Page 1 of 1

Cliparts

Posted: 2013-04-19 15:41
by Gabriel

Posted: 2013-04-19 15:49
by Spelknepe
Jag håller på med två kartor - en som är mer handritad och en som ska föreställa mer satellit. På den första handritade ska jag använda mig av symboler för städer, broar, etc, men inte på satellit-kartan. Dessa symboler kommer att skilja dig från varandra ganska mycket genom att spegla landet de ligger i... så det är ett arbete jag får göra för hand. :)

Bra idé annars med clipart bilder :)

Posted: 2013-04-19 15:52
by Gabriel
Spelknepe wrote:Jag håller på med två kartor - en som är mer handritad och en som ska föreställa mer satellit. På den första handritade ska jag använda mig av symboler för städer, broar, etc, men inte på satellit-kartan. Dessa symboler kommer att skilja dig från varandra ganska mycket genom att spegla landet de ligger i... så det är ett arbete jag får göra för hand. :)

Bra idé annars med clipart bilder :)
Jag hade nästan tänkt lägga in lite städer, befästningar och broar etc på Kalmurri kartan med

http://clipart.nicubunu.ro/?gallery=rpg_map

Skulle det bara var onödigt arbete eller ska jag markera med prickar, sträck och text på ett eget Gimp lager istället?

Hur bidrar jag bäst, för jag vill jättegärna få ner lite befästningar, städer, broar och annat.

Det räcker med prickar. Svarta för städer och gula för allt annat. :) Inga bilder eller symboler alls :)