Page 1 of 1

Rättstavning för Firefox

Posted: 2007-07-28 18:26
by Rickard
Den här tråden kommer att handla om tillägg till webbläsaren Firefox.

Nu rekommenderar jag inte direkt att skriva i Wikin, utan det är bra om man har något sorts word-dokument med rättstavning. Gärna en backup det hela också (via Gspace exempelvis). Det finns alltid en risk för diskkrasch eller annat elakt.

Om du nu skriver direkt i wikin så rekommenderar jag ändå att du laddar ner en svensk ordlista till Firefox. Riktig bra att ha, faktiskt. Likt Word så stryks de felaktiga orden under med röd markering, även om den inte alltid känner igen alla ord eller hanterar ihopskrivningar särskilt väl. Exempelvis ordet "ihopskrivningar" som Firefox tycker bör vara "ihop skrivningar". Med tillägget så kan du åtminstone lättare upptäcka dina typos.