EAR: Kapitel 1 - Spelmekaniken i korthet

Skriv om ditt projekt, dela med dig av husregler.
Post Reply
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1445
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

EAR: Kapitel 1 - Spelmekaniken i korthet

Post by Grisodlar'n »

TÄRNINGAR
I det här rollspelet så används enbart vanliga, sexsidiga tärningar. Hädanefter kallas en sådan tärning för T6. T:et står för tärning. Vanligtvis så slår man fler tärningar på samma gång. Detta kallas för en tärningspott. I regeltext kan det dyka upp termer som t ex 3T6, vilket betyder att tärningspotten består av tre sexsidiga tärningar som ska slås. I vanliga fall slås 1–6 tärningar, men i vissa fall kan ännu fler tärningar ingå i en tärningspott. Det är därför bra om spelgruppen har tillgång till ett flertal sexsidiga tärningar.

NÄR SLÅR MAN TÄRNING?

I Ereb Altor Redux slår man tärning när utfallet är intressant. Vad händer om man lyckas med ett slag? Kan ett misslyckande få intressanta konsekvenser? Vad händer om riddar Bartuz misslyckas med att parera grottrollets attack? Hinner tjuven Arad dyrka upp skattkistan innan vakten kommer? Är handlingar alldagliga eller saknar någon som helst bäring för spelet så bör man också strunta i att slå tärningar. Att en rollperson med smideskunskaper försörjer sig tillfälligt med klensmide under en penningkärv månad kräver inga tärningsslag. Sådant ligger inom den rollpersonens kunskapsområde.

FRAMGÅNG
När man slagit sin tärningspott så är det dags att se hur väl man lyckats. Varje tärning i potten som visar 4, 5 eller 6 förs åt sidan. Varje sådan tärning räknas som Lyckad. Ju fler sådana desto bättre. Antalet Lyckade tärningar räknas samman och deklareras vid spelbordet.

Exempel: Peter slår de fyra tärningarna i sin tärningspott. Resultatet blir 1, 2, 4 och 5. Han för de två lyckade tärningarna åt sidan (5 och 6). Peter deklarerar detta med ett enkelt konstaterande:”Två lyckade!”.


Framgångsnivå
Ibland vill man veta hur väl man lyckats med något. Då används Framgångsnivå. Antalet lyckade tärningar (de med 4 eller högre) som överstiger ett värde, t ex en Svårighetsgrad (se nästa sida) eller en motståndares lyckade tärningar räknas samman och utgör nu Framgångsnivån (FN). Att tangera ett givet värde ger FN0.

Exempel 1: Peter ska slå 5T6. P g a handlingens svårighetsgrad så måste han få minst två Lyckade tärningar. Slaget visar 1, 4, 4, 6 och 2. Tre tärningar är Lyckade. Då det är en Lyckad tärning mer än vad som krävdes så blir resultatet FN1.

Exempel 2: Ebba slår 4T6 och behöver tre Lyckade. Hennes slag på 1, 4, 4 och 6 ger henne precis tre Lyckade. Slaget har FN0.


MISSLYCKANDE
Varje tärning som visar 1, 2 eller 3 räknas normalt som Misslyckad.

Exempel: Anton slår 3T6 och resultatet blir 1, 4 och 6. 1:an är Misslyckad.

Misslyckandegrad
Precis som det finns grader av framgång så finns det grader av misslyckande. Misslyckandegraden (MG) består av det antal Lyckade tärningar som understiger ett givet krav på Lyckade tärningar.

Exempel 1: Anton behöver minst 3 Lyckade med sin tärningspott på 5T6. Han slår 1, 2, 3, 4 och 5. Bara två Lyckade. Detta blir MG1 då han behövde minst en Lyckad till.

Exempel 2: Kalle slår 3T6. Han behöver 3 Lyckade tärningar men får tre Misslyckade med sitt slag på 1, 1 och 3. Hans MG blir då 3 då han fått noll Lyckade.


EGENSKAPSVÄRDEN & FÄRDIGHETSVÄRDEN

Alla rollpersoner har värden som säger t ex hur starka, smarta och smidiga de är (Grundegenskaper el. GE) eller hur duktiga de är inom ett visst kunskapsområde (Färdighetsvärde el. FV). Det är dessa värden som avgör hur många T6 som ska slås.
Både GE och FV använder en skala mellan 1 – 10 där 10 är total perfektion och fullkomlighet. Detta förklaras mer ingående i regelavsnitt längre fram.

GRUNDEGENSKAPSSLAG
Dessa slag görs när rollpersonens försöker övervinna ett hinder med hjälp av GE eller i de fall då en färdighet saknas för det man försöker åstadkomma.

Exempel: Annas RP har STY 4. Hon försöker rulla bort den stora stenen som täcker trollgrottans ingång. Hon använder 4T6 i sitt försök.

FÄRDIGHETSSLAG
Färdighetsslag är den vanligaste typen av slag. Här använder man sig av sitt FV i en passande färdighet för att lösa en given situation.

Exempel: Nisses RP har FV 3 i färdigheten Spåra. Nisses tärningspott består av 3T6 när hans RP ska försöka spåra stråtrövarna till deras näste.

OLIKA TYPER AV TÄRNINGSSLAG
Nedan listas de vanligaste typerna av slag man gör under spelets gång:

Enkla slag

Slag som görs när man saknar en opponent. Många slag klassas som enkla slag. Man slår mot en Svårighetsgrad (SG).

Motståndsslag
När två personer mäter krafter och kunnande med varandra, så används Motståndsslag. Vinnare är den med flest Lyckade tärningar.

Obegränsade slag
I Obegränsade slag (Ob-slag) så ger varje slagen 6:a en ny T6 som slås och räknas med när man avgör FN.

SVÅRIGHETSGRADER
Olika handlingar är olika svåra. Det är t ex svårare att klättra uppför en lodrät klippvägg än att klättra upp i ett kastanjeträd. Därför använder spelet sig av Svårighetsgrader (SG). Antal Lyckade tärningar måste vara lika med eller högre än Svårighetsgraden för att handlingen ska lyckas. SG är inordnade i en skala mellan 1 – 10. SG anges alltid med SG plus nivån, t ex SG4.

SG 1 Lätt
SG 2 Krävande
SG 3 Svårt
SG 4 Mycket svårt
SG 5 Extremt svårt
SG 6 Heroiskt svårt
SG 7 Kolossalt svårt
SG 8 Vansinnigt
SG 9 Absurt
SG 10 Hopplöst


SG kan höjas, t ex genom försvårande faktorer, men aldrig sänkas. Bonusar ges istället i form av extra tärningar.

HOPPLÖSA SVÅRIGHETSGRADER?
Det är lätt att lägga märke till att det verkar vara omöjligt att lyckas med t ex en Extremt svår handling (SG 5) om man slår färre än fem tärningar. Detta är helt medvetet. Alla har sina begränsningar. Vissa handlingar kan vara så svåra att de är omöjliga för en rollperson att klara av utan hjälp. Regler för hur man skänker varandra en hjälpande hand och hur man klarar av svåra bedrifter med hjälp av s k Äventyrspoäng presenteras i ett annat avsnitt.

Andra handlingar kan ligga bortom rollpersonernas yttersta förmåga och skulle klassas som rena vansinneshandlingar. Då handlar det mer om att hitta alternativa lösningar på problemet, vilket uppmuntrar spelarna till att tänka till. Sådan problemlösning skänker spelet en knivsudd realism. I verkligheten skulle ingen komma på tanken att t ex bestiga Annapurna I invirad i plastfolie och utrustad med en nagelfil och tre kex. Så varför skulle spelarnas rollpersoner agera helt huvudlöst?


SÄSONGSSPELET
Allt kampanjspel i Ereb Altor Redux är sammanknippat med årstiderna. Äventyrsfasen (vår, sommar, höst) är normalt den tidpunkt som rollpersonerna använder för att uppleva äventyr ute i spelvärlden. Det är under Äventyrsfasen som spelvärldens dåliga vägar och handelsleder är farbara och vädret är uthärdligt. Detta är tiden då sanna äventyrare beger sig ut på sina fantastiska färder.

Äventyrsfasen efterföljs av Vinterfasen, en tid för träning, personlig utveckling, läkning samt mer vardagligt och stillsamt leverne. Ingen vid sina sinnens fulla bruk äventyrar frivilligt under Vinterfasen.
Indelningen i säsonger och faser kommer också att göra att rollpersonerna utvecklas men också åldras i lite snabbare takt än i vissa andra rollspel. Tidens gång är ett instrument som kommer att hjälpa att göra både rollpersoner, kampanjspel och spelvärld mer påtagliga och reella. Mer om kampanjspelets faser och rollpersonernas åldrande presenteras i egna regelavsnitt.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Jag tycker nog inte att det ska vara ett tvång att man "ska" vila och träna på vintern? Varför då? Vad händer om mörkrets furste ger sig ut och ska ta över världen när det snöar? Dock gillar jag idén men faser, årstider och åldrande.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1445
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Spelknepe wrote:Jag tycker nog inte att det ska vara ett tvång att man "ska" vila och träna på vintern? Varför då? Vad händer om mörkrets furste ger sig ut och ska ta över världen när det snöar? Dock gillar jag idén men faser, årstider och åldrande.
Det ska inte vara ett tvång. Och vinterfasen kan lätt ersättas med en annan fas, om man t ex äventyrar där vintermånaderna inte utgör något hinder. Tvärtom kan ju vintermånaderna vara mer gynnsamma än sommarmånaderna i mer exotiska trakter. Men det är under vilofasen som det är tänkt att man växlar erfarenhet till nya FV:n/tränar och liknande.

Olika faser har använts i Pendragon och The One Ring. Något liknande skulle jag vilja ha med i EAR.
User avatar
Alendor
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 840
Joined: 2007-05-25 13:44
Location: Västerås
Contact:

Post by Alendor »

Är det verkligen bra att antalet T6 avgörs av FV?
Har du då högt värde finns dte ju en lika stor chans att du får ett mycke sämre resultat som ett bätre.

Nu har ja inte läst Burning Weel och det är kanske så det funkar där och att det funkar bra.
Men kan man inte göra så att Grundegenskapen avgör antalet tärningar och man får ett vist antal tärninagr att fördela på dom olika GE och sen är färdigheter baserade på en GE.

Tex om man har 7 färdigheter kan man fördela 2-5T på dom olika.

Kör vi tex som i "GE-tråden" så kan man få följande GE
Fysik: 4T
Rörlighet: 5T
Karisma: 3T
Uppfattning: 4T
Interlligens:3T
Vilja:5T

Färdigheter ger sen en bonus mellan 1-5 eller 1-10
Lika så Förmågor och sen Nackdelar kan ge - 1-5.

Vill man sen Köpslå med någon och man har Köpslå +3 så slår man 3T6 för Karisma, tar alla 4-6 som lägger till FV och sen Drar av alla 1-3 och får då fram resultatet som då kan variera lite mellan olika Färdigheter.


Eller ett allternativ är ju att ha en fast FV-pool och sen låta Grundegenskaper, Förmågor,Nackdela och Färdigheter ge en modifikation.
Kanske 5T6 för att kunna ha en lite större skala på modifikationen.
Sen kan man ju begränsa och säga att man max kan ha +5-10 för att räkna ut ettresultat men man kan ha en mod på mer men den använde enbart för att motverka nekativa modar i form av svårghetsgrader och annat.
Clay of my clay, thou shall not kill! Thou shall not die!
Utrustningslista: http://rpg.malgol.se/drakar/utrustning/
User avatar
Alendor
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 840
Joined: 2007-05-25 13:44
Location: Västerås
Contact:

Post by Alendor »

Lite osäker på hur öppet det nu är för nytänkande elelr om du har satt in dig i ett system och vill köra vidare på det?
Clay of my clay, thou shall not kill! Thou shall not die!
Utrustningslista: http://rpg.malgol.se/drakar/utrustning/
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1445
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Jag tror att Burning wheels tärningsmekanik funkar ganska bra. I genomsnitt så lyckas man ju på hälften av tärningarna man slår (då 4-6 är lyckat). Ett högre FV=fler lyckade tärningar i genomsnitt. Sannolikheten för att lyckas beroende på FV/GE-värde och SG fanns med i en test-pdf jag laddade upp.
User avatar
Alendor
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 840
Joined: 2007-05-25 13:44
Location: Västerås
Contact:

Post by Alendor »

hur kan det bli fler i genomsnitt med fler tärningar?
Du har ju lika stor chans att slå något sämre som att slå något bätre. ENda skillnaden är ju att med fler tärningar så finns det en chans att man kan få fler Lyckade tärningar än med färre men det samma gäller ju misslyckade.

Finns det någon bra sida som gör en enkel sammanfatning av Burning Wheel-reglerna som man kan läsa?
Clay of my clay, thou shall not kill! Thou shall not die!
Utrustningslista: http://rpg.malgol.se/drakar/utrustning/
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1445
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Prova http://www.burningwheel.org/wiki/index. ... =Main_Page om du kan hitta något där. Här har du iallafall oddsen för att lyckas vid olika SG:


http://speedy.sh/5uUCq/Ereb-Altor-redux-testsidor.pdf
User avatar
Alendor
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 840
Joined: 2007-05-25 13:44
Location: Västerås
Contact:

Post by Alendor »

Inser nu att jag läst systemet fel och tolkat det som Fudge (vilket är det regelsystem ja själv kollat på) =)
Här är det ju enbart Lyckade (4-6) som räknas och Missar tar inte bort något.

Men nu är jag i fas med er andra!

Problemet jag ser så här direkt är ju att det blir en jäkla massa tärningar om man får en för varje FV man har i en färdighet av erfarenhet av White-Wolf. Även om man kanske har max 10 i en färdighet så blir det en massa slag och räkningar även om W-W är extremt (med förmågor o sådant).
Clay of my clay, thou shall not kill! Thou shall not die!
Utrustningslista: http://rpg.malgol.se/drakar/utrustning/
Tobald Lättfot
Magillersk Fogde
Posts: 234
Joined: 2010-08-24 17:25
Location: Sölvesborg

Post by Tobald Lättfot »

Jag håller fortfarande på att smälta förändringarna, vet inte om jag tycker att #T6 är bättre än "DoD"/GURP-sättet.
Båda har sina fördelar och nackdelar.

Texten du skrivit Grisodlar'n håller som vanligt hög kvalité.
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1445
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Alendor wrote:Inser nu att jag läst systemet fel och tolkat det som Fudge (vilket är det regelsystem ja själv kollat på) =)
Här är det ju enbart Lyckade (4-6) som räknas och Missar tar inte bort något.

Men nu är jag i fas med er andra!

Problemet jag ser så här direkt är ju att det blir en jäkla massa tärningar om man får en för varje FV man har i en färdighet av erfarenhet av White-Wolf. Även om man kanske har max 10 i en färdighet så blir det en massa slag och räkningar även om W-W är extremt (med förmågor o sådant).
Om man inte är övermänsklig så är FV 8 max. Kanske lägre ändå, har inte bestämt mig. Men det kan hända att man får slå 10 tärningar ändå, men det går ändå snabbt att sålla bort misslyckade tärningar om man är normalbegåvad. Snabbare än att plussa 2T10+ ett högt FV.

Att rulla 10 tärningar ger också en mäktigare känsla än att slå två. Har man en tärningsbägare så funkar det enkelt att slå 10 samtidigt (om man nu skulle ha extrema FV8 plus ett par bonustärningar).
User avatar
Alendor
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 840
Joined: 2007-05-25 13:44
Location: Västerås
Contact:

Post by Alendor »

Grisodlar'n wrote:Om man inte är övermänsklig så är FV 8 max. Kanske lägre ändå, har inte bestämt mig. Men det kan hända att man får slå 10 tärningar ändå, men det går ändå snabbt att sålla bort misslyckade tärningar om man är normalbegåvad. Snabbare än att plussa 2T10+ ett högt FV.

Att rulla 10 tärningar ger också en mäktigare känsla än att slå två. Har man en tärningsbägare så funkar det enkelt att slå 10 samtidigt (om man nu skulle ha extrema FV8 plus ett par bonustärningar).
Jag skriver ett svar här för att röra runt lite i EAR tråden och se hur allt ligger till.
Grisodlar'n wrote:... Kanske lägre ändå, har inte bestämt mig. ...
Här är jag lite undraden och .. skeptiskt kanske man ska säga.
Ska vi de EAR som "dinna" regler och vi enbart kan komma med förslag? Just denna mening tolkar jag som det vilket jag tycker är lite trist. Vist va det du som börja med just gammla EAR men den känns lite som man inte får allt för mycke att säga till om då du redan verkar ha en uppfattning om hur du vill ha det och vi enbart kan hjälpa dig att hitta ett system som dunakr med det.

jag kan tolka detta fel och ja menar inte att kliva på tårna men skulle gärna vilja veta hur öppet det är med radikala regelförslag (om jag nu skulle komma på nå)?

Kanske vi skulle kunna böra med att i punktgorm eller nå beskriva vad vi vill få ut av reglerna, vilket typ av spel vi vill ha och hur mycke reglern det igentligen ska finnas och hur avancerade dom ska va?
Clay of my clay, thou shall not kill! Thou shall not die!
Utrustningslista: http://rpg.malgol.se/drakar/utrustning/
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1445
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Det har ju hela tiden varit upp till er själva hur mycket tid/arbete ni vill lägga ned på EAR. Ett tag var det lite fart, och en massa ämnen diskuterades. Sedan dog allt ut, och jag sitter ånyo ensam med alla mina filer och anteckningar. Nya infallsvinklar, regelpåhitt och annat är ju kul, men sedan ska ju allt skrivas ned också, vilket inte alltid är lika skoj. Just nu är jag inne i en period då det mesta har gått i stå. Det känns otroligt trögt att skriva något överhuvudtaget. Att skriva ett rollspel tillsammans fungerar bara om man fördelar arbetet. Problemet är att jag inte vet vad du/ni vill? Vill du samarbeta fullt ut, Alendor? Då kan det ju inte ta 3 månader mellan inläggen i de här trådarna. :lol:

Att beskriva vad för slags spel vi båda är intresserade av att skapa låter helt ok. Spalta upp några punkter så hakar jag på.
Post Reply