med att ge tillbaka en utmärkt ståldolk som kommit österifrån från drevedagas stammar. Ett stort samfällt ylande från Silverfällarna förkunnade sedan alliansens tillblivande för de båda folken. Klotvig lät senare fästa silvermyntet i ett läderband och bar det som ett halssmycke därefter.

Gillar mycket! :D Kopplingen mellan silver och vargmän kan ju vara lite olika beroende på stam/flock men silvermyntpräglingen tycker jag generelt skall vara av den mer primitiva formen. Förresten någon som kan ge en vetenskaplig förklaring till om det skulle gå att göra med silver som man gör med tenn droppat i vatten för att sen spå sin framtid? Kanske så "myntpräglingen" går till?


gtjorgo wrote:För att göra det hela ännu jäkligare kanske många av stammarna praktiserar exogami, alltså att de måste finna sin partner utanför sin egen stam.
Kan gälla tudragastammen i Drevedagaalliansen. Kanske även i en slags form vara vanligt bland firkaxerna där dessa i botten kasenska (sydnarguriska) stammar jagar sina tillkommande bland snoaranfolken norr om det blåmarkerade området?


Sen kan jag tillägga att jag under den närmaste veckan inte kommer ha tillgång till någon dator så avsaknaden av eventuella komentarer och önskade kartkladdingar kommer bero därav.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

En detalj från Aidne-modulen och wikin:
54 f.O.
Caddo inleder en massiv handelsblockad mot Zorakin som får hjälp av Kardien och barbarerna i Snoarskogarna norr om Aidnebergen.
Kasener och/eller snoaraner gör sig här bemärkta så till den grad att de får vara med i Zorakins historia men på vilket sätt? Kanske genom att spärra handelsleder i nordöst och möjligens även större krigståg ner i Salamora, Inberg och Ostmark?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Om jag förstod saken rätt så var det tvärtom så att Snoarbarbarerna blev Zorakernas livlina då de handlade med Zorakerna och upplät sin uråldriga karavanleder och flodleder för handel landvägen norrut. Främsta importen var salt. Exportvaran var koppar, brons och järn.

Det är därför som Zorakerna i nutid beslutar sig för att hårdsatsa på denna alternativa handelsled för att ha en livlina utifall att det skulle bli en blockad till sjöss i kopparhavet.

Kanske bidrog barbarerna även med legosoldater som understödde zorakernas här. Kan nästan se det framför mig. Det gamla Pendon sätts i lågor av flyende morelvidyner och dalker som får fly hals över huvud när styrkor av hårdföra Penner och Raxorer samt vilda Snoarbarbarer stormar in från norra zorakin för att driva ut inkräktarna i havet. Vilda stridsscener längst gator upplysta av bränder från brinnande hus.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Låter som en bra förklaring.
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Jag som läste fel. :oops:
birkebeineren
Admin
Posts: 7155
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kasenu & övriga Snoarskogarna

Post by birkebeineren »

Från Häxmästaren i Svarta Tornet-tråden:
Grisodlar'n wrote: 2021-02-25 13:07 Kasenu/Snoarskogarna har ju en annan råvara som alla vill åt egentligen. Timmer; timmer för skeppsbygge, husbyggen, timmer till kolmilor, ved och tjära. Söder om Aidnebergen är det glesare med stora skogar.
Det finns några funderingar kring handel tidigare i den här tråden men det är lite oklart varför den inte är mer omfattande. Zorakin har planer med sin nyetablerade flodled från Gråpasset över Aidnebergen ner mot Gryppas vik men den är fortfarande i sin linda.

Kan det tänkas att Magilre hämtar timmer i Snoarskogarna?
Post Reply