* Språk, tanke och intelligens

Esoteriska tankar om Altors metafysik och kosmologi

Moderator: Brior

Post Reply
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

* Språk, tanke och intelligens

Post by Brior »

Här tänkte jag att vi kan diskutera språken och tankens roll för de intelligenta arterna. De gudomliga runorna betydelse som ritning för skapelsen avhandlas under rubriken "idéerna över oss"
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Det höga språket och det låga samt kaklunen Logos.

Jag har tre udda koncept rörande mänskligt språk i Ereb som jag kastar upp för allmänt tyckande:

Det höga språket: detta är gudarnas språk som används för att formulera världen där sedan "ordet blir kött" dvs omsätts till verklighet. Det höga språket används bara av gudar och deras hantlangare men förstås också av drakar (som är förbjudna att använda det). Den varelse i skapelsen som får höra eller läsa ord från det höga språket får en annan verklighetsuppfattning och en tendens att se världen som konstruktion mer än som verklighet. Fördelen är ökat kunnande men priset är främlingsskap och oförstående inför tillvarons nyanser.

Det låga språket: Detta är alla språks gemensamma nämnare, en slags arketypiska uttryck som gör att olika språk överhuvud taget kan översättas till varandra och att främlingar kan nå en viss förståelse genom gester, ljud och tecken.

Ett populärt och lagom esoteriskt uttryck bland munkar och lärde är: "Alla språk är blott ofullständiga skuggor av det höga och det låga".

Kaklunen Logos: Det berättas i romanen Svavelvinter att kakluner är varelser som samlar på sig delar och förmågor för att sedan sprida dessa infektiöst i en befolkning någon annanstans. Många menar att de är gudarnas omedvetna redskap för detta ändamål. Enligt en del lärda äldre skrifter ska två kakluner på detta sätt ha spridit sig bland alla levande och intelligenta varelser på Altor någon gång i urtiden. "Libido" ska ha medfört driften och förmågan att fortplanta sig sexuellt medan "logos" givit förmågan att ha ett språk - en egenskap som föräldrar gladeligen återinfekterar sin avkomma med. Kakluner ska i moget stadium finnas sovande i allt levande där de spridit sig men ska kunna återsamla sig till en intelligent (nåja) manifestation vid behov, ungefär som när kantareller skjuter upp tydliga gula fruktkroppar ur sitt underjordiska osynliga nät av hyfer. Kaklunernas bisarra manifestationer kallas i Trakorien för "Remuntradyrkare" eftersom man tror dem vara besatta av den smittande guden Remuntra.
Post Reply